Peticija proti uničevanju visokega šolstva!

Predlagan nov zakon o visokem šolstvu ( ZviS-1 ) je v nasprotju z ustavni načeli in deklaracijo človekovih pravic in temeljnih svoboščin!

Študenti smo zgroženi nad tem, kako na hitro in nepremišljeno se sprejema novi Zakon o visokem šolstvu. Njegovo vsebino najodločneje zavračamo, ker prinaša:

 

1. Nižanje kakovosti študija: Zmanjševanje števila visokošolskih zavodov in programov, ki ga bo prinesel novi zakon, ne bo pomenilo le manjše izbire, temveč tudi manjšo kakovost. Konkurenca zvišuje kakovost. Velikim univerzam se ne bo več treba ozirati na potrebe in želje študentov. Omejitev koncesij le na kratko obdobje bo odvračalo zasebni sektor od vlaganja v kakovostno, redno zaposleno kadrovsko strukturo in lasten razvoj ter namesto tega spodbujalo kratkoročno špekuliranje na škodo študentov.

2. Več šolnin namesto brezplačnega študija: Predlagani način financiranja bo javne univerze spodbujal k zmanjševanju števila vpisnih mest na brezplačnem rednem študiju. Hkrati bo koncesij, ki zdaj omogočajo brezplačen študij tudi na drugih visokošolskih zavodih, manj ali pa bodo v celoti odpravljene. Posledica obojega bo bistveno nižje število brezplačnih vpisnih mest, s čemer bo v Sloveniji prevladal plačljiv študij. Gre za prikrito privatizacijo visokošolskega študija.

3. Višje šolnine, zaradi katerih bodo lahko študirali le še najbolj premožni: Prisila k večjemu vpisovanju na plačljiv študij bo omogočala višanje šolnin. Poleg tega bo ukinitev izrednega študija bistveno – lahko tudi trikratno – povečala stroške izvajanja primerljivih oblik študijskega procesa, te stroške pa bodo morali pokriti študenti. Prisilno povečevanje števila ur predavanj ne bo samo po sebi prav v ničemer izboljšalo kakovosti študija.

4. Prisilno podaljševanje študija in onemogočanje vseživljenjskega učenja: Odprava izredne izvedbe študija bo prinesla bistveno bolj tog sistem študija za že zaposlene, saj namesto spodbud pomeni le ovire. Prisiljeni bodo, ali študirati skupaj z rednimi študenti, pri čemer jih bodo ovirale službene obveznosti, ali pa v okviru delnega študija študirati tudi po dvakrat dlje, kot velja do sedaj. Vseživljenjsko učenje bo po novem zakonu le še prazna floskula.

5. Neenakopraven položaj študentov izven Ljubljane: Jasen namen in posledica zakona je, da ostanejo brezplačna študijska mesta le še v dveh ali treh največjih slovenskih mestih. Svoboda izbire študija bo bistveno zožena, izbira študija v bližini domačega kraja pa največkrat nemogoča. Zasebnih fakultet v Murski Soboti, Ptuju, Celju, Kranju, Novem Mestu in drugod po Sloveniji ne bo več! S tem bo predvsem socialno šibkejšim študij bistveno otežen ali celo povsem onemogočen.

 

Našteti pogoji pomenijo takojšnjo ukinitev samostojnih visokošolskih zavodov- fakultet in s tem grobo poseganje v pravice študentov!

Študentje si želimo in zaslužimo sodoben, odprt, konkurenčen, pluralen, vsem družbenim skupinam in vsem slovenskim regijam dostopen visokošolski prostor. Predlog novega zakona je korak v povsem drugo smer!

 

Študentska organizacija skupnosti samostojnih visokošolskih zavodov Slovenije ( ŠO SSVZS )