Peticija v podporo KPK

Podpisani podpiramo delo Komisije za preprečevanje korupcije v sestavi Goran Klemenčič , Rok Praprotnik in Liljana Selinšek. Od  državnih organov, to je predsednika države RS, Državnega zbora  RS, Vlade RS  in ostalih državnih organov pričakujemo in zahtevamo, da se navedeni komisiji NEMUDOMA zagotovi   pogoje za njihovo nadaljne  delo in  se jim v popolnosti omogoči ,da to delo tudi opravljajo še naprej, v  vsaj enakem obsegu kot doslej.

Podpisani izrekamo popolno podporo  Komisiji za preprečevanje korupcije v dosedanji sestavi  in  ji v celoti  zaupamo  zato naj državni organi nemudoma  začnejo z vsemi postopki s katerimi bodo to zaupanje pokazali  in dokazali tudi oni!