Peticija proti zaprtju konjiškega bazena

Spodaj podpisani pozivamo župana Občine Slovenske Konjice g. Mirana Gorinška, da spremeni svojo odločitev in za kopalno sezono 2017 ne zapre konjiškega bazena.

Občina Slovenske Konjice je 6. junija 2017 na svoji spletni strani (link) objavila novico, da bo konjiški bazen v letošnji sezoni zaprt.

Dejstvo, da je občina javnost o zaprtju bazena obvestila šele meseca junija in po več mesecih negotovosti in govoric, se nam zdi neodgovorno in zavajajoče.

Za zaprtje bazena naj bi se občina odločila »na podlagi negativnega izvedeniškega mnenja o poškodbah na bazenu«. Ob objavi novice občina tega mnenja žal ni objavila. Poleg tega je bila občina z omenjenim mnenjem seznanjena več mesecev pred samo odločitvijo, v vmesnem času pa ni sprejela in izvedla potrebnih ukrepov, ki bi omogočili, da bi bazen obratoval tudi v letošnji sezoni.

Ne glede na mnenje smo prepričani, da je zaprtje bazena za javnost škodljiv in nepotreben ukrep, ki bo poslabšal življenjski standard ter številnim občankam in občanom in še posebej mladim onemogočil dostop do poletne osvežitve. Zato tej odločitvi nasprotujemo, saj smo prepričani, da je občina dolžna ustrezno vzdrževati javno infrastrukturo. Tudi predvideni organizirani brezplačni prevoz na bazen Zbelovo ni ustrezna rešitev, saj omenjeni bazen nima zadostnih kapacitet, da bi nadomestil izpad, ki ga bo povzročilo zaprtje konjižkega bazena.

Zaprtju bazena brez jasne časovnice obnove in datuma ponovnega odprtja nasprotujemo tudi, ker se na podlagi izkušenj iz preteklosti (npr. ob obnovi Starega trga) bojimo, da bo projekt trajal nerazumljivo dolgo in nato ob ponovnem odprtju podobno kot omenjeni trg ne bo zaživel.

Župana pozivamo, da skupaj z upravljavcem bazena JKP Slovenske Konjice izvede potrebna vzdrževalna dela za nemoteno izvedbo letošnje kopalne sezone, po koncu sezone pa nemudoma pristopi k sanaciji bazena ter tako bazen pripravi za prihodnje kopalne sezone.

Več informacij:

Delo: Občina v zadnjem hipu odpovedala kopalno sezono 
Večer: Po osvežitev kam drugam, ne pa v konjiški bazen