PETICIJA PROTI RAZSTAVLJANJU IZRABLJENIH VOZIL IN PREDELAVI NEVARNIH ODPADKOV V TRGU VRANSKO

Agencija RS za okolje je dne 5. 12. 2017 podjetju GLOBAL AVTO d.o.o., Zgornji Prhovec 7, 1411 Izlake izdala okoljevarstveno dovoljenje za obratovanje obrata za razstavljanje izrabljenih vozil in predelavo odpadkov v objektih ter na zemljiščih nekdanjega podjetja KIV Vransko.

S tem dovoljenjem je ARSO na lokaciji sredi Vranskega legalizirala okolju nevarno dejavnost, ki se na tej lokaciji sicer izvaja že od leta 2015. Med drugim je dovolila tudi predelavo naslednjih okolju nevarnih odpadkov:

-1650 ton izrabljenih vozil letno

- 28,38 ton bencina, kurilnega olja in dizelskega goriva ter svinčenih baterij letno

Izdano okoljevarstveno dovoljenje je zadnje v vrsti nerazumnih in tudi nezakonitih dejanj ARSO, ki so se pričela s sklepom z dne 21. 10. 2016, s katerim so odločili, da za obrat za razstavljanje ter zbiralno mesto izrabljenih vozil ni potrebno izvesti presoje vplivov na okolje in pridobiti okoljevarstvenega soglasja. Na ta način so iz postopka izključili javnost in lokalno skupnost. Vse pritožbe in poizkuse Občine Vransko, da bi se vključila v postopek izdaje dovoljenja, so zavrnili.

V okoljevarstveno dovoljenje z dne 5. 12. 2017 pa je ARSO, poleg razstavljanja in zbiranja izrabljenih vozil, kar je bilo predmet odločanja v predhodnem postopku o (ne)potrebnosti izvedbe presoje vplivov na okolje in pridobitve okoljevarstvenega soglasja, povsem nerazumno in po našem prepričanju tudi nezakonito vključila in izrecno dovolila celo predelavo nevarnih odpadkov. Ministrstvo za okolje in prostor, Agencijo RS za okolje in druge pristojne organe sprašujemo, kako je mogoče, da za dejavnost predelave nevarnih odpadkov, po prizorih videnih na Vrhniki, v Zalogu in še kje, ni potrebno izvesti presoje vplivov na okolje in pridobiti okoljevarstvenega soglasja.

ZATO ODLOČNO ZAHTEVAMO:

- razveljavitev nezakonitega okoljevarstvenega dovoljenja za obratovanje obrata za razstavljanje izrabljenih vozil in predelavo nevarnih odpadkov, ki ga je Agencija RS za okolje dne 5. 12. 2017 izdala družbi GLOBAL AVTO d.o.o.;

- preprečitev nadaljnjega izvajanja dejavnosti razstavljanja izrabljenih vozil in predelave nevarnih odpadkov v trgu Vransko, ki  je razglašen za naselbinski spomenik Vransko – Trško naselje (EŠD 979).

Vse, ki razumete, da zdravo, varno in čisto bivalno okolje ni privilegij, ampak vrednota, za katero se je vredno zavzemati, zato pozivamo, da podpišete to peticijo.

Peticijo bomo naslovili na predsednika Republike Slovenije, g. Boruta Pahorja, predsednika Vlade Republike Slovenije g. Mira Cerarja, predsednika Državnega zbora Republike Slovenije, g. Milana Brgleza, varuhinjo človekovih pravic, go. Vlasto Nussdorfer ter Komisijo za peticije ter za človekove pravice in enake možnosti Državnega zbora Republike Slovenije.

Vso dokumentacijo v zvezi s to problematiko si lahko ogledate na sedežu Občine Vransko, Vransko 59 ali na spletni strani Občine Vransko www.vransko.si.


župan in občinski svet Občine Vransko    Stopite v stik z avtorjem peticije