Peticija proti odstrelu medveda na območju Koroške

Občanke in občani, prebivalci Koroške regije in vsi ostali naši podporniki, s podpisom te peticije izražamo nestrinjanje z oddano vlogo za izredni odstrel medveda na območju Koroške, s strani treh občin: Občine Črna na Koroškem, Mežica in Solčava. S podpisom te peticije želimo opozoriti vodilne na spoštovanje živali, tudi zveri. Na spoštovanje občanov in občank omenjenih občin in zaščito, pomoč ter poučevanje le teh. 

S podpisom te peticije, vse vpletene občine nagovarjamo, da:

Aktivirate pristojne strokovnjake, jih združite, vzemite v obzir tudi njihova mnenja in s tem ne le zaščitite občane in občanke, temveč tudi naravo in živali, ki sobivajo v naši regiji ter nas bogatijo in ohranjajo pri življenju.  

Pomagajte izobraziti ljudi, ki so izpostavljeni morebitnim srečanjem z medvedi. Pa naj bodo to kmetje, pohodniki, kolesarji, gobarji ... V Mežiški dolini imamo čudovit klub: Koronarni klub Mežiške doline, ki zvesto izobražuje ljudi o oživljanju in ravnanju ljudi v situacijah, ko moramo neznancu pomagati rešiti življenje. Lahko so nam vzgled! V znanju je moč!  

Poglobite se v prosto pašo živali v planinah. Ne omejujte kmetov, ampak jim pomagajte najti najboljšo možnost preživetja, tako njim, kot njihovim živalim.  

Sodelujte z lovci, ki imajo ogromno znanja o živalih, ki živijo v naši regiji in z gozdarji, ki se trudijo ohranjati našo naravo, navkljub naši pogosti malomarnosti, nezrelosti in nevednosti.  

Ne vlagajte vlog za izredni odstrel živali preprosto samo zato, ker je žival in se tudi vede kot žival njene vrste.  

Ne dovolite, da se ponavlja zgodovina in se živalske vrste pri nas štejejo kot ogrožene. Zaščitite jih!  

Ne dovolite, da konflikti, ki nastanejo v povezavi z medvedi postanejo strah in trepet občanov in občank.

V naravi sobivamo tudi z živalmi in rastlinami, ki jih kot razumna bitja moramo spoštovani in se naučiti sobivati z njimi.

Ta peticija ne izhaja iz političnih interesov, ampak je zgolj civilna oz. državljanska aktivnost, ki mora biti zastopana tudi v naši regiji.

 

Medo.jpg