Peticija proti gradnji 4 trgovskega centra (Eurospin) na območju Brod Logatec

S podpisom te peticije izražam svoje nestrinjanje z odločitvijo občinskega sveta občine Logatec, ki je na svoji 22. redni seji, dne 10.5.2018 potrdil OPPN (Občinski podrobni prostorski načrt) za območje centralnih dejavnosti Brod Logatec - Zahodni del in s tem potrdil namero lastnikov zemljišč in investitorja Eurospin, da na tem območju zgradi trgovinski center. Gre za območje, ki se nahaja zahodno od DM, Hofer in že potrjenega SPAR trgovskega centra (slika spodaj)

Območje_Centralne_dejavnosti_Brod_-_Zahodni_del1.JPG

S tem projektom se ne strinjam zato:

  1. Ker bi na tem področju lahko zgradili družbeno bolj pomembne objekte kot so trgovine: Občina Logatec območje centralnih dejavnosti Brod rezervirala za pomembnejše družbene objekte kot so šola, vrtec, gasilski dom, zdravstveni dom ipd., sedaj pa je to območje že skoraj v celoti zasedla s trgovinskimi centri. Zahodni del območja centralnih dejavnosti Brod je tako še zadnji predel na tem območju, ki bi ga morala Občina Logatec prihraniti za morebitne bolj družbeno pomembne objekte.
  2. Ker so na tem območju prvovrstna kmetijska zamljišča, na katerih bi morala biti prepovedana gradnja: Kmetijska zemljišča na tem območju je občina Logatec z OPN spremenila v zazidljive, kar je v nasprotju s kmetijsko politiko v Sloveniji, ki na kmetijskih zemljiščih ne dovoljuje gradenj. 
  3. Ker imamo na območju Občine Logatec dovolj drugih nekmetijskih površin, kjer bi se lahko gradili trgovski centri, ne pa na najbolj rodovitnih, ravninskih kmetijskih površinah
  4. Ker je površina prehramebnih trgovin v občini Logatec že večja od slovenskega povprečja: V občini Logatec že z obstoječimi trgovinami (TUŠ, Mercator, Hofer, Fama, ...) presegamo povprečje m2 trgovin na enega prebivalca v Sloveniji in zato novih trgovin ne potrebujemo.
  5. Ker bi tako številne trgovine na tem območju ogrožale rekreacijske aktivnosti na območju Sekirce: Na območju Brod Logatec in sploh na območju Sekirce se tekom celega leta sprehaja veliko družin z majhnimi otroki, hkrati pa se na teh območjih dnevno zadržuje tudi veliko rekreativcev različnih športov. Povečan promet tako osebnih avtomobilov, kot tudi tovornih vozil bi zagotovo oviral in ogrožal te dejavnosti. 
  6. Ker je projekt sporen tudi zaradi dvoličnega glasovanja Občinskega sveta Občine Logatec. Eurospin je dvakrat predlagal v OPPN za to območje praktično enak projekt in sicer leta 2017 in leta 2018. Ista sestava občinskega sveta Občine Logatec je leta 2017 razpravljala o tem predlogu, v razpravah ni bilo zaznati niti enega razloga za potrditev OPPN in na glasovanju je bil OPPN zavrnjen z rezultatom 15 proti 1 za. Leta 2018 je ista sestava občinskega sveta Občine Logatec čudežno spremenila svoje mnenje za praktično enak projekt, istega investitorja in glasovala za OPPN z rezultatom glasovanja 9 za in 7 proti. To pomeni, da je isti občinski svet v enem letu podlegel pritiskom lastnikov zemljišč, ki bi s prodajo teh zemljišč investitorju zaslužili več 100 tisoč € in spremenil svoje mnenje in načelnih stališč proti trgovinam na tem področju, v potrditev OPPN za trgovino. Prilagam še sliki projekta 1 in projekta 2, kot dokaz, da se projekt ni bistveno spremenil:

Projekt 1:OPPN_Eurospin1.JPG

Projekt 2: OPPN_Eurospin2.JPG


Gregor Živec, neodvisni prebivalec v Logatcu    Stopite v stik z avtorjem peticije

Podpišite peticijo

S podpisom dovolim Gregor Živec, neodvisni prebivalec v Logatcu, da moj podpis izroči tistim, ki so pooblaščeni za to zadevo.


ALI

Plačilo oglaševanja

To peticijo bomo oglaševali 3000 osebam.

Izvedite več ...