Peticija medicinskih sester SlovenijeNe dovolimo!

Medicinske sestre, zdravstveni tehniki, višje medicinske sestre, diplomirane

medicinske sestre , diplomirani zdravstveniki ter babice Slovenije (v

nadaljevanju medicinske sestre ) z lastnoročno podpisano izjavo izjavljamo:

1.

noben sindikat sli kakšna koli druga organizacija se v našem imenu ne

sme in nima pravice pogajati o zniževanju osebnih dohodkov in

kakršnihkoli dodatkov k plačam za medicinske sestre , iz kakršnihkoli

formalnih ali vsebinskih razlogov. Prav tako prepo

vedujemo in

odvzemamo katerikoli organizaciji, sindikatom in drugim inštitucijam

pooblastila , da bi se pogajali o zmanjševanju števila zaposlenih

medicinskih sester v zdravstvenem sistemu v Sloveniji

2.

zahtevamo, da se medicinskim sestram začne nemu

doma izplačevati vse

tiste dodatke in napredovanja, ki jim po kolektivnih pogodbah pripadajo

od leta 2001 dalje!

3.

zahtevamo, da se nemudoma začne v celoti izvajati celotno delovno

pravno zakonodajo v Republiki Sloveniji, vključno s pravico do

izobraževa

nja!

4.

zahtevamo, da se na nacionalni ravni definira, kdo v Republiki Sloveniji je

medicinska sestra in se medicinskim sestram uredi korekten status. Pri

pripravi tega naj se izloči tisti del stroke, ki je poklic medicinske sestre v

zadnjih desetih letih de

gradiral na trenutno stopnjo!

5. Zahtevamo da Državni zbor Republike Slovenije nemudoma začne

postopke za odpoklic Ministra za javno upravo Borisa Koprivnikarja

zaradi njegove skrajno žaljive izrečene ocene ,da smo javni

uslužbenci

nedržavnotvorni. Ta njegova ocena kaže na to , da se ne zaveda vsebine

svojih besed in je torej opravilno nesposoben voditi tako pomembno

ministerstvo. Ne zadostuje nam njegovo opravičilo. Zahtevamo njeg

ovo

razrešitevMedicinske sestre, ki skupaj z ostalimi uniformiranimi poklici v državi kot edini

že preveč let nosimo posledice varčevalnih ukrepov prerekamo vsem

morebitnim nadaljnjim nameram, s katerimi bi se zgolj in samo na naših

poklicih reševalo situacijo, v katero države zagotovo nismo mi pripeljali.

Dovolj nam je, da smo mi tiste in tisti , ki že tako ali tako delamo preko polnega

delovnega časa, vse dni v letu, ob vseh razmerah z neop

redeljenimi urniki in

smo ob tem deležni le dodatnega zategovanja pasu.

Manjkajoči denar naj država Republika Slovenija poišče pri tistih, ki so ga v

zadnjih dvajsetih letih iz dneva v dan postopoma ukradli ali pa zgolj zaradi

strokovnih nesposo

bnosti zapravili.