PETICIJA DELAVK IN DELAVCEV GOSTINSTVA IN TURIZMA (GIT) ZA VIŠJE PLAČE IN BOLJŠE DELOVNE POGOJE

podpis-600.jpg

 

16.11.2022

SODELUJ, TUDI ZATE GRE!

Delavci iz panoge gostinstva in turizma še vedno odhajajo! Plače v gostinstvu že več kot desetletje zaostajajo za slovensko povprečno plačo v gospodarstvu!

Delodajalci se ne strinjajo s predlogom dviga plač, kot ga predlaga SINDIKAT!

Ne strinjajo se niti za višje povračilo stroška kilometrine prevoza na delo in iz dela ter stroška povračila prehrane, po Uredbi.

Ključ do odprave nizkih plač je v rokah vseh vas, delavk in delavcev! Zato bodimo solidarni! Pridruži se aktivnostim SGIT Slovenije in oddaj svoj podpis! Fizično smo zbrali že nekaj tisoč podpisov po celi Sloveniji.

Sodeluj še ti, tudi zate gre! Ne izključujemo niti stavke!

peticija221.jpgDelavke in delavci gostinstva in turizma smo odločni, da si izborimo višje plače in boljše delovne pogoje. Dela je vse več, zaradi nizkih plač je sodelavcev vedno manj. Posledica tega je vse večji obseg dela, obremenitve so vse hujše, kar škoduje našemu zdravju. Prizadela nas je tudi  skokovita rast cen, posebno osnovnih živil. Z nizkimi plačami smo vsak mesec postavljeni pred dilemo ali plačamo račune ali kupimo hrano.

Odvzeta nam je z Ustavo zagotovljena pravica do socialne varnosti! Hkrati pa smo delavke in delavci v turizmu v  letu 2021 ustvarili za več kot milijardo in pol prihodkov in 45 milijonov čistega dobička! Ne zahtevamo nič drugega kot spoštovanje Splošne deklaracije človekovih pravic, po kateri ima vsak kdor dela pravico do pravičnega in ustreznega plačila, ki njemu in njegovi družini zagotavlja človeka dostojen obstoj.  

Podpiši peticijo in podpri zahteve:  

  • Najnižje osnovne plače v sektorju morajo biti brez doplačil do minimalne plače (1.074,43 evra) in narejen mora biti sorazmerni dvig po ostalih plačilnih razredih!
  • Usklajevanje osnovnih plač z indeksom cen življenjskih potrebščin!
  • Dvig nadomestil stroškov dela - prehrane in  prevoza, kot določajo  Uredbe!
  • Jasna določitev plačila za nadurno delo! Urejen delovni čas!  

Cilji so jasni: 

  • Za boljše življenje, za boljše plače.
  • Za boljše delovne pogoje, več zaposlenih, urejen delovni čas.  

To je le nekaj osnovnih in najbolj perečih problemov, na katere že leta opozarjamo. Zdaj je skrajni čas za spremembe. Želimo boljši življenjski standard, ne zgolj životarjenje iz meseca v mesec.

V primeru ignorance bomo zaostrovali sindikalne aktivnosti, vključno s stavko. S svojim podpisom izražam podporo sindikatu v njegovih aktivnostih.    

Skupaj smo močnejši, skupaj lahko uspemo!  

 


SINDIKAT DELAVCEV GOSTINSTVA IN TURIZMA SLOVENIJE    Stopite v stik z avtorjem peticije