Peticija za dobrobit zapuščenih in zavrženih živali na Obali

Občanke in občani MO Koper, občine Izola, občine Piran, občine Ankaran in vsi naši ostali podporniki s to pobudo izražamo nestrinjanje nad namero obalnih občin za spremembo odloka, s katerim bi lahko obalno zavetišče za zapuščene živali v upravljanje neposredno, brez javnega razpisa, podelili profitnemu podjetju, ki upravlja z odpadki.

Nikakor ne mislimo, da je Obalno društvo proti mučenju živali (Odpmž) edino, ki je sposobno voditi zavetišče. Smo pa trdnega mnenja, da se morajo z zapuščenimi živalmi ukvarjati ljudje, ki imajo visoke moralne in etične vrednote, ki so sočutni in empatični do drugih živih in čutečih bitij in ki jim je dobrobit živali edini cilj. Nikakor in nikjer na svetu ni možno, da se z zapuščenimi na opisan način ukvarja podjetje, katerega dejavnost je upravljanje z odpadki in ki mora skrbeti za svoj profit. Zapuščene živali so pogosto poškodovane, bolne, v slabem psihičnem stanju, potrebno jih je vzgojiti in socializirati, kar nikakor ni povezano z majhnimi stroški, ali celo z ustvarjanjem dobička.

Trdno smo prepričani, da bo Komunala Koper (upravljanje z odpadki) v verjetni navezi z Veterinarsko ambulanto Koper (profitno podjetje, visoke cene, premalo kvalitetne storitve), zapuščenim živalim nudila samo in izključno tisto, kar je po zakonu dolžna, to je – namestitev, osnovni veterinarski pregled in osnovno cepljenje ter hrana za 30 iz proračuna lokalne skupnosti plačanih dni. 31. dan zapuščena in neposvojena žival postane strošek upravljalca zavetišča.

Iz izkušenj vemo, da v 30 dneh, ki jih predvideva zakon, le redko katera žival najde posvojitelja. V prvih 30 dneh marsikatero žival komaj spravimo v stanje, da je sploh sposobna za oddajo, velikokrat pa ta proces traja še dlje.  

Zato prebivalci štirih obalnih občin in ostali naši podporniki, ki nam je ustvarjanje dobičkov na račun zapuščenih živali nesprejemljivo in ki želimo in zahtevamo, da zavetišče za živali še naprej upravlja neprofitna organizacija, podpisujemo: »PETICIJO ZA DOBROBIT ZAPUŠČENIH ŽIVALI NA OBALI« s ciljem, da dosežemo:

- da se občinski odlok, ki ureja podeljevanje koncesij za upravljanje zavetišča za zapuščene živali NE SPREMENI.

- da se za podelitev koncesije za upravljanje zavetišča za zapuščene živali še naprej periodično objavlja JAVNI RAZPIS, kot je bila praksa do sedaj. Do tega legalnega načina izražanja nezadovoljstva in nestrinjanja z načinom, s katerim se obalne občine nameravajo znebiti dosedanjega upravljalca obalnega zavetišča, so nas pripeljali naslednji razlogi:

- menimo, da smo v dvanajstih letih upravljanja z obalnim zavetiščem zgledno skrbeli za obalne zapuščene živali in tisočem zagotovili primeren dom in življenje,

- poleg po zakonu zagotovljenih sredstev s strani lokalne skupnosti smo sami zagotovili letno še vsaj toliko sredstev, da smo živalim omogočili vrhunsko veterinarsko oskrbo, po potrebi tudi v tujini, predvsem pa ZAVETJE IN VARNOST do posvojitve v nov dom, ne glede na čas, ki je bil za to potreben, točno to pa naj bi pojem ZAVETIŠČE sploh pomenil, ne pa 30 dnevno čakalnico na posvojitev ali smrt. Evtanazije so se v obalnem zavetišču izvajale izključno iz veterinarskih razlogov, ko živalim resnično ni bilo več pomoči in se jim je s tem prihranilo nepotrebno trpljenje.

- ker smo, glede na napoved občin, da bodo finančna sredstva, namenjena za zapuščene živali ob morebitnem novem upravljalcu ostala ista, prepričani, da to pomeni EVTANAZIRANJE živali, ki ne bodo posvojene v 30 dneh, ali takih, ki bodo stare, bolne, neatraktivne (izjava občinske svetnice, veterinarke in solastnice zavetiške pogodbene ambulante), v bistvu težje posvojljive in kot take za upravljalca zavetišča STROŠEK. Močno namreč dvomimo, da bo Komunala Koper kot profitno podjetje organizirala prireditve, dražbe, koncerte in spletne akcije, s katerimi bi pridobivala dodatna sredstva za oskrbo živali nad tridesetimi dnevi, za plačilo visokih zneskov za veterinarske storitve ob težjih poškodbah ali hudih boleznih živali. Ravno tako dvomimo, da bo sredstva za vse navedeno namenila kar iz proračuna podjetja.

- obalno zavetišče smo zaradi takega načina dela naredili prepoznavno v celotni državi in širše, saj nas obiskujejo prostovoljci in sprehajalci iz vse Slovenije, iz tržaške pokrajine in tudi iz sosednje hrvaške Istre, ker smo zavetišče odprtih vrat prav vsak dan, ne glede na vreme, nedelje ali praznike. Marsikdo, ki nas je začel obiskovati kot prostovoljec ali sprehajalec še v svojih šolskih dneh, se danes vrača že s svojimi otroki, kar je izjemno pomembna vzgojna, ozaveščevalna in izobraževalna nota in kot taka dodana vrednost našemu delu. Tudi sicer je veliko naših aktivnosti namenjenih prav ozaveščanju prebivalcev in vzgoji mladih.

- ker smo ogorčeni iz zgroženi nad tem, da nas obalne občinske strukture, s katerimi smo vsa ta leta zgledno sodelovali in ki so nam do sedaj ob različnih dogodkih javno izražale podporo in celo pohvale, niso z ničemer dale vedeti, da planirajo zamenjati upravljalca zavetišča in smo to morali izvedeti iz govoric.

- ker smo ogorčeni in zgroženi, da se je sprememba občinskega odloka že mesece pripravljala v tajnosti in več kot očitno je, da je pisana na kožo in v korist nekoga, kar je, glede na vso izraženo podporo, ki smo je deležni v zadnjih dneh, v nasprotju z voljo in željo večine prebivalcev vseh obalnih občin in naših podpornikov iz vse Slovenije.

Obalno društvo proti mučenju živali, Koper

O dogajanju v medijih:

VIDEO TV Koper: https://www.facebook.com/tvkoper/videos/10152871293213008/

MMC RTV Slo: http://www.rtvslo.si/lokalne-novice/bodo-misicevi-iz-koprske-komunale-prevzeli-obalno-zavetisce/365496

Primorske novice: http://www.primorske.si/Novice/Istra/Se-res-dogaja--zavetiscna-kuhinja--

Portal Pes moj prijatelj: http://www.pesmojprijatelj.si/clanek/obalno-zavetisce-ocitno-prevzema-komunala-koper


Obalno društvo proti mučenju živali    Stopite v stik z avtorjem peticije