Nujna medicinska pomoč na Notranjskem

Ministrstvo za zdravje je v osnutku Pravilnika o službi nujne medicinske pomoči (NMP) znatno poslabšalo dostopnost do NMP za občane občin Cerknica, Loška dolina, Bloke in Logatec, predvsem v nočnem času in med vikendi. Verjamemo, da je strokovna skupina Ministrstva za zdravje napačno ocenila geografske in demografske lastnosti omenjenih krajev in bo s predlagano reorganizacijo močno posegla v dostopnost občanov do urgentne medicinske oskrbe.

Trenutno je zdravstvena oskrba urejena tako, da je v ZD Cerknica in v ZD Logatec v času dežurne službe dežurna ekipa v sestavi zdravnik, medicinski tehnik oz. zdravstvenik in voznik reševalec. Po novem predlogu Ministrstva za zdravje pa bosta ta dva domova ostala brez stalne prisotnosti zdravnika, ki ponoči in ob koncih tedna ne bo več prisoten. Na obeh področjih ostaneta reševalni vozili z dvema reševalcema, Ministrstvo pa velik del posredovanja prelaga na tako imenovane "prve posredovalce". Zdravnik naj bi na območje navedenih občin prihajal iz satelitskega urgentnega centra (SUC) v Postojni, kar močno podaljšuje čas posredovanja.

Ker je območje, ki ga pokriva predlagani SUC Postojna, izjemno obširno in ker sta najbliža urgentna centra v Ljubljani ali v Izoli, smo mnenja, da območje potrebuje popolnoma opremljen urgentni center v Postojni, kar bo skrajšalo čas prevozov pacientov z najzahtevnejšimi zdravstvenimi stanji. Po trenutnem predlogu je Primorsko-Notranjska regija edina statistična regija v Sloveniji, ki nima svojega urgentnega centra, kar se nam glede na geografske in demografske značilnosti zdi nesprejemljivo.

Ministrstvo miri občane, da bo v vozilu še vedno prisoten diplomiran zdravstvenik z novimi pooblastili, predvsem pri posredovanju pri srčnih zastojih. Vendar pa je statistično gledano takih primerov le 3%. Pri vseh ostalih stanjih, ki zahtevajo pregled zdravnika, pa se čas posredovanja nevarno podaljšuje.

Na podlagi navedenega zahtevamo spremembo Pravilnika o službi nujne medicinske pomoči:

- spremembo priloge 12 Pravilnika o službi nujne medicinske pomoči tako, da se doda nov peti stolpec "24 urna dežurna služba - dežurni zdravnik", kjer se pri Zdravstvenih zavodih Cerknica in Logatec v stolpcu 3 briše število ena in v stolpcu pet doda število ena.

- spremembo statusa satelitskega urgentnega centra v Postojni v urgentni center