Najprej štalca! - pobuda za namenitev praznih stanovanj mladim

S podpisom podpri POBUDO MLADIH,

da se del praznih stanovanj v lasti Mestne občine Maribor namesto odprodaje uvrsti v sklad neprofitnih stanovanj in s posebnim razpisom nameni mladim, ter se jim s tem omogoči, da se osamosvojijo, si ustvarijo družine in ostanejo v našem mestu!  

STOP_ZNAK_A3-11.jpg

_________VEČ O POBUDI MESTNEGA MLADINSKEGA SVETA MARIBOR_______

 

Število mladih v Mestni občini Maribor v zadnjih letih konstantno pada (slika 1), k čemur v veliki meri prispevajo problematike, ki težijo mlade. Poleg  brezposelnosti, je za to ključna tudi stanovanjska problematika, ki ima pomemben vpliv na to ali mladi ostanejo in ustvarjajo v mestu ali priložnosti iščejo v drugih okoljih.

število_mladih_v_MOM-11.jpg

Slika 1: Število mladih v Mestni občini Maribor (vir: Statistični urad Republike Slovenije, 2017)

 

Ne gre zanemariti tudi dejstva, da v Sloveniji kar med 80-85% mladih živi pri svojih starših, kar nas uvršča v vrh (v večletnem povprečju pa celo na 1. mesto) med državami Evropske unije.

 

Prepričani smo, da mora Mestna občina Maribor bolj aktivno pristopiti k reševanju stanovanjske problematike mladih in tako ustvariti okolje, v katerem bomo mladi ostali in ustvarjali svoje družine. Nekatere občine v Sloveniji že aktivno izvajajo različne ukrepe na področju stanovanjske problematike in tako ohranjajo ter privabljajo mlade v občine s posebnimi razpisi za dodelitev najemnih stanovanj mladim, subvencijami za najemnine, poroštvom ter subvencioniranju obrestnih mer pri kreditih, vzpodbudah za opremljanje stanovanj ter različnimi oprostitvami prispekov za mlade. Mestna občina Maribor se je k nekaterim ukrepom sicer zavezala v Lokalnem programu mladih v MOM za obdobje 2016-2021, ki ga je soglasno sprejel mestni svet lansko leto, a žal ukrepi ostajajo zgolj na papirju.

Prav zaradi vsega naštetega, smo se v Mestnem Mladinskem svetu Maribor odločili, da Mestno občino Maribor vzpodbudimo k rešitvam na tem področju s kampanjo »NAJPREJ ŠTALCA!« skozi katero bomo predstavili aktualno situacijo ter rešitve stanovanjskega problema mladih. Pri teh rešitvah smo mladi pripravljeni tudi aktivno sodelovati in pomagati!

Kot prvi aktivni ukrep Mestne občine Maribor na področju stanovanjske problematike mladih predlagamo ZAGOTAVLJANJE VEČJEGA ŠTEVILA STANOVANJ ZA MLADE (nepridobitna stanovanja), ki je zapisan tudi v Lokalnem programu mladih MOM 2016-2021 (Tretje ključno področje, ukrep 2.2.):

Konkretno predlagamo, da Mestna občina Maribor iz seznama 118 stanovanj, ki so v Načrtu upravljanja z nepremičninami v lasti Mestne občine Maribor (Proračun MOM 2018) namenjena za odprodajo, vsaj 50 stanovanj umakne iz prodaje, pripravi primerne za prenos v sklad neprofitnih stanovanj JMSSM (po potrebi obnovi) in nato preko posebnega razpisa v celoti dodeli mladim posameznikom, parom in družinam.

 

Posebni razpis za dodelitev neprofitnih stanovanj mladih so pripravile že nekatere druge občine in ga zlahka po vzgledu na primer Mestne občine Celje, Mestne občine Ljubljana skupaj (Mestna občina Maribor, stanovanjski sklad ter mladinski svet) prilagodimo za okolje Mestne občine Maribor Tovrsten ukrep podpira tudi Javni medobčinski stanovanjski sklad Maribor (JMSSM), ki je pripravljen prevzeti upravljanje s temi praznimi stanovanji in zagotoviti, da se nova stanovanja v neprofitnem skladu preko posebnega razpisa namenijo mladim.

 

ORGANIZATOR KAMPANJE IN ZBIRANJA PODPISOV:

Mestni Mladinski svet Maribor ---> https://www.facebook.com/mladina.maribor/ 

logotip_mmsm.jpg

 


Mestni Mladinski svet Maribor (MMSM)    Stopite v stik z avtorjem peticije