Lunapark ne sodi v Kranjsko Goro in kraje njene občine

Spoštovani!

Ker Občina Kranjska Gora ter Upravna enota Jesenice očitno nimata skupne vizije za urejanje Zgornjesavske doline in ne delita istega odnosa do njenih naravnih lepot, je prišlo do neljubega dogodka. Upravna enota Jesenice je z odobritvijo njihove odgovorne uradnice za javne prireditve izdala dovoljenje za postavitev lunaparka ob vhodu v Kranjsko Goro, na travniku, kjer je v zimskih mesecih sicer speljana tekaška steza, brez, da bi za mnenje ter dovoljenje vprašala Občino Kranjska Gora in Policijsko postajo Kranjska Gora.

Ker upamo, da z javno objavo nestrinjanja občanov Kranjske Gore s postavitvijo ter obratovanjem lunaparka lahko dosežemo, da se dovoljenje prekliče, razpisujemo to peticijo in Vas, v primeru, da ste istega mnenja kot mi, vabimo k podpisu.

V imenu isto mislečih soobčanov Občine Kranjska Gora,

Mina Lavtižar