Živali niso stvar, ampak čuteča bitja!

V listi Andreja Čuša in Zelenih Slovenije smo v sodelovanju s civilno družbo ter podporo 17 društev s področja varovanja pravic živali, vložili novelo Stvarnopravnega zakonika.

 

Na novinarski konferenci ob vložitvi novele Stvarnopravnega zakonika so sodelovali predlagatelj zakona poslanec Andrej Čuš, državni tožilec mg. Jože Kozina, pravnik Anton Kalin ter Stanko Valpatič, predsednik Društva za osvoboditev živali.  

Poudarjeno je bilo, da je zakon rezultat skoraj pol leta dialoga s civilno družbo in pravno stroko, zakon pa podpira 17 društev, ki se ukvarjajo s pravicami in zaščito živali.  

Govorci so poudarili, da si evropska skupnost že od leta 1974 prizadeva izboljšati položaj živali. Takrat je bila sprejeta prva zakonodaja na področju zaščite živali pri zakolu. Njen domet zaščite se je nanašal predvsem na nepotrebno trpljenje in preprečevanje mučenja živali. Od takrat pa do danes je opazen veliki napredek pri zagotavljanju te zaščite z uvajanjem novih standardov in praks. V zadnjih desetletjih se je tudi spremenil odnos javnosti do živali in njihovega položaja v družbi. Tako smo priča spremembi mentalitete potrošnikov in proizvajalcev, ki se kaže ne le v preprečevanju krutosti in nepotrebnega trpljenja živali, temveč v spodbujanju njihovega dobrega počutja in izpolnjevanju njihovih najpomembnejših potreb.  Ugotavljamo, da je tudi ustavna napotitev urejanja varstva živali pred mučenjem na zakon zastarela in pomanjkljiva.

Trenutna ureditev v Republiki Sloveniji na področju zaščite živali v temeljni civilni zakonodaji ni več ustrezna, saj ne sledi sodobnim civilnim zakonodajam drugih evropskih držav, primarni zakonodaji EU in družbenim trendom. Nemško govoreče države v svojih civilnih zakonikih distancirajo pojem živali od pojma gole stvari z negativno definicijo določb, da živali niso stvari, hkrati pa se za njih uporablja stvarnopravna zakonodaja, če ni z drugim zakonom drugače določeno. V Francoskem Zakonu o kmetijstvu in morskem ribištvu je določeno, da ima vsaka žival kot čuteče bitje pravico do življenjskih pogojev, biološko primernih za svojo vrsto, za kar mora poskrbeti njen lastnik. Poljski zakonik o zaščiti živali v prvem členu določa, da žival kot živo bitje sposobno trpljenja ni stvar.

Temeljni cilj predloga zakona je zagotoviti harmonizacijo predpisov na področju pravne zaščite živali z zakonodajo EU in drugih evropskih držav ter uskladiti sodobne pojave družbenih trendov in znanstvenih dognanj.  

Novela zakona torej zgolj krepi in usklajuje že obstoječo normativno stanje iz podzakonskih aktov in primarne zakonodaje EU v civilnopravni materiji Republike Slovenije. Zaščiti živali je potrebno normativno zadostiti s prehodom iz negativnega vidika njihove zaščite na pozitivni vidik izpolnjevanja njihovih potreb, brez poseganja v že obstoječo materijo Stvarnopravnega zakonika. To pa se lahko doseže z dopolnitvijo veljavnega 12. in 15. člena Stvarnopravnega zakonika. Znanstveno spoznanje živali kot čutečih bitij se jasno distancira od pojma stvari in tako nakaže vrednostno usmeritev trenutnega dejanskega in znanstvenega stanja ter posledično uskladitev z drugimi veljavnimi predpisi nacionalne in nadnacionalne ravni.

Člena novele zakona se glasita:

1.      člen 12. člen (Prepoved zlorabe)  

(3) Lastnik ali imetnik živali je omejen s pravicami živali in svojimi obveznostmi za dobrobit živali, kot to določa Zakon o zaščiti živali.  

2.      člen   15. člen se dopolni z naslednjo vsebino: 15. člen (Stvar)  

(3) Živali niso stvari, ampak čuteča živa bitja sposobna trpljenja. Če z drugim zakonom ni drugače določeno, se za njih smiselno uporablja določila tega zakona.  

Državni tožilec mag. Jože Kozina je izpostavil, da obstoječa zakonodaja na področju varstva pravic živali ne dosega želenih ciljev ter je potrebna prenove. Do zdaj imamo v zgodovine Slovenije samo tri pravnomočne sodbe, ko govorimo o kršenju pravic živali.  

Andrej Čuš je na koncu dejal, da v Listi Andreja Čuša in Zelenih Slovenije pričakujemo podporo vseh parlamentarnih strank, saj gre samo za uresničitev splošnih spoznanj ter družbenih norm, prav tako pa je ta predlog zakona začetek boja za izboljšanje stanja varstva pravic živali v Sloveniji.


Andrej Čuš in Zeleni Slovenije    Stopite v stik z avtorjem peticije