Čiste hlače

Predlog dopolnitve Zakona o državnih funkcionarjih

Predlagamo, da se sprejme dopolnilo Zakona o državnih funkcionarjih, po katerem nihče, ki je bil na zadnjih dveh zaporednih volitvah izvoljen za katero koli funkcijo v Državni zbor Republike Slovenije, v Vladi Republike Slovenije, ali Državni svet ter v vse z njimi povezane organe, ne more kandidirati za obdobje enega mandata. Po poteku vmesnega mandata lahko vsakdo neomejeno zopet kandidira za katero koli funkcijo v katerem koli organu.

Opomba: Vsebina predloga zakona se lahko smiselno spremeni.