Hocemo dobro kinologijo


Gibanje 'Hočemo Dobro kinologijo' sestavljamo kinologi, ki nam za slovensko kinologijo ni vseeno. Dovolj nam je takšnega vodenja Kinološke zveze Slovenije, kjer so ustrahovanje, izsiljevanje in podkupovanje, korenček in palica našli svoj prostor, kjer se ne spoštuje lastnikov psov, vzrediteljev in kinoloških sodnikov, kjer se sprejemajo nestrokovni in nepremišljeni ukrepi. Kjer nezakoniti disciplinski postopki spominjajo na srednjeveško inkvizicijo, resnica in vsebinski argumenti nimajo nobene teže, postopki so birokratsko šikaniranje.
Želimo si Kinološko zvezo Slovenije, ki bo prijazna in spoštljiva do psov in njihovih lastnikov, ki bo lastnikom svetovala pri vzreji, šolanju in drugih oblikah življenja s psom in bo predvsem strokovna. Želimo si odprt dialog med kinologi in vodstvom KZS, saj si zaslužimo vodstvo, ki bo pripravljeno prisluhniti pobudam lastnikov psov, ki bo pripravljeno aktivno in ažurno reševati pobude in delovati v dobro kinologije.
Gibanje 'Hočemo Dobro kinologijo' si želi tako vodstvo KZS, ki bo lastnikom, vzrediteljem in sodnikom vrnilo zaupanje v našo krovno kinološko organizacijo.
Nimamo svojega predsedniškega kandidata, bo pa naše gibanje podprlo tiste kandidate, ki bodo zastopali naše vrednote – življenje in delo s psom, kinološka strokovnost, etična neoporečnost, pozitivne reference delovanja v kinološki organizaciji.
Dovolj imamo samopašnosti, prerekanja, tožb, groženj! Hočemo POZITIVEN PREBOJ, amnestijo, poravnave in složnost skupnega delovanja v korist vseh članov in njihovih psov! Hočemo neodvisnost stroke in statutarne spremembe kot podlago za samostojnost posameznih vej kinologije, transparentnost delovanja in odgovornost izvoljenih funkcionarjev!

Če tudi ti misliš, da si zaslužiš Dobro kinologijo se s podpisom pridruži našemu gibanju!


Tanja Bizilj in Mateja Garafolj


Tanja Bizilj, Mateja Garafolj    Stopite v stik z avtorjem peticije