GSO FREE ZONE - OZNAČEVANJE IZDELKOV

 

GENSKO SPREMENJENA HRANA V SLOVENIJI NAJ BO OZNAČENA

 

I.

ZAHTEVAMO, DA SE SPREJMEJO NASLEDNJI UKREPI GLEDE OZNAČEVANJA GS ŽIVIL IN KRME:

V Sloveniji, oziroma v EU, je označevanje živil in krme, ki vsebujejo ali so proizvedena iz gensko spremenjenih organizmov (GSO) obvezno.

Izdelki, ki so proizvedeni iz GSO, morajo biti označeni z besedami »gensko spremenjen« oziroma »proizveden iz gensko spremenjenega (ime organizma)«.

Mesa, mleka, jajc, rib in drugih izdelkov, ter živali, ki so bile krmljene z GS krmo, je potrebno posebej označiti, kakor tudi  fermentirane izdelke, proizvedenih s pomočjo GS mikroorganizmov (npr. jogurti, siri). Enako je potrebno označiti živila, pri katerih so bili uporabljeni encimi, proizvedeni iz GS mikroorganizmov.

Označevati je potrebno živila in krmo,ki vsebujejo gensko spremenjene organizme.

Nosilci dejavnosti morajo zagotoviti tudi sledljivost posameznega GSO skozi vse faze dajanja v promet.

(Označevanje je določeno z Uredbama 1829/2003/ES in 1830/2003/ES.)

 

II.

Smo za ekološko pridelano hrano!

Smo za naravna, reproduktivna, gensko nespremenjena semena!

Smo za gensko nespremenjeno krmo!

Smo za hrano vredno človeka!

 

Zakaj ne želimo gensko spremenjene hrane in produktov?

Ni vprašanje ali gensko spremenjena hrana vpliva na naš organizem, ker vpliva! Vprašanje je na kakšen način bo gensko spremenjena hrana vplivala na spremembe v našem telesu.

Številne študije na živalih jasno dokazujejo, da gensko spremenjeni organizmi vplivajo na naše telo, povzročajo alergije, težave z jetri, neplodnost in celo smrt.  Nerazumljivo je, da zasebno podjetje, katerega glavni namen je ustvarjanje dobička za delničarje, ogroža življenje ljudi in prihodnost našega planeta. Želimo ustaviti Monsanto.

Zanima nas ali so lahko ministri Slovenske vlade dovolj pogumni in odgovorni, da se odločijo narediti vse, da bodo vsa gensko spremenjena živila in krma  označena.

 

III.

Monsanto in druge korporacije morajo označiti vse izdelke v katerih se nahajajo gensko spremenjeni organizmi

1. Monsanto daje na trg izdelke, ki vsebujejo GSO, brez ustreznega testiranja, kako ti gensko spremenjeni organizmi vplivajo na človeško telo.

Ne želimo uživati hrane, ki je bila gensko spremenjena!

2. Monsanto ima registrirane številne patente in v prihodnosti bo teh patentov še več.

Ne želimo, da imajo podjetja ali posamezniki lastništvo nad tem, kar je naše skupno dobro. Ker smo v sistemu,ki ne omogoča te zaščite bomo državljani sami zaščitili svoje interese.

3. Monsanto zahteva, da ostaja pridelek, ki nastane iz njihovih patentiranih semen pod kontrolo. V naravi so bile najdene številne divje živeče gensko spremenjene rastline.

V svojem ekosistemu ne želimo gensko spremenjenih rastlin, ki niso pod kontrolo. Na ta način lahko zaščitimo zdrave rastline in ohranimo njihovo reproduktivno moč.

4. Monsanto preprečuje kmetom, da bi lahko hranili semena in jih tožijo, če posejejo seme iz prejšnjega leta. Monsanto toži kmete tudi zaradi križanja posameznih semen. To pomeni, če je polje z gensko nespremenjenimi semeni in pridelkom okuženo z gensko spremenjenimi semeni, ki jih je proizvedel Monsanto, saj ta semena rastejo na sosednjem polju, Monsanto toži kmete, ker imajo nepatentirane pridelke.

Ščitimo kmete in njihovo pravico do razmnoževanja semen in jih podpirajmo v njihovih prizadevanjih, da se uprejo monopolu Monsanta.

5. Monsanto močno oglašuje svoja semena v tretjem svetu kot »čudežna semena«, ki jih prodajajo skupaj z gnojili in pesticidi. Ta semena in proizvodi stanejo kmete veliko več, kot si lahko privoščijo, kar jih sili k temu, da si morajo izposoditi denar od bank ali izposojevalcev denarja. Veliko kmetov v Indiji je naredilo samomor v zadnjih letih zaradi dolga v katerega so zapadli zaradi kupovanja semen, pesticidov, herbicidov Monsanta ali njihovih podružnic.

Monsanto mora prevzeti odgovornost za svojo marketinško strategijo in učinke, ki jih ima na ljudi v razvitem svetu.

6. Ne želimo gensko spremenjene narave. Gensko spremenjena semena uničujejo biodiverziteto.

7. Albert Einstein, je rekel: »ko bo izginila s sveta zadnja čebela, bo človek živel še samo štiri leta«. Čebele po vsem svetu trenutno umirajo. Sumi se, da je to posledica prevelike uporabe pesticidov (primer pesticida Monsanto flag-ship Round Up).

Verjamemo, da so čebele ključne za razvoj ekosistema. Ne bomo molčali in le gledali kako se dogaja uničenje vsega živega pred našimi očmi na tem planetu.

8. Monsanto trdi, da so gensko spremenjeni pridelki odgovor na svetovno lakoto in rastočo populacijo.

Ne soglašamo s tem, da je GSO pravi način za preprečitev globalne lakote. Trajnostni in ekološki način kmetovanja lahko ima velike donose, zagotavlja zdrav način prehranjevanja in ima dobre učinke na ekosistem v katerem živimo.

IV.

Trenutno aktualno glede označevanja živil in krme:

http://www.mko.gov.si/si/delovna_podrocja/hrana_in_krma/gensko_spremenjeni_organizmi_gso_in_soobstoj_gensko_spremenjenih_rastlin_gsr_z_ostalimi_kmetijskimi_rastlinami/oznacevanje_gs_zivil_in_krme/

Označevanje je določeno z Uredbama 1829/2003/ES in 1830/2003/ES.

Nosilci dejavnosti morajo zagotoviti tudi sledljivost posameznega GSO skozi vse faze dajanja v promet.

Združimo se in vzemimo semena in hrano v svoje roke!

 

Semena in hrano v roke ljudem!

Podpišite to peticijo!

Vabimo vas, da se udeležite shoda »March Against Monsanto« Pro (za) test za prihodnost - Sejemo prihodnost dne 25.5.2013 na Trgu Svobode v Mariboru ob 14 uri. Shod poteka v sklopu globalne akcije, ki poteka v 49 državah sveta, napovedanih je več kot 2 milijona udeležencev in več kot 350 dogodkov.

Za več informacij o shodu kliknite povezavo:

https://www.facebook.com/FundacijaZaOhranitevSemen?ref=hlVeč informacij o ključni tematiki najdete na povezavah:

On health risks: http://www.responsibletechnology.org/health-risks

1. http://www.monsanto.com/newsviews/Pages/food-safety.aspx

2. http://www.legalzoom.com/intellectual-property-rights/patents/plant-patents-how-has

3. http://www.dn.se/ekonomi/testodlingar-av-genmodifierad-beta

4. http://www.foxnews.com/scitech/2010/08/06/genetically-modified-plants-loose-spreading/

5. http://www.huffingtonpost.com/2013/02/13/genetically-modified-seed-patent-report_n_2678837.html

6. http://www.huffingtonpost.com/zester-daily/bitter-seeds-film_b_1902221.html

7. http://www.organicconsumers.org/monsanto/roundup.cfm

http://www.gardenguides.com/107805-deleterious-effects-roundup.html

8.http://www.telegraph.co.uk/finance/comment/ambroseevans_pritchard/8306970/Einstein-was-right-honey-bee-collapse-threatens-global-food-security.html

http://www.opednews.com/articles/Pesticides-Definitively-Li-by-Alliance-for-Natur-130503-76.html

9. http://www.huffingtonpost.com/john-robbins/gmo-food_b_914968.html