PETICIJA PROTI POSTAVITVI SPOMINSKEGA OBELEŽJA DOMOBRANCEM V GRAH

Spodaj podpisani državljani in državljanke Republike Slovenije smo z zgroženostjo prebrali v Mladini, št,.12 z dne 21. marec 2014 napis, ki bo na spominskem obeležju v Grahovem pri Cerknici z naslednjim besedilom: »Na tem kraju so leta gospodovega 1943 posadko domobrancev slovenske narodne vojske s topovi in ognjem pobili komunisti, bratje po rodu, tujci po misli.« Za obuditev zgodovinskega spomina navajamo, da sta domobransko postojanko napadli Tomšičeva in Šercerjeva brigada, ki sta bili sestavni del XIV. divizije NOV in POS in zavezniških sil. Vlogo in pomen domobranske postojanke je najbolje pojasnil SS general Ervin Rosener. Ta je bil leta 1946. obsojen na smrt, saj je bila SS po sodbi mednarodnega nurenberškega sodišča razglašena za zločinsko organizacijo. Na slovenski domobranski prisegi 20. aprila 1944 je ta zločinec dejal: »Dne 24. septembra 1943 sem izdal povelje za ustanovitev slovenskega domobranstva. S pomočjo velikonemškega rajha smo vas izvežbali, oblekli in oborožili. Danes ste nastopili prisego, da se boste skupaj z nemško vojsko, z vojaško SS in policijo borili za svobodno, čisto Evropo. Sprejemam vas tedaj v borbeno skupnost svojih vojakov in vas tovariši iz slovenskega domobranstva prisrčno pozdravljam. Vaš škof vas je to jutro pripravil. Čistega srca stojite tu, da bi položili zaobljubo vojaka.«

Glede na dejstvo, da v neposredni okolici stare šole v Grahovem stojijo že tri spominska obeležja (Spomenik žrtvam NOV 1941 -1945, Spominsko obeležje pesniku Francetu Balantiču in spominsko obeležje Tomšičevi in Šercerjevi brigadi) je izdano soglasje Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, območna enota Ljubljana strokovno sporno. Izdano soglasje je tudi v nasprotju z predhodnimi strokovnimi soglasji, ki jih je navedeni Zavod izdal v predhodnih postopkih za zaščito obstoječih treh spomenikov.

Sam postopek in izdaja soglasja je potekala brez sodelovanja zainteresirane javnosti, predvsem prebivalcev Grahovega in občine Cerknica. Tudi v tem postopku se je pokazalo, da je v naši demokratični družbi  zaskrbljujoča praksa državnih organov in njenih institucij,da celo na  zahteve dela javnosti ne odgovarjajo in jo ignorirajo.

Ker so osrednji slovenski mediji že obvestili širšo javnost o nameravani postavitvi spomenika, je poleg same vsebine napisa je del javnosti še dodatno vznemirilo dejstvo, da je otvoritev predvidena 6. aprila  (na dan napada nacistično – fašističnih sil na takratno državo). Ta se je odziva z velikim nezadovoljstvom, ki se lahko sprevrže v resne družbene nemire in konflikte. Podpisniki peticije si prizadevamo za narodno pomiritev, zato taka spominska obeležja po našem prepričanju ne prispevajo k temu. Dosegajo zgolj razdvajanje in razdor v slovenskem narodu.

Podpisniki/podpisnice  peticije se zavzemamo za demokratično reševanje nastalih razmer in  odločno izrekamo NASPROTOVANJE in odločen NE takemu načinu postavljanja obeležja kolaboraciji in delovanju okupacijskih pomožnih policijskih sil.

Zato

Z A H T E V A M O

  • da Ministrstvo za kulturo in Zavod za varstvo kulturne dediščine ponovno preučijo lastna strokovna stališča o obstoječih spomenikih v Grahovem ter da Ministrstvo za  kulturo sproži razpravo o postavitvi novega spomenika z vključitvijo vse zainteresirane  strokovne in širše družbene javnosti in izda Novi zavezi negativno mnenje za postavitev novega spomenika zaradi njegovega posega na vplivno območje obstoječih spomenikov;
  • da skladno z navedbami strokovnega mnenja Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, območna enota Ljubljana (št.945/2010-PJB z dne 29.12.2010) zahteva od občine Cerknica, da ob opustitv starega objekta šole in igrišč opredeli namen javne površine centralnega dela naselja v Grahovem;
  • da Ministrstvo za kulturo prične z postopki za spremembo in dopolnitev zakonodaje, ki bo preprečevala skrunitev spomeniške dediščine NOB ter postavljanje spominskih obeležij nacističnim in fašističnim enotam na območju RS.

Združenje borcev za vrednote NOB Cerknica    Stopite v stik z avtorjem peticije