POZIV K PODPISOVANJU PETICIJE PROTI REZOM V KULTURI

Stopite v stik z avtorjem peticije

Ta tema pogovorov je bila samodejno ustvarjena iz peticije POZIV K PODPISOVANJU PETICIJE PROTI REZOM V KULTURI.


Gost

#26

2015-09-22 19:26

Zato ker mi gre na živce, da postajamo nekulturni. Vedno naj bi pisatelji, pesniki in še kdo hirali v Cukrarnah kot včasih. Dovolj je tega. Edino kadar rabijo fasado za svoje politične afnre, takrat pa pesmi, glasba citati iz romanov. Nikoli konca velikih besed o kulturi...v resnici pa REZ!

Gost

#27

2015-09-22 19:58

Ker je kultura pri nas ze tako podhranjena!!!!

Gost

#28

2015-09-22 22:07

Z vsakim dnem smo bolj in bolj priče sistematičnemu, a potuhnjenemu trendu po ukinjanju možnosti za umetniško ustvarjanje. Kultura postaja nekaj, česar v tej državi očitno voditelji ne poznajo ali se jim zdi zgolj strošek, ki ga je treba skrčiti na minimum. Intelektualci so le še nujno zlo, ki ga je treba čim hitreje ukinit in izčrpat v agoniji populizma in poneumljanja. Pogrešam sistemsko in strokovno vrednotenje in stališče do kulture kot temeljne vrednote ter stališče do umetnosti kot človeške in civilizacijske nuje v opustošenem in pobebavljenem času!

Gost

#29

2015-09-22 22:45

Predvsem, ker sem kulturnik, ki že zdaj delam z minimalnimi sredstvi...

Gost

#30

2015-09-22 22:57

Razvoj slovenske kulture zagotavlja obstoj in enkopravnost slovenskega naroda in ljudstva z ostalimi narodi na svetu. Kdor zmanjšuje pogoje za ta razvoj, je izdajalec ne samo slovenskega naroda, ampak tudi izdajalec državljanov sveta.

Gost

#31

2015-09-23 06:32

Trideset in še nekaj več let delam v kulturi, vedno pod oznako, da je kultura nekakšen parazit družbe. Peticijo sem podpisala v upanju, da se bo kolešček mogoče le premaknil in da bo javnost sprevidela, da je kultura za obstoj potrebna prav tako kot zdravstvo, šolstvo ...

Gost

#32

2015-09-23 08:52

Tisti ki vpraša: "Za kaj?" je očitno še en izmed številnih "kulturnikov" na ministerstvu.....


Gost

#33

2015-09-23 10:04

Zato, da bi z ustreznim financiranjem obdržali višji nivo ponudbe v kulturi na vseh kulturnih področjih.
V nasprotnem primeru vdira poceni, cenena , nekvalitetna produkcija , ki ne pripomore k rasti naroda ampak k poneumljanju in spustu splošne kulture , kar pa se žal že opaža.

Gost

#34

2015-09-23 10:19

Preprosto zato, ker ne samo, da nazadujemo, pač pa se vračamo za leta nazaj!!!!!!!!!!!
placka

#35

2015-09-23 10:34

Ker želim otrokom približati kulturo na njim primeren način, skozi igro in ta ni za računalnikom ampak med ljudmi!

 


Gost

#36

2015-09-23 10:38

Dovolj je varčevanja in nazadovanja!

Gost

#37

2015-09-23 15:02

Hvala, NSK! To je resnično korak, vreden spoštovanja. Onesposabljanje kulture se dogaja vsepovsod naokrog. Drsimo ne samo proti zlomu v družbi in kulturi, temveč banalizaciji in odvzemanju življenj njihovim nosilcem -- posameznikom in posameznicam, državljanom in državljankam. V to sovpada tudi dejstvo, da eni tega nočejo videti ali tega niso več zmožni.


Gost

#38 Re:

2015-09-23 15:24

#20: -  

 exactly!


Gost

#39

2015-09-23 15:25

Preprosto zato, ker pomeni padec deleža državnih sredstev od pribl. 200 na pribl. 150 milijonov evrov v zadnjih letih politični, kulturni in civilizacijski škandal. Zmanjšati delež državnih sredstev za četrtino in ob tem lagati sebi in drugim o tem, da ne bo posledic, je najprimitivnejše zavajanje javnosti - in žaljivo podcenjevanje.
Dejstvo je, da nobena vlada po osamosvojitvi ni storila nič za novo strateško pojmovanje in organiziranje kulture v državi ter prav tako nič za strokovno in demokratično oblikovanje državnih prioritet.
A dejstvo je tudi, da je prav vlada SMC-Desus-SD spravila kulturo na najnižji odstotek od letnih proračunskih sredstev in od letnega BDP. Ne da bi ob tem skušala karkoli v delovanju kulturnega podsistema racionalizirati, posodobiti, prilagoditi aktualnim zmožnostim države in potrebam javnosti.
Edini kriterij "stiskanja pasu" ostaja še naprej pošastna uravnilovka, ki je najpogubnejši strup žive, inovativne, ambiciozne in prodorne umetnosti in kulture.
Gospod Cerar, gospa Mlakarjeva; ali zmorete pahniti slovensko kulturo še niže in nas še bolj pogubno odklopiti od ustvarjalne Evrope in omikanega sveta?

Gost

#40

2015-09-23 15:44

Zakaj, le??!!!

Gost

#41

2015-09-23 15:56

Ker ne bomo ohranili identitete kot sužnji globalnih interesov ampak le kot ljudje, ki jim ni tuja umetnost v vseh pojavnih oblikah.

Gost

#42

2015-09-23 16:14

Podpreti je treba področje kulture, tudi kulturno raznolikost v tem globalnem svetu.

Gost

#43

2015-09-23 16:24

Kultura izginja iz vsakdanjega življenja, trgajo se vezi z umetnostjo. Umetnost postaja nepotrebna potrata, ljudem nekaj oddaljenega, nerazumljivega...Beda...

Gost

#44

2015-09-23 22:09

zdajsnji koraki moci ubijajajo odprte prostore duh kar vodi v izbris

Gost

#45

2015-09-23 22:45

Żal je za vse tiste, ki odločajo o finaciranju kulture, kultura vse kaj drugega: dragi avtomobili, sejnine, krasne plače za "mlatenje prazne slame", ipd...

Gost

#46

2015-09-24 03:00

Peticijo sem podpisal zaradi vsesplošnega poneumljanja ljudi s strani umsko prizadetih politikov, ki krojijo usodo kulture, šolstva, znanosti, gospodarstva in sramotijo s svojimi dejanji sebe in povzročajo nepopravljivo škodo.

Gost

#47

2015-09-24 06:27

Strinjam se, da kulturi v Slovenskem prostoru posveča premalo pozornosti, sredstev in resnosti. Konec koncev je kultura pomembna za obstoj in prepoznavnost naroda, in dejstvo da pri nas izginja in da smo že tako majhni, v primerjavi z drugimi večjimi narodi, se mi enostavno nedopustno. Sem za obstoj slovenske kulture, narodnosti in narodne zavesti, brez investicij v kulturo in neumnosti, ki jih vlada vsako leto sprejema, pa izgubljamo posledično ne samo kulturno dediščino ampak tudi slovensko zavest, kulturno zavest.

Gost

#48

2015-09-24 06:49

Brez kulture ne bi bilo več slovenskega jezika, še manj samostojne države. Kdor tega ne razume, se obnaša hudo nekulturno in ne sodi v politiko, ki bi morala služiti ljudem, ne denarju.

Gost

#49

2015-09-24 07:28

Peticijo sem podpisala zato, ker menim, da sta kultura in izobraževanje temelj naroda.

Gost

#50

2015-09-24 07:43

Ker občutim in spoznavam kot dolgoletni zbprovski pevec tudi v praktičnih primerih širšega kroga prijateljev, znancev - sodelavcev vse to zapostavljanje kulture - in še npr. šolstva - na vedno več področjih (tudi) na lastni koži.

Plačilo oglaševanja

We will advertise this petition to 3000 people.

Learn more...