Možnost izbire veganskega obroka v javnih ustanovah

Stopite v stik z avtorjem peticije

Recenzenti Smernic za prehranjevanje v VIZ so za uvedbo možnosti izbire rastlinskega obroka!

2023-04-04 19:30:52

Recenzenti Smernic za prehranjevanje v vzgojno-izobraževalnih zavodih predlagajo tudi uvedbo dveh menijev: jedilnik z mešano prehrano in jedilnik na osnovi rastlinskih živil ter ob ustrezni organizaciji omogočanje otrokom izbiro različnih jedi iz obeh jedilnikov.
Več:
https://www.gov.si/novice/2023-04-04-strateski-svet-za-prehrano-o-recenziji-smernic-za-prehranjevanje-v-vzgojno-izobrazevalnih-zavodih/


Slovensko vegansko društvo

3. marec 2023: vložitev peticije v Državni zbor - na Komisijo za peticije, človekove pravice in enake možnosti

2023-03-06 07:46:28

Peticijo Slovenskega veganskega društva z naslovom 'Možnost izbire veganskega obroka v javnih ustanovah' je na portalu www.peticija.online od 13. maja 2022 do 1. marca 2023 podpisalo 5724 oseb, s pošiljanjem logotipov pa jo je podprlo tudi več kot 50 organizacij. Tule so zbrani logotipi organizacij, organizacije pa so navedene tudi poimensko: http://vegan.si/files/5716/6574/4925/Peticija_Moznost_izbire_veganskega_obroka_z_logotipi.pdf

Sporočamo Vam, da smo peticijo v petek, 3. marca 2023, vložili v Državni zbor - na Komisijo za peticije, človekove pravice in enake možnosti.

Kaj pobudniki peticije in podpisniki predlagamo:

1. Predlagamo uzakonitev možnosti izbire veganskega obroka v vseh javnih ustanovah, ki nudijo hrano - v šolah, univerzah, vrtcih, domovih za starejše, bolnišnicah, zavodih za prestajanje kazni in v javnem sektorju.

2. Predlagamo Ministrstvu za zdravje, da poda priporočila za sestavljanje zdravih veganskih obrokov v javnih ustanovah.

3. Predlagamo, da se spremeni Zakon o osnovni šoli - ZOsn (Uradni list RS, št. 81/06 – uradno prečiščeno besedilo, 102/07, 107/10, 87/11, 40/12 – ZUJF, 63/13 in 46/16 – ZOFVI-K), in sicer v 57. členu, ki ureja prehrano, na način, da se doda drugi odstavek člena, ki bi se glasil: “Vsi obroki, ki jih organizirajo osnovne šole na osnovi prvega odstavka tega člena, morajo biti na podlagi zahteve starša ali otroka prilagojeni njegovim splošnim svetovnonazorskim prepričanjem glede morebitne nekonsumpcije izdelkov določenega izvora.”

Podrobni argumenti v podporo našim predlogom se nahajajo tule: http://vegan.si/files/5716/6574/4925/Peticija_Moznost_izbire_veganskega_obroka_z_logotipi.pdf


Slovensko vegansko društvo

Predavanje Veganska prehrana v šolah je na Youtube-u

2022-11-15 06:52:24

Youtube predavanje: https://www.youtube.com/watch?v=0F8FBOsMtP0

Matevž Jeran, magister inženir prehrane, se področju trajnostne prehrane posveča že nekaj let, poglobljeno pa se je tematiki posvetil v sklopu magistrskega dela in kasneje ob pripravi pobude vladi 'Čas je za novo - trajnostno - prehransko politiko'. V letošnjem letu je skupaj z ostalimi člani Slovenskega veganskega društva pripravil peticijo ‘Možnost izbire veganskega obroka v javnih ustanovah’, ki je dosegla osupljivo število podpisnikov.

Predlog spremembe zakona je predstavil v sklopu predavanja Veganska prehrana v šolah, kjer je predstavil pravne, etične, okoljevarstvene in zdravstvene argumente. Prikazal je tudi portugalsko pot do uzakonitve možnosti izbire veganskega obroka v javnih ustanovah.

header-FB_(1)_(1).jpg


Slovensko vegansko društvo

Peticijo 'Možnost izbire veganskega obroka v javnih ustanovah' je podprlo več kot 50 društev in organizacij!

2022-10-14 12:04:23

Slovensko vegansko društvo

Peticijo je podprlo več kot 50 društev/organizacij

2022-10-05 10:55:47

Spoštovani sledilci peticije 'Možnost izbire veganskega obroka v javnih ustanovah'!

Obveščamo vas, da je peticijo podprlo več kot 50 društev/organizacij! 

Prilagamo seznam v obliki logotipov in pisni seznam.

Peticija_Moznost_izbire_veganskega_obroka_z_logotipi4_-_brez_cifre.jpg

Peticija_Moznost_izbire_veganskega_obroka_z_logotipi3_-_brez_cifre.jpg

In gremo s polno paro naprej.

Lepo vas pozdravljamo, Slovensko vegansko društvo.Slovensko vegansko društvo

Metropolitan piše o peticiji 'Možnost izbire veganskega obroka v javnih ustanovah'

2022-07-15 17:02:19

Članek je dostopen tu: 
https://www.metropolitan.si/novice/slovenija/vse-vec-mladih-se-odloca-za-brezmesni-zivljenjski-stil-gre-za-nadaljevanje-tradicije-ki-bi-ji-lahko-sledili-vsi-ne-samo-mladi/ 
[Naslov članka: Vse več mladih se odloča za brezmesni življenjski slog: "Gre za vrnitev v preteklost, za vrnitev h koreninam."]


Slovensko vegansko društvo

3. najbolj priljubljena letošnja peticija je veganska! Kar 5000 podpisov!

2022-07-15 16:58:23

Peticija Slovenskega veganskega društva z naslovom 'Možnost izbire veganskega obroka v javnih ustanovah' je trenutno (julij 2022) na portalu Peticija.online 3. najbolj priljubljena peticija v letu 2022! Zbrali smo že več kot 5300 podpisov v podporo uzakonitvi možnosti izbire veganskega obroka v vseh javnih ustanovah, ki nudijo hrano - v šolah, univerzah, vrtcih, domovih za starejše, bolnišnicah, zavodih za prestajanje kazni in v javnem sektorju. Naj spomnimo, da so prav na tem portalu podpise zbirali tudi organizatorji peticije 'Vpis neodtujljive pravice do vode v Ustavo' in so uspeli doseči spremembo Ustave.

Za pravice veganov v Sloveniji še nikoli nismo uspeli zbrati tako zavidljivega števila podpisov. Podobna peticija je na Portugalskem pripeljala do uzakonitve možnosti izbire veganskega obroka v vseh javnih ustanovah. Portugalci so pri približno 10 milijonih prebivalcev zbrali 15000 podpisov podpore, kar pomeni, da je peticijo podpisal približno vsak sedemstoti državljan Portugalske. Mi pa smo pri približno 2 milijonih prebivalcev zbrali 5300 podpisov podpore, kar pomeni, da je peticijo podpisal približno vsak štiristoti državljan Slovenije. Relativno gledano smo torej zbrali mnogo več podpisov kot že uspešni Portugalci, ki jih smatramo za odličen primer dobre prakse!

S podobno peticijo želijo enako doseči tudi v Veliki Britaniji. Pri približno 67 milijonih prebivalcev želijo zbrati vsaj 100000 podpisov, kar pomeni, da ciljajo na to, da bo peticijo podpisal približno vsak sedemstoti državljan Velike Britanije. To jim bo omogočilo razpravo v parlamentu. Peticiji na to temo imajo tudi na Hrvaškem in v Srbiji.

Drzave_s_peticijo_[vse_zastave_iz_pixabay.com_-_Free_for_commercial_use,_No_attribution_required]_.png

Kaj sledi peticiji Slovenskega veganskega društva?

- Peticijo bomo vložili v Državni zbor - na Komisijo za peticije, človekove pravice in enake možnosti. Komisija vlogo pregleda ter po potrebi pristojne organe zaprosi za dodatna pojasnila ali za seznanitev z odločitvami organa v navedeni zadevi in vlagatelju posreduje odgovor. Komisija lahko vlogo posreduje tudi pristojnim javnim organom v mnenje oziroma v pristojno reševanje.

- Ugotovili bomo, katere politične stranke podpirajo uzakonitev možnosti izbire veganskega obroka v vseh javnih ustanovah, ki nudijo hrano.

- Pripravili bomo zakonodajni predlog, ki bo v primeru sprejetja v državnem zboru omogočil možnost izbire veganskega obroka v vseh javnih ustanovah, ki nudijo hrano.

- Slovensko vegansko društvo bo s strokovnimi prehranskimi nasveti in s kuharskimi delavnicami vedno pripravljeno pomagati javnim ustanovam, ki si želijo vpeljati tudi veganske obroke.

 

Preberite si še, kaj so o peticiji in sorodnih temah imeli za povedati pravnica Veronika Cukrov, magister inženir prehrane Matevž Jeran, magistrica inženirka prehrane Janja Kogovšek, doktor znanosti s področja prehrane Boštjan Jakše, diplomirana dietetičarka Jana Levec in osebna trenerka Lara Šušmelj:

http://vegan.si/clanki/pogovor-s-pravnico-veroniko-cukrov-glede-pravice-do-veganskega-obroka/ 

http://vegan.si/clanki/pogovor-z-nutricionistom-matevzem-jeranom-o-veganskih-izbirah-v-javnih-ustanovah/ 

http://vegan.si/clanki/intervju-janja-kogovsek-magistrica-inzenirka-prehrane/ 

http://vegan.si/clanki/intervju-bostjan-jakse-doktor-znanosti-s-podrocja-prehrane-profesor-sportne-vzgoje-kondicijski-trener/ 

http://vegan.si/clanki/intervju-jana-levec-diplomirana-dieteticarka/ 

http://vegan.si/clanki/intervju-lara-susmelj-diplomirana-kineziologinja-osebna-trenerka/ 


Slovensko vegansko društvo

Intervju - Lara Šušmelj, diplomirana kineziologinja (UN) in osebna trenerka

2022-07-15 16:49:42

O peticiji 'Možnost izbire veganskega obroka v javnih ustanovah' smo se tokrat pogovarjali z Laro Šušmelj, diplomirano kineziologinjo (UN) in osebno trenerko: 
http://vegan.si/clanki/intervju-lara-susmelj-diplomirana-kineziologinja-osebna-trenerka/ 


Slovensko vegansko društvo

Zbrali smo 5000 podpisov!

2022-07-01 15:33:58

Najlepša hvala vsem, ki ste podpisali peticijo 'Možnost izbire veganskega obroka v javnih ustanovah'. 🙏 Hvala vsem, ki ste sodelovali pri promociji peticije, s skupinskimi močmi nam je uspelo doseči naš cilj: 5000 podpisov. 🏆 Smo kar malo presenečeni, da nam je toliko podpisov uspelo zbrati v manj kot 2 mesecih. 🙂

 

Peticijo še lahko podpišete in jo delite naokoli, četudi smo cilj že dosegli. ✍️ Drugače je le to, da v Slovenskem veganskem društvu ne bomo več vlagali toliko energije v promocijo podpisovanja in se bomo osredotočili na naslednje faze projekta.

 

Kaj sledi? ⏩ Peticijo bomo vložili v Državni zbor - na Komisijo za peticije, človekove pravice in enake možnosti. ⏩ Komisija vlogo pregleda ter po potrebi pristojne organe zaprosi za dodatna pojasnila ali za seznanitev z odločitvami organa v navedeni zadevi in vlagatelju posreduje odgovor. Komisija lahko vlogo posreduje tudi pristojnim javnim organom v mnenje oziroma v pristojno reševanje. ⏩ Ugotovili bomo, katere politične stranke podpirajo uzakonitev možnosti izbire veganskega obroka v vseh javnih ustanovah, ki nudijo hrano. ⏩ Pripravili bomo zakonodajni predlog, ki bo v primeru sprejetja v državnem zboru omogočil možnost izbire veganskega obroka v vseh javnih ustanovah, ki nudijo hrano.
50000.png


Slovensko vegansko društvo

Intervju - Jana Levec, diplomirana dietetičarka (VS)

2022-06-27 09:47:25

V Slovenskem veganskem društvu želimo pri peticiji 'Možnost izbire veganskega obroka v javnih ustanovah' doseči vsaj 5000 podpisov. Tokrat intervju o peticiji in sorodnih temah poteka z Jano Levec, diplomirano dietetičarko (VS).

Vljudno vabljeni k branju: http://www.vegan.si/clanki/intervju-jana-levec-diplomirana-dieteticarka/ 


Slovensko vegansko društvoDelite peticijo

Pomagajte tej peticiji, da doseže več podpisov.

Kako promovirati peticijo?

  • Peticijo delite na svojem Facebook zidu in v skupinah, povezanih s temo vaše peticije.
  • Stopite v stik s prijatelji
    1. Napišite sporočilo, v katerem razložite, zakaj ste podpisali to peticijo, saj ljudje pogosteje podpišejo, če razumejo, kako pomembna je tema.
    2. Kopirajte in prilepite spletni naslov peticije v svoje sporočilo.
    3. Pošljite sporočilo tako, da uporabite e-pošto, SMS, Facebook, WhatsApp, Twitter, Skype, Instagram in LinkedIn.Plačilo oglaševanja

To peticijo bomo oglaševali 3000 osebam.

Izvedite več ...