ZA ZVIŠANJE CENZUSA PRI SUBVENCIONIRANJU OSNOVNOŠOLSKEGA KOSILA

Stopite v stik z avtorjem peticije

Vse o NOVELI ZUPJS- od blizu

2015-08-05 16:21:28

Blišč in beda Slovenije

Kot dobrodelno društvo smo se dnevno soočali s stisko slovenskih otrok.  Sredi Evrope v 21. stoletju! Naš sistem temelji  na tem, da ima otrok iz socialno ogrožene družine zagotovljen kvaliteten, topel obrok v šoli. Te oblike pomoči mu nihče ne more zaradi takih ali drugačnih razlogov odvzeti.  In za marsikoga od "naših" otrok je to edini topel obrok v dnevu. Že dve leti nazaj, ko se je zakon delno spremenil (100 % subvencija OŠ malice do 5 doh. razreda otroškega dodatka ), smo kot društvo vedeli, da gre zgolj za korekcijo, ki ne bo spremenila veliko. Je pa za takratno politiko pomenila veliko. Nekateri so še danes ponosni na ta dosežek, čeprav gre dejansko zgolj zato, da so otroku ponudili kos kruha in skodelico čaja.  Za nas sprejemljivo če bi bili leta 1915. Žal nismo....Predvsem pa bi bilo sprejemljivo če bi to dejansko rešilo otroško stisko.

Politika v Sloveniji vedno znova "gasi požare" saj ne zmore toliko poguma, odločnosti in znanja, da bi nas spravila iz nenehnega sprehajanja po meji vzdržnega.   Vendar tudi požara ne pogasi.  Zaradi lastne nesposobnosti oziroma namenoma. Vedno pusti za seboj več ali manj žerjavice, ki bo prej ali slej zopet zrasla v požar in krog se bo spet ponovil.V naslednjih vrsticah si lahko preberete kako so se od trenutka, ko je bila peticija odprta, stvari odvijale.   Iskreno, kot vedno.  Žal je bilo spoznanje ob tem, poleg mnogo lepih izkušen, tudi grenko. To velja tako za ravnanje politike kot za ravnanje večine dobrodelnih organizacij, ki veljajo za "avtoritete" na tem področju.  Vendar se v dobrodelne organizacije ne bomo spuščali.  Vsak od njih ima svoj zakaj ter svoj zato.  Ne bi pa bili presenečeni če bi vlada imela za svoje početje blagoslov vseh oziroma vsaj nekaterih "dobrodelnih" organizacij, ki se profesionalno ukvarjajo z "dobrodelnostjo".  

O politiki pa....Sram nas je, da državo vodijo ljudje, ki brez argumentov in poguma, z zavajanji in lažmi (namernimi ali nenamernimi) , zasledujejo zgolj svoje lastne cilje.  Slovenija še vedno nima politike, ki bi jasno stala za svojimi odločitvami in za njih prevzela odgovornost. Raje se brez poguma skriva za besedami, v konkretnem primeru "implementacija" ter "socialna pravičnost" in sprejema politične in nestrokovne odločitve brez prevzemanja odgovornosti, čeprav je vsem jasno da ti razlogi ne držijo vode. Iz ravnanja politike pa je jasno tudi, da jim je povsem vseeno kaj si o tem mislijo ljudje.  Saj jih tako ali tako nihče ne posluša......

Zaključek je lahko zgolj en- vladajočo politiko problem otrok ni zanimal. Niti si niso vzeli časa, da bi se resno lotili zadeve. Celotno  subvencioniranje šolske prehrane  predstavlja precejšen problem v katerem vladajo anomalije.  In ravno "socialno pravičnost" si je politika vzela za enega od razlogov, da zopet niso "pogasili požara" temveč pustili ogromno žerjavice, ki  čaka.....

Sprejetje novele ZUPJS tako sloni zgolj na  podpisih posameznikov- vaših podpisih, trdem delu ter razumevanju problema in izredno svetlih izjem tako med podpisniki peticije kot političnimi strankami. In predvsem zato je za nas sprejetje novele zakona ogromen uspeh.   Preko vseh čeri smo vseeno uspeli stvari pripeljati do konca.  Od vašega podpisa do 30.000 otrok z dodatno subvencijo.

V nadaljevanju je opisano zgolj formalno delovanje Petke za nasmeh. To predstavlja zgolj polovico našega delovanja. Ostala polovica pa je tista neformalna, kjer smo preko vseh povezav iskali podporo pri znanih in malo manj znanih posameznikih, društvih, skupinah, politikih.... , ki so po svojih močeh sodelovali z nami ali pač ne.  Tu gre za preko 200 neformalnih prošenj in stikov, ki smo jih  uporabili. 

DOBORODELNO DRUŠTVO PETKA ZA NASMEH NI POLITIČNO OPREDELJENO. NAŠA SKRB JE USMERJENA PREDVSEM V OTROKE SLOVENIJE IN S TEM NAŠE DELOVANJE ZGOLJ V KORIST OTROK.  NE MOREMO BITI ODGOVORNI ZA DELOVANJE POLITIČNIH STRANK. POLITIKI SO PLAČANI ZA SVOJE DELO IN ČE SI PRIVOŠČIJO NESPREJEMLJIVA RAVNANJA MI VSEKAKOR NE BOMO IN NISMO BILI TIHO, PA ČETUDI JE TO "VAŠA" POLITIČNA OPCIJA. OD POLITIKE PRIČAKUJEMO PREVZEM ODGOVORNOSTI ZA SVOJA RAVNANJA. 

 1. DEL- PETICIJA

1. marca 2015, po dobrih dveh letih in pol vsakodnevnega soočanja z otroškimi stiskami Dobrodelno društvo Petka za nasmeh spiše peticijo s katero želi doseči sistemsko spremembo pri subvencioniranju osnovnošolske prehrane.  Predhodno že v februarju 2015 zaprosimo mestno občino Maribor za konkretne podatke o izvajanju subvencije osnovnošolskega kosila v njihovi občini. ( občina je iz svojih sredstev  sama zagotavljala razliko subvencije do 18% do 36%. )Prošnjo po podpori v istem trenutku pošljemo vsem Petkarjem in vsem osnovnim šolam v Sloveniji s katerimi smo v tistem trenutku sodelovali.

10. marca s pomočjo Kainoto d.o.o.  v svet pošljemo video s prošnjo po podpori. Video doseže preko spletnih omrežij skoraj 50.000 posameznikov.

Do 14. marca z uradno prošnjo po podpori kontaktiramo nekaj najbolj znanih  humanitarnih in dobrodelnih združenj v Sloveniji.  (ZPMS, Karitas, Anina Zvezdica, Zadnje upanje, Žvižgač,  Botrstvo, Never Give Up, Društvo Pomagajmo odprtih src, Damski krog Slovenije, ....)  OD  VSEH HUMANITARCEV, NA KATERE SMO SE OBRNILI, SE AKTIVNO ODZOVE LE žVIŽGAČ- PROF. BORISA KRABONJE, preko svoje FB strani ter DAMSKI KROG. NGU peticijo simbolično podpre, vsi ostali se obrnejo stran!!!

Prošnjo po podpori pošljemo tudi Slovenski filantropiji, NFHOS, Varuhinji človekovih pravic, SVIZ-u , Uradu predsednika Republike ter predsedniku republike Borutu Pahorju. ( odziva ni) 

13. marca pošljemo na Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter Ministrstvo za izobraževanje prošnjo po konkretnih podatkih kaj in koliko bi dvig cenzusa zajel otrok.

3. aprila ponovno pošljemo prošnje na NFHOS, Varuhinji človekovih pravic ter Uradu predsednika Republike ter predsedniku Borutu Pahorju. (odzove se zgolj NFHOS )

6. aprila pošljemo dopis o naši aktivnosti vsem glavnim slovenskim medijem.

7. aprila zaprosimo osnovne šole s katerimi sodelujemo za strokovno mnenje o učinkih dviga cenzusa. ( pridobimo cca 15 strokovnih mnenj)

10. aprila po skoraj mesecu dni ping-ponga med ministrstvi ( z odgovori -nismo pristojni) končno dobimo konkretne podatke o številu otrok, ki bi jih dvig cenzusa zajel in na podlagi katerih smo lahko izračunali koliko sredstev letno bi za to potrebovali. ( nihče ni bil za nič pristojen, zato smo na koncu podatke oblikovali na podlagi števila otrok v posameznih doh. razredih otroškega dodatka, ki smo jih pridobili na MDDSZ)

12. aprila 2015 zbiranje podpisov zapremo! Zbrali smo 15.157 podpisov.  Hkrati kot dobrodelno društvo spišemo končno poročilo o vseh učinkih našega predloga.  V poročilo poleg števila otrok po dohodkovnih razredih in ocenjene finančne vrednosti vključimo tudi strokovna mnenja šol in primer dobre prakse Maribora.  Poročilo v vednost dobijo vsi Petkarji.

2.DEL- POLITIKA

13.aprila 2015 uradno stopimo v kontakte (ZL) oziroma stopijo oni v kontakt z nami( ZaAB) s prvimi parlamentarnimi strankami.

15. aprila pošljemo ločeno uradno prošnjo po sodelovanju vsem trem vladnim poslanskim skupinam ( SMC, DESUS in SD) 

16. aprila na sestanku pri poslanski skupini ZL sprejmemo skupno odločitev, da najprej počakamo odgovore vladnega trojčka in šele nato sprejmemo končno odločitev o tem kako naprej ( vsi smo se strinjali, da je najbolje če to prevzame kdo iz vlade)

17.aprila svoje pozitivno mnenje k predlogu poda NFHOS

s prošnjo po podpori se obrnemo na Rdeči križ Slovenije, Unicef in Karitas (odgovora nikoli ne prejememo)

19. aprila se ostro odzovemo na  prispevek POP Tv  v katerem so na eni od OŠ V Slov. Bistrici problem zavržene hrane naprtili socialno ogroženim otrokom. (to jemljemo kot prvo obliko pritiska na predlog)

20. aprila po več kot mesecu dni in dveh prošnjah dobimo odgovor Varuhinje človekovih pravic. (mnenje je splošno z zaupanjem, da bo pristojno ministrstvo rešilo problem) 

21. aprila predamo vse naše podatke vključno s končnim poročilom stranki ZL, ki spiše predlog novele zakona in jo pošlje vsem strankam v podporo in komentiranje.  S strani vladnih poslanskih skupin do danes ne dobimo nikakršnega odgovora na našo prošnjo!!! (niti vljudnostnega)

Od tega trenutka naprej ZL prevzame  pridobivanje podpore noveli ZUPJS pri parlamentarnih poslanskih skupinah. K sopodpisu vložitve novele v obravnavo pristopi ZaAB, SDS in NSi sodelovanje zavrnejo, pri SD, DESUS in SMC odločitve  ne sprejmejo.  Svoj podpis pa obljubita dva poslanca DESUSa. Skupna tiskovna konferenca vlagateljev in vseh sopodpisnikov ter Dobrodelnega društva Petka za nasmeh bi naj bila takoj po prvomajskih praznikih 2015. 

3. junija !!! se na spletnih straneh MDDSZ  prvič znajde krajši stavek na to temo med "Paketom pomoči socialno najšibkejših".  (MIZŠ bo v sodelovanju z MDDSZ celovito proučilo problematiko šolske prehrane učencev in dijakov in pripravilo potrebne spremembe zakonodaje.)

4. junija 2015 skupna tiskovna konferenca ZL, ZaAB in Petke za nasmeh ob vložitvi novele ZUPJS v obravnavo ( poslanci SMC na predlog niti po mesecu dni niso dali svojega odgovora, Sd pa je po treh tednih sodelovanje zavrnila. Pav tako sta svojo obljubo po podpisu umaknila poslanca DESUSa- zaradi čakanja  odgovora SMC IN SD se je tiskovna konferenca trikrat prestavljala), Kot društvo  pošljemo vsem medijem  izjavo za javnost. 

8. in 9. junija smo se obrnili na vse Petkarje jim posredovali  informacijo, da lahko tudi sami posredujejo svoje mnenje o noveli na DZ.  Ravno tako smo informacijo posredovali humanitarnim in dobordelnim organizacijam kot tudi vsem OŠ v Sloveniji. 

12. junija 2015 Vlada RS poda svoje mnenje k noveli in s tem jasno pokaže po kateri poti bo šla. ("Vlada podpira širjenje kroga upravičencev do subvencij za kosilo v osnovni šoli, vendar pa je treba predlagani model dopolniti z vidika implementacije, socialne pravičnosti in finančne vzdržnosti")

15. junija tudi sami pošljemo v DZ mnenje o noveli. 

16. junija se  kot dobrodelno društvo  še tretjič obrnemo na Urad predsednika republike! 

17. junija se kot dobrodelno društvo s prošnjo po podpori Novele obrnemo na poslanski skupini SDS in NSi. (odgovor dobimo s strani vodje poslanske skupine NSI) 

3.DEL- PARLAMENT

 19. junij- prva obravnava novele v DZ- predlog podprejo vse parlamentarne stranke ( predstavnica vlade, ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti v družbi državne sekretarke ministrstva za Izobraževanje  v svoji predstavitvi stališča vlade RS povsem neprimerno navaja napačne podatke o trenutnem stanju subvencij OŠ prehrane, kar smo kot Dobrodelno društvo  obsodili.  S tem je vlada  jasno pokazala, da se  nikoli ni resno lotila problematike.S strani ministrstva konkretnega odgovora zakaj je prišlo do tega oziroma opravičila nismo dočakali) 

22.junij, glasovanje v DZ- Vseh 69 prisotnih poslancev novelo podpre in je primerna za nadaljno obravnavo. 

2. julij, poslanska skupina ZL na tiskovni konferenci prestavi pobudo za pridobitev podpisov poslancev za sklic izredne seje Državnega zbora, katere namen je, da se predlog dviga cenzusa za kosila za otroke iz socialno ogroženih družin reši še pred začetkom novega šolskega leta. ( kot dobrodelno društvo smo od samega začetka vztrajali, da se problem reši čimprej! Za nas otrok na "makaronih RK" ne more čakati niti dneva več.  Že včeraj je bilo prepozno. In temu so pri ZL od prvega dne sledili- kar so kasneje doživljali s strani vladnih strank kot očitek populizma ) 

7. julij,  ZL so s podpisi ZaAB, SDS, NSI in samostojnega poslanca Bojana Dobovška vložili zahtevo za sklic IZREDNE SEJE za obravnavo novele ZUPJS , ki bi vsem socialno ogroženim osnovnošolcem zagotovil kakovosten topel obrok v OŠ!*Vladna straka SMC  je začela z medijsko ofenzivo proti ZL češ, da so s predlogom za izredno sejo, torej čimprejšnjo rešitvijo problema, populistični.  ( ne glede na to, da se nihče iz vladnega trojčka nikoli v tem času resno zavzel za te otroke, so našli čas in energijo, da so se spravili na poslansko skupino, ki je resno pristopila k problemu.  In v trenutku je  postal populističen problem datum, torej uveljavitev novele zakona s 1.9.2015 in ne otroci.  Poslanski skupini ZL so očitali, da spreminjajo začeten predlog novele!!!, kjer je bil postavljen datum uveljavitve 1.1.2016. ) 

13. julij, vsem poslanskim skupinam pozicije (SMC, SD in DESUS)  kot društvo pošljemo v vednost naš pogled in pričakovanja pred odborom in izredno sejo. Predvsem kar zadeva "implementacijo" ter "socialno pravičnost" . (odgovora nismo prejeli)

 14. julij,  Seja Državnega sveta, kjer se predlog novele soglasno sprejme. (Petka za nasmeh na seji jasno zastopa svoja stališča od katerih ne odstopamo. V finančni vidik se nismo spuščali, ker za to nismo kompetentni, smo pa  pojasnili, da problem "implementacije" ni problem, saj če bi se otroci normalno prijavili h kosilu proti lastnemu plačilu, tega nikoli ne bi izpostavili kot problem in predstavlja Vladi RS zgolj izgovor za svoje politične igrice.   Državna sekretarka MDDSZ ga. Maritna Vuk prvič javno pojasni namero Vlade RS, da uvede pri predlogu novele z amandmajem progresivno lestvico, torej ne 100% subvencioniranje kosila do 3. doh. razreda, temveč  2.doh. razred 70% subvencijo ter 3. doh.razred  zgolj 40%.  Razlogov za to odločitev vlade ne navede niti ne argumentira, skrije se zgolj za besedami "implementacija" ter "socialna pravičnost" čemur osto nasprotujemo saj po tem predlogu mati samohranilka z enim šoloobveznim otrokom s 360 euri mesečnega prihodka  v 1. doh. razredu otroškega dodatka dobi 100% subvencijo, mati s 365 euri mesečnega prihodka, ki pa že spada v 2. doh. razred otroškega dodatka, pa po mnenju vlade "socialno pravično" zgolj 70% subvencije.

15. julij,- Vodja poslanske skupine SD Matjaž Han za RTV Slo1: "en razred resnično, bom reku, težko živi, 3.razred, govorim kar se tiče dodatkov, bom reku ima trikrat več denarja kot 1.r., tko da potrebno je tle videt realne podatke".

(3. doh.razred otroškega dodatka je točno enkrat vjšji od 1. doh.razreda in ne trikrat, dodatki pa so celo manjši. Zgornja meja dohodka 1. doh. razreda otroškega dodatka je 180 eurov, zgornja meja 3.doh. razreda pa 360 eurov.) Njegovo izjavo jemljemo, kot popolno nepoznavanje problematike in s tem povsem neodgovoren pristop k reševanju problematike ter po drugi strani povsem mogoče kot namerno zavajnje pred sejo odbora. Z zahtevo po obrazložitvi in opravičilu smo se kot dobordelno društvo obrnili na SD, prav tako pa smo naše ogorčenje poslali predsedniku DZ in uredništvu RTV Slo.  Opravičilo smo naslednji dan s strani poslanske skupine SD prejeli.

- končno po 4 mesecih!!!! prejememo  tudi mnenje Urada predsednika republike! (mnenje je splošno s zaupanjem, da bodo vlada in pristojne službe problem rešile tako kot je potrebno) 

16. julij,  -pred sejo odbora vsem medije pošljemo našo izjavo za javnost v katerih jasno zastopamo naša stališča, predvsem glede vladnih predlogov in njihove predstave o implementaciji in socialni pravičnosti! 

- seja Odbora za socialo, družino in invalide.  Po predstavitvi  Novele ZUPJS s strani Združene Levice, in amandmaju, da zakon začne veljati s 1.9.2015 smo predstavniki povabljenih - SVIZ, Društvo ravnatejev Slovenije, ZPMS, NFHOS, Društvo pedagoških delavcev Slovenije ter Petke za nasmeh enotno in z argumenti podprli novelo in sicer v vseh točkah ter v celoti!!!  Vendar poslanci vladajoče koalicije tega niso oziroma niso želeli slišati! Še več, državna sekretarka MIZŠ je kot v posmeh vsem predstavila predlog ministrstva po katerem bi novela začela veljati šele s 1.3.2016!!!! Na vprašanje zakaj, ni znala argumentirano odgovoriti, zgolj, ker gre za šolsko polletje in bi bilo tako za šole najlažje. Poslanci SMC so se zopet  spravili na ZL in "njihov populizem" ter datum 1.9.2015.

*Predsednik ZL Luka Mesec je pojasnil poslanki Eriki Dekleva (SMC), kot tudi vsem ostalim, zakaj v vloženem predlogu novele datum 1.1.2016. Kot poslanci opozicije ne morejo vložiti v obravnavo nobenega predloga z vplivom na letošnji proračun. Zakonsko je to nemogoče.  In ker se pozicija (SMC, SD in DESUS) na naše niti njihove prošnje ni odzvala, so se poslužili edinega zakonsko možnega instrumenta, ki je splošno uveljavljen in vsem znan in je omogočal sprejetje novele v obravnavo.  Od samega začetka, pri predstavitvah vsem poslanskim skupinam, pa so vedno vztrajali pri datumu 1.9.2015! Kar je bilo jasno vsem in je šlo zgolj za podtikanje s strani SMC.  Delovanje koalicije jasno kaže na to, da niso imeli nikakršnega namena po reševanju tega problema, kar bi jim uspelo, če ne bi SDS in NSI jasno podprla predloga. 

Argumenti "problema implementacije": poslanka Erika Dekleva (bivša sekretarka RK Postojna in Pivka?! - RK se na naše prošnje ni odzval)  je edina kot konkreten  argument zakaj je 1.9.2015 nesprejemljiv, uporabila  pismo neznane Postonjske šole, ki je ni želela razkriti, ne na seji niti kasneje novinarki POP Tv pokazati pisma, v katerem ,predvidoma, šola posreduje svoje negativno mnenje o implementaciji zakona s 1.9.2015. Vse ostalo izvajanje poslancev je bilo zgolj prestavljanje besed iz enega kupa na drugega. Na eni strani jasna stališča Društva ravnateljev, SVIZa, Društva pedagoških delavcev, NFHO in preko 15 javnih stališč OŠ, ki smo jih zagotovili mi, proti enemu anonimnemu mnenju??????

Vlada je predstavila svoj amandma k noveli in sicer uvedbo progresivne lestvice za 2. in 3. doh. razred otroškega dodatka pri subvenciji oš kosila. Državni sekretarki obeh ministrstev (MDDSZ in MIZŠ) nista na noben način znali odgovoriti na jasno zastavljena vprašanja- zakaj progresivna lestvica.  Edini smiseln odgovor je prišel s strani državne sekretarke MIZŠ- "želimo urediti subvencije na podoben način kot v srednješolskem izobraževanju". Pozabila je dodati, da je srednješolska prehrana subvencionirana do vključno 4. doh. razreda 100%, in šele v 5. doh. razredu 70% ter celo v 6. doh. razredu 40%. ( s tem, da je dijaška malica v večini primerov celo dražja kot osnovnošolsko kosilo)

Poslanci pozicije (SMC, SD in Desus niso znali konkretno in argumentirano opravičiti tega svojega amandmaja) Ob vseh ostalih nepomembnih, neargumentiranih  besedičenjih (razprava je trajala preko 4 ure) je potrebno poudariti izvajanje državne sekretarke MDDSZ Martine Vuk. Po njenem morajo biti otroci in starši iz drugega doh. razreda celo srečni saj so do sedaj plačevali 100% ceno oš kosila,  od sedaj naprej pa bodo morali plačevati zgolj 30%.  Gospe iz ministrstva ni jasno, da mati samohranilka iz 2. doh. razreda s 365 euri prihodka nikakor ni plačevala 100% cene saj ni imela od kje vzeti in je bil njen otrok brez kosila!!!  Ter smo zanj poskrbele dobrodelne organizacije!  In se tudi v bodoče zanjo ne bo nič spremenilo, saj bo še vedno njen otrok odvisen od dobrodelnih organizacij ker tudi teh 30% cene kosila ne bo imela od kje vzeti!!!

Amandma opozicije po katerem bi novela stopila v veljavo s 1.9.2015 NI bil sprejet, nasprotno pa je bil sprejet amandma pozicije, ki uvaja progresivno lestvico! pri tem ni šlo za strokovno argumentirano odločitev temveč politično! MIZŠ s poslanci SMC z veliko mero "namišljene in odigrane" skrbi  umaknejo tudi predlog po katerem bi novela začela veljati šele s 1.3.2016! (za kaj je sploh služil ta predlog si lahko ustvari mnenje vsak sam) 

- soočenje ministrice za izobraževanje in predsednika Petke na POP Tv. (  ministrica ni znala jasno odgovoriti na nobeno jasno zastavljeno vprašanje o "implementaciji" in socialni pravičnosti" za katero se vladajoča koalicija brez poguma skriva) 

17. julij- IZREDNA SEJA Državni zbor RS je soglasno sprejel predlog novele zakona, ki bo s 1.1. 2016 omogočil tudi otrokom iz drugega doh. razreda otroškega dodatka  (od 180, 97 eurov do 301,62 eurov mesečnega prihodka na člana družine) subvencionirano OŠ kosilo v višini 70% cene kosila in otrokom iz tretjega doh.razreda otroškega dodatka (od 301,62 eurov do 361,95 eurov mesečnega prihodka na člana družine) subvencionirano OŠ kosilo v višini 40% cene kosila. Vsi amandmaji s katerim bi vrnili predlog v prvotno stanje ( 100% subvencije za vse tri doh. razrede otroškega dodatka) so bile s strani vladajoče koalicije zavrnjene.  Na seji nismo slišali ničesar novega.  Eno in isto ponavljanje neargumentiranih stališ vladajoče koalicije in politično zvijanje in mešanje megle. 

Kot zanimivost: državna sekretarka MDDSZ Martina Vuk je v razpravi vehementno izkoristila nepazljivost pri naših izračunih spodnje meje 2. doh. razreda in na vprašanje "od kje bo mati samohranilka v 2. doh. razredu otroškega dodatka s 361 euri mesečnega prihodka vzela teh 30% za plačilo oš kosila odgovorila- da ima ta otrok kosilo subvencionirano 100%.?! 

 Dejansko ima prav saj gre za 362 eurov spodnje meje 2. doh razreda za mati samohranilko z enim šoloobveznim otrokom in je z 361 euri mesečnega prihodka še vedno v 1. doh. razred.   1 euro razlike je ga. državna sekretarka izkoristila in zmešala meglo tako, da dejansko vprašanje nikoli ni dobilo odgovora in še vedno ostaja: 

Od kje bo mati samohranilka v 2. doh. razredu z enim otrokom in s 362 euri mesečnega prihodka dobila teh 30% celotne cene kosila, da bo lahko svojemu otroku zagotovila topel obrok v OŠ?

OTROCI SO NAŠE NAJVEČJE BOGASTVO! IN PRIHODNOST, KAJNE?

PETKA ZA NASMEH


Petka za Nasmeh

OBVESTILO

2015-07-17 17:34:17

Državni zbor RS je soglasno sprejel predlog novele zakona, ki bo s 1.1. 2016 omogočil tudi otrokom iz drugega doh. razreda otroškega dodatka ( od 180, 97 eurov do 301,62 eurov mesečnega prihodka na člana družine) subvencionirano OŠ kosilo v višini 70% cene kosila in otrokom iz tretjega doh.razreda otroškega dodatka (od 301,62 eurov do 361,95 eurov mesečnega prihodka na člana družine) subvencionirano OŠ kosilo v višini 40% cene kosila.


S TEM JE POT, KI SMO JO ZAČELI S PETICIJO- KONČANA

 


Petka za Nasmeh

IZREDNA SEJA !!!

2015-07-14 10:43:44

Spoštovani podpisnik/podpisnica peticije

 

Počasi je predlog spremembe ZUPJS prišel do zadnje stopnice. Ali hitro če gledamo zgolj iz političnega vidika. Zelo hitro. Kar je edino prav....

 ZL, ZaAB, SDS, NSI in samostojni poslanec Bojan Dobovšek so prispevali podpise za sklic IZREDNE SEJE za obravnavo novele ZUPJS , ki bi vsem socialno ogroženim osnovnošolcem zagotovil kakovosten topel obrok v OŠ.  Mnogim od njih bi to bil edini topel obrok v dnevu. 

Vladne stranke predlog izredne seje niso podprle.  

Tudi Vi ste s svojim podpisom omogočili, da se v Sloveniji danes politika aktivno ukvarja tudi s to obliko svoje prihodnosti- otroki.

Že včeraj je billo prepozno, zato je za nas čimprej edina izbira. Ravno otroci so tisti, ki nič krivi nosijo največje breme pravih in nepravih odločitev izvoljencev ljudstva. Dobri dve leti nazaj je sicer politika zmogla korak v tej smeri vendar po našem mnenju sorazmerno z situacijo ter naših vsakodnevnih izkušnjah, veliko premajhen. Otrokom so v OŠ ponudili kos kruha in skodelico čaja. Kot da smo v letu 19015 in ne 2015, kjer se denar najde za vse in za vsakogar in kjer je prodaja banke za 250 miljonov v katero smo leto in pol nazaj vložili 850 miljonov eurov našega- davkoplačevalskega denarja in ki je v lanskem letu imela 35 miljonov čistega dobička, triumf. Zgolj en izmed primerov....

Če bi se kdorkoli iz vlade odzval na naše prošnje mesece nazaj, bi lahko recimo zgoraj omenjeno banko prodali za 5 miljonov več in denar za te štiri mesece od začetka šolskega leta ne bi bil problem?????? če že za kaj drugega ni bilo energije.

Danes tudi na račun vašega podpisa ti otroci stojijo pred poslanci in jim zrejo v oči. Karte bodo padle....

Najprej v torek 14.7.2015 ob 14.00 v Državnem svetu, nato v četrtek  16.7.2015ob 9.00 na Odboru za socialo, družino in invalide ter v petek 17.7.2015 IZREDNA SEJA DZ o Predlogu zakona o spremembi Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS-D), EPA 0562 - VII.

V četrtek na Odboru pričakujemo konkretne in resne predloge, če že kdorkoli namerava amandmirati predlog, ki bodo kazali na to, da so se resno in odgovorno lotili problema za katerega se vsi strinjamo, da obstaja. Otroci so naše največje bogastvo, remember?  Ne želimo se vtreti v krogu nedodelanih mnenj in predlogov ter merjenju moči enih ali drugih za svoje lastne interese.  

SPOŠTOVANI PODPISNIK/ PODPISNICA, HVALA ZA VAŠ GLAS, KI STE GA NEMENIL OTROKU IN S TEM OMOGOČILI, DA GA DANES POSLANCI VIDIJO. 

 

PETKA ZA NASMEH

 

 

 

 


Petka za Nasmeh

GLASOVANJE O PREDLOGU, 22.6.2015

2015-06-22 16:08:54

ZADNJA NOVICA : GLASOVANJE POSLANCEV!!!!
navzočih : 69 poslancev
ZA : 69 poslancev
PROTI : NIHČE!!!!!!!!!!!

Petka za Nasmeh- tak velik nasmeh- otroški nasmeh!


Petka za Nasmeh

PO VČERAJŠNJI RAZPRAVI V DZ

2015-06-20 14:28:56

Spoštovani podpisnik/podpisnica peticije.

Z velikim veseljem lahko po včerajšnji prvi obravnavi predloga v DZ sporočimo, da so predlog podprle prav vse parlamentarne stranke in tako pričakujemo v ponedeljek, ko bo na vrsti glasovanje, enotno podporo vseh poslancev. 

ZL in ZaAB kot vlagatelja predloga ter SMC, SDS, DESUS, SD in NSI.

Poslanci SMC in predstavniki vlade so imeli sicer nekaj pripomb in pričakujemo nekaj amandmajev k predlogu, vendar so na tej stopnji soglasno podprli predlog.

OBRAZLOŽITEV: S strani poslancev SMC in predstavnikov vlade je bil predlog podprt, vendar so se sklicevali na temeljitejšo preučitev predloga na naslednji stopnji in sicer s strani implementacije (pomislek je bil glede organizacijskih sposobnosti šol za tako število dodatnih otrok) s strani pravičnosti (pomislek ali je pošteno, da otroci iz prvega dohodninskega razreda dobijo enako količino subvencije kot tisti iz tretjega) in finančne vzdržnosti.

Že takoj naj povemo, da je za nas vsekakor dobordošlo, da se predlog temeljito preuči. Vendar hkrati povdarjamo, da so vsi ti trenutni pomisleki neresni in jih kot društvo na nobeni stopnji ne bomo podprli ali se z njimi strinjali!!! 

- implementacija: Ali želi vlada in poslanci SMC s tem povedati, da če se na kosilo v hipotetičnem primeru samostojno in za svoj denar prijavijo vsi osnovnošolci, tega šole sploh ne morejo zagotoviti???? Saj v juniju vsi otroci dobijo prijavnice za kosilo za naslednje šolsko leto!?  Ali je celoten sistem šolske prehrane postavljen na teoriji, da se tako ali tako na kosilo ne bodo prijavili vsi? In kje je meja še sprejemljivih prijav na kosilo za osnovnošolce, kjer se sistem ne bi porušil? Oziroma bi šole porabile pol leta, da se na to odzovejo, kar pomeni, da bi otroci lahko koristili kosilo šele decembra? In ali je v Slloveniji toliko socialno ogroženih osnovnošolcev, da bi lahko resno ogrozili celoten sistem šolske prehrane, če bi jim zagotovili subvencijo? In če, kdo je zato odgovoren?

OSNOVNE ŠOLE MORAJO VSEM OTROKOM ZAGOTOVITI MOŽNOST PREHRANE ZATO JE VPRAŠANJE O ZMOGLJIVOSTI ŠOLSKIH KUHINJ IN TO OB VPRAŠANJU SOCIALNO OGROŽENIH OTROK ZA NAS KOT DOBRODELNO DRUŠTVO PETKA ZA NASMEH- NESPREJEMLJIVO!!! 

- pravičnost: Naš predlog je postavljen tako, da bodo do njega upravičeni zgolj tisti otroci ki so pod ali na sami meji statistične revščine v RS!!! Prag revščine v Sloveniji: Enostarševska družina z enim otrokom do 14 let, mora imeti vsaj 771 eurov neto dohodka na mesec!!!  2x360= 720 EUR je pod pragom revščine!!! Bodo vlada in poslanci SMC temu otroku zaradi "pravičnosti" vzeli polno subvencijo? Čeprav je pod pragom revščine?  Za tričlansko družino z dvema odraslima in z enim otrokom, mlajšim od 14 let, je meja revščine na 1,068 EUR neto dohodka na mesec! !! 3x 360= 1080 EUR in je na pragu revščine! Bodo temu otroku zaradi "pravičnosti" vzeli polno subvencijo kosila?   Ob vsem tem pa se moramo zavedati, da govorimo o zgornji meji predlagane subvencije in da so vsi ostali otroci nižje od tega!!!!

ZA NAS-NESPREJEMLJIVA DEBATA!!!

-finančna vzdržnost: Denar naj ne bi smel biti problem. To je včerajšnje sporočilo vseh poslancev in tudi predstavnice vlade!

Ob nebulozah o zavrženi hrani v debatah o socialno ogorženih otrocih pa ne mislimo več zgubljati energije na tej ravni!

POMEMBNO- predstavnik vlade, Dr. Anja Kopač Mrak si je ob koncu privoščila precej veliko nerodnost zaradi katere nas resno skrbi in se sprašujemo, koliko so se dejansko do danes ukvarjali s tem problemom!  Ob, po našem mnenju preveliki "želji" vlade po "pravični" ureditvi predloga (zgoraj opisano) se je ga. ministrica oprla na naslednje  - direkten izsek njenega govora :" mormo se zavedat, da v Oš imajo otroci tudi malico, tam pa je subvencija do 53%, torej do tretjega razreda otroškega dodatka in želja je seveda, da se tudi kosila na podoben način uvede in tukaj, ko govorimo o subvenciji je dejstvo, da je, malica ni do tretjega razreda polna..... ......ampak je pri malicah tako, da prvi razred prejema popolnoma brezplačno malico.....med tem, ko drugi in tretji razred pa višina subvencije pada, torej drugi razred dobi višino subvencije 70% vrednosti, tretji razred 40% " .

Že pred tem je kot prestavnik vlade povdarjala kako resno in s polno odgovornostjo so se lotili tega vprašanja in to celo v povezavi z ministrstvom za šolstvo! Predstavnica ministrstva za šolstvo je sedela poleg !!!!???

SPOŠTOVANA VLADA IN PRESTAVNICA VLADE IN HKRATI MINISTRICA ZA DELO, DRUŽINO, SOCIALNE ZADEVE IN ENAKE MOŽNOSTI IN PREDSTAVNICA MINISTRSTVA ZA ŠOLSTVO:  MALICA V OŠ JE SUBVENCIONIRANA V POLNI MERI (100%) DO VKLJUČNO PETEGA DOH. RAZREDA TOREJ DO 53%. 

 

Resno nas skrbi, da nas in te otroke še vedno ne jemljejo dovolj resno!!!!

 

PETKA ZA NASMEH

 

 


Petka za Nasmeh

Poleg ostalih ( za posredovanje mnenja o predlogu smo kot društvo zaprosili humanitarne organizacije in posameznike) je svoje mnenje danes posredovala tudi vlada :-)

2015-06-12 22:55:22

ZADNJA NOVICA: "Vlada je dne 12.6.2015 na 41. redni seji sprejela Mnenje k predlogu Zakona o spremembi Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev in ga posredovala Državnemu zboru RS. Predlog zakona predvideva zvišanje cenzusa za brezplačno kosilo učencem iz 18 % neto povprečne plače v Republiki Sloveniji na družinskega člana na 36 %. Vlada podpira vsa prizadevanja za zagotovitev zdrave šolske prehrane čim večjemu številu otrok, še posebej pa otrokom iz socialno-ekonomsko ogroženih družin. Vlada podpira širjenje kroga upravičencev do subvencij za kosilo v osnovni šoli, vendar pa je treba predlagani model dopolniti z vidika implementacije, socialne pravičnosti in finančne vzdržnosti, kar bo vlada upoštevala v okviru postopka sprejemanja predloga zakona v državnem zboru.

Svoje pozitivno mnenje o predlogu je predsedniku DZ poslal tudi Sindikat vzgoje in izobraževanja. 
 
PETKA ZA NASMEH

 


Petka za Nasmeh

OBVESTILO

2015-06-03 19:59:51

Novinarska konferenca dobrodelnega društva Petka za nasmeh in poslanskih skupin ZL in ZaAB bo jutri, v četrtek, dne 04. 06. 2015, ob 11:30 uri, v sobi št. 117. Na novinarski konferenci bodo predstavniki dobrodelnega društva Petka za nasmeh in poslanskih skupin predstavili predlog spremembe Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev v smeri dviga cenzusa za subvencionirana kosila, s katerim bi omogočili brezplačna kosila vsem osnovnošolskim otrokom iz družin, ki živijo pod pragom revščine.

Ob tem je potrebno povedati nekaj besed. 

12.4.2015 smo zaprli zbiranje podpisov. Kot majhno dobrodelno društvo smo bili do dna srca ganjeni nad odzivom. Ni nam vseeno! Sloveniji ni vseeno. V dobrem mesecu preko 15.000 podpisov za našo prihodnost-otroke! Nič krive otroke. 

In še v istem tednu, ki je sledil smo poslali prošnjo po tem, da bi predstavili predlog poslanskim skupinam vladajoče koalicije. SD, DESUS in SMC. Odgovora, niti vljudnostnega, še do danes nismo prejeli!!! 

Smo se pa tudi v istem tednu dobili z poslansko skupino ZL in ZaAB.  Ti so edini pokazali interes in v ospredje postavili otroke. Pri ZL so bili takoj zato, da v ospredje postavijo nas kot dobordelno društvo kot pobudnika predloga skupaj z vami podpisniki peticije. 

V samem začetku smo dejali, da bomo iskreni, nič ne bomo skrivali in ničesar zamolčali. 

Kot rečeno, do danes s strani SD, SMC in DESUSa nismo prejeli odgovora na našo prošnjo. Odnos, ki nas je šokiral. Kot nepolitično dobrodelno društvo s preko 15.000 podpisi, pa vendar nekomu ni bilo vredno, da si vzame minutko in vsaj odgovori. 

Danes smo 3.6.2015. Nikjer v tem času nismo zasledili, da namerava vlada karkoli storiti na tem področju. Zadnji dve leti od politike nihče ni ničesar niti omenil v tej smeri. Prej nasprotno- polni so bili samohvale še na račun zadnje spremembe dve leti nazaj. Še danes poslušamo kako ima 80.000 otrok malico. Pozabijo pa povedati, da jih je od tega vsaj 20.000 krepko nad mejo revščine in imajo vseeno brezplačno malico. Je bila všečnost politike dve lati nazaj en izmed kriterijev? 

In ne, tudi v nacionalnem reformnem načrtu ni bilo tega takega ali podobnega predloga. Več kot tri mesece je od začetka naše poti.  Pa so se posamezne poslanske skupine načrtno obračale stran in zavlačevale z odgovorom.( SD, SMC). Govorimo o treh mesecih. Pa čeprav nas je skupaj z vami preko 15.000 se jim ni zdelo vredno.  Je to želja po dogovoru? Ali je to želja po prevladi?

In ravno danes, po treh mesecih našega trdega dela na strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti v predstavitvi Paketa pomoči za socialno najšibkejše znašel kratek stavek "MIZŠ bo v sodelovanju z MDDSZ celovito proučilo problematiko šolske prehrane učencev in dijakov in pripravilo potrebne spremembe zakonodaje."  Težko ga boste sploh našli.....

Dragi politiki. Dovolj nam je vašega komolčarstva in egoizma. To, da na otroških ramenih lomite svoja kopja je zavržno dejanje in sram nas je, da je politika v Sloveniji sposobna česa takega.  Namesto, da bi za naše otroke stopili skupaj se greste svoje igrice za nabiranje političnih točk. Sram vas bodi!

Naš cilj je, da pride do spemembe! Da naši otroci sredi Evrope v 21. stoletju ne bodo več lačni. Vemo kdo je bil pripravljen stopiti naproti. Vemo kdo se je bil pripravljen vsaj pogovarjati. 

 Žal dejstev ne moremo spremeniti, čeprav bi tudi sami rajši videli da bi bilo drugače in bi bili bolj enotni.   

 

PETKA ZA NASMEH

 


Petka za Nasmeh

Poslanska supina v DZ je že spisala predlog spremembe zakona!

2015-05-01 09:38:50

V dobrem mesecu se nas je nabralo preko 15.000!!! Tistih, ki nam ni vseeno, da nič krivi otroci nosijo posledice odločitev, ki so nas pripeljale daleč od obljubljene "druge švice". Sedaj je v veliki meri vse odvisno od poslancev v DZ ju. Mi smo svoje delo opravili resno in temeljito. Podatki ne lažejo in nihče, prav nihče, ne more zanikati dejstev! Lahko se zgolj obrnejo stran ali iščejo izgovore. Zagotavljamo pa vam, da bodo vsi tisti, ki se bodo obrnili stran, imeli ime in piimek!
Naše delo tu ni končano. Čaka nas zadnji del našega "maratona". Zadnja, najpomembnejša etapa. In pripravljeni smo! 


Petka za NasmehDelite peticijo

Pomagajte tej peticiji, da doseže več podpisov.

Kako promovirati peticijo?

  • Peticijo delite na svojem Facebook zidu in v skupinah, povezanih s temo vaše peticije.
  • Stopite v stik s prijatelji
    1. Napišite sporočilo, v katerem razložite, zakaj ste podpisali to peticijo, saj ljudje pogosteje podpišejo, če razumejo, kako pomembna je tema.
    2. Kopirajte in prilepite spletni naslov peticije v svoje sporočilo.
    3. Pošljite sporočilo tako, da uporabite e-pošto, SMS, Facebook, WhatsApp, Twitter, Skype, Instagram in LinkedIn.