Spremstvo partnerja pri porodu je pomembno navkljub epidemiji!

Živimo v zelo negotovih časih. Redkokdo je pred tremi tedni pričakoval, da bo koronavirus tako močno vplival na naša vsakdanja življenja. Verjetno zdaj ni več nikogar, ki se mu ukrepi samoizolacije in socialnega distanciranja ne bi zdeli smiselni, se je pa pri tem morda pozabilo na posebno skupino žensk, ki so se jih nekateri ukrepi močno dotaknili in posegli v njihova življenja.

 

To smo vse nosečnice - tako tiste, ki morda zaradi izrednega stanja niso več vodene pri svojem ginekologu, nimajo možnosti obiskovanja šol za starše, kar nekaj pregledov je opuščenih (npr. presejalni testi, testiranje za nosečniško sladkorno bolezen) in predvsem tiste, ki v prihodnjih tednih (morda tudi mesecih) v svojem naročju pričakujejo dete.

 

Bodoče mamice in očetje si želimo, da bi pri vseh ukrepih še znali ravnati sočutno in razumno ter menimo, da se bi dalo marsikaj rešiti drugače.

 

V vseh slovenskih porodnišnicah danes velja prepoved prisotnosti spremljevalca pri porodu. To nas bodoče mamice in očete spravlja v še dodaten stres. Zaradi izjemne psihološke in fizične podpore partnerja menimo, da ta ukrep ni v največjo dobrobit mamice in novorojenčka. Tudi WHO zagovarja, da je imeti spremstvo v času poroda ključna komponenta za spoštljivo ravnanje s porodnico in jo od leta 2019 priporočajo v sklopu WHO priporočil. Kvalitativna evidenca iz 51 študij v 22 državah kaže, da spremljevalci pri porodu igrajo številne vloge: so most med komunikacijo med zdravstvenim osebjem in porodnico, lahko nudijo nemedicinsko lajšanje bolečin, so ves čas prisotni, kar babice v teh časih žal ne morejo biti itd. (Vir: https://www.who.int/reproductivehealth/companion-during-labour-childbirth/en/)

 

Po zgledu Avstrije, ki je ponovno, v novi izdaji javnih priporočenih ukrepov, uvedla možnost prisotnosti partnerja, predlagamo, da se to omogoči tudi nam. Pri tem pa bi veljali nekateri strogi ukrepi. Naši predlogi, s katerimi bi se stanje izenačilo z avstrijskim, so:

- Otrokov oče ali druga oseba po materini izbiri lahko prisostvuje porodu pod pogojem, da ne kaže nobenih bolezenskih znakov. Tej osebi se priskrbi zaščitna obleka.

- Po porodu ali najkasneje ob premiku matere na poporodni oddelek mora ta oseba porodnišnico zapustiti.

- Obiski niso dovoljeni. Če sta mama in otrok zdrava ter vsi potrebni medicinski pregledi opravljeni, naj se ju čim prej odpusti domov.

- Porodnico in otroka lahko ob odpustu pri izhodu prevzame otrokov oče oz. spremljevalec pri porodu, pri čemer naj se poskrbi za čim manjši kontakt z zdravstvenim osebjem. Oseba naj se ne zadržuje na porodnem oddelku.

- Po porodu se poskrbi za ustrezno delovanje in obiskovanje patronažne službe na domu.

 

Prisotnost očeta oz. izbranega spremljevalca pri porodu se nam zdi ključna še posebej sedaj, ko smo v tako napetem obdobju že tako ali tako pod stresom, ki ni v prid rojevajoči ženski. Če je ob tem v porodni sobi še brez podpore osebe, ki ji je blizu, lahko te neugodne okoliščine že same po sebi vodijo v večjo možnost zapletov kot sicer in posledično povečanje števila urgentnih carskih rezov. V tem primeru je novorojenček še bolj ranljiv, saj mu ni omogočen prvi stik “kože na kožo” z njegovim očetom, temveč šele z mamo, ko se ta zbudi iz narkoze. O koristnosti stika “koža na kožo” govori mnogo študij, med drugimi tudi Skin‐to‐Skin Care with the Father after Cesarean Birth and Its Effect on Newborn Crying and Prefeeding Behavior, s katero so dokazali, da se otroci, ki imajo prvi stik “kože na kožo” z očetom, manj jočejo in so bolj budni, mirnejši ter imajo boljši sesalni refleks (kar omogoča boljše dojenje, za katerega vemo, kako zelo koristno je za novorojenčke). Očetje so glavni negovalci dojenčka, kadar ta nima možnosti stika z mamo. (Vir: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/j.1523-536X.2007.00162.x?fbclid=IwAR1afjciarHPkWsebMXzOQ9a5HtzxuaH4wJ-8PDHXr4yp8pJSZORzTfYjcI) 

 

Otrokova in očetova pravica je, da se poznata od prvega dne življenja, da oče vidi otrokov porod in takoj navežeta stik; stik “koža na kožo” namreč pomirja ne le otroka, temveč tudi očeta in omogoča boljšo povezanost med njima. Prav tako je pravica tako bodočega očeta kot matere, da sta si v oporo v najtežjih trenutkih, kar porod zagotovo je.

 

Eden izmed sedanjih ukrepov je tudi obvezno nošenje zaščitne maske med porodom. Ta ukrep se nam ne zdi smiseln. Uporaba mask je namreč koristna le ob predpostavki, da se menjajo na nekaj ur, saj se z navlaženostjo njihova stopnja zaščite manjša. Pri predihavanju popadkov do te navlaženosti hitro pride, poleg tega je porodnici s tem dihanje zelo oteženo, kar lahko privede do zapletov pri porodu. Poleg tega več porodnic med samim porodom bruha in v tem primeru maske ne koristijo popolnoma nič oz. celo vodijo k večji slabosti.

 

Mamice smo hvaležne zdravstvenemu osebju za ves trud in se zavedamo, da morajo v prvi vrsti poskrbeti za lastno zdravje, saj le tako lahko še naprej opravljajo svoje poslanstvo. Zato pozivamo vodstvo države, naj vendarle priskrbijo dovoljšnje število mask za zaščito zdravstvenih delavcev, saj je ukrep nošenje maske med porodom namenjen predvsem njihovi zaščiti. Na podlagi podatkov, ki so nam jih posredovali ginekologi preko medijev, zdrave nosečnice zaradi koronavirusa naj ne bi bile bolj ogrožene od ostale populacije, prav tako ni znakov prehoda virusa na plod. Če je porodnica okužena, naj to ne vpliva na način poroda, razen če gre za respiratorno stanje nosečnice, ki zahteva urgentno dokončanje nosečnosti (vir: https://www.sb-celje.si/oddelki-in-ambulante/ginekolo%C5%A1ko-porodni%C5%A1ki-oddelek/)

 

Bodoče mamice in očetje smo prepričani, da je veliko babic in ginekologov ter ostalega zdravstvenega osebja podobnega prepričanja. Zavedamo se, da je zdravstveno osebje trenutno preobremenjeno, menimo pa, da takšni ukrepi te obremenjenosti ne zmanjšujejo. Ravno zaradi zmanjšanega števila zdravstvenih delavcev in njihove preobremenjenosti marsikatero nosečnico skrbi, da v njeni porodnišnici v času njenega poroda ne bi bile na voljo različne oblike nudenja protibolečinskih sredstev, npr. epiduralna analgezija, ki jo lahko izvede samo anesteziolog, teh pa zaradi drugih zadolžitev ponekod trenutno ni. Enako velja za ultivo.

 

Prisotnost partnerjev in dul pri porodu ne vpliva samo na dobro počutje porodnice in ji omogoča oporo, temveč tudi razbremeni babice in kot je dokazano v študijah Alternative Strategy to Decrease Cesarean Section: Support by Doulas During Labor (vir: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1595013/), Continuous support for women during childbirth (vir: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28681500?fbclid=IwAR2HJDobwVak6vD7bX1SYTbXiaf1H_tiVBYhmlTr41Tk9RoXpvZaASuqSQk) ter mnogih drugih, je prisotnost ter podpora dul in partnerjev pri porodu močno vpliva na pozitivne razplete, krajše trajanje poroda, manjše število carskih rezov, instrumentalnih porodov, boljši Apgar rezultatom, manj negativen občutek glede poroda in poporodne depresije, uspešnejše dojenje in še in še.

 

Tudi NIJZ v knjižici Pričakujemo dojenčka piše takole: ‘’Porod je telesno in čustveno intenzivna izkušnja, zato na potek poroda ugodno vpliva prisotnost partnerja in/-ali drugega porodnega spremljevalca. /.../ Porodni spremljevalec ima med porodom pomembno vlogo. Poleg tega, da je v veliko čustveno oporo, s katero lahko pripomore k vašemu (porodničinemu) večjemu nadzoru nad bolečino, vam (porodnicam) lahko pomaga z različnimi aktivnostmi. Med porodom lahko na primer masira hrbet, vam (porodnicam) nudi pijačo in vam (porodnicam) pomaga pri dihanju in sproščanju. Osnovni pogoj za lepo porodno izkušnjo je tudi porodno okolje. To naj vam (porodnicam) zagotavlja varnost in zasebnost. /.../ ‘’ (Vir: https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/publikacije-datoteke/pricakujemo_dojencka_vsebina_koncna_elektronski_vir.pdf) 

 

Mamice si želimo pogojev za lepo porodno izkušnjo, ki pa je trenutno v porodnišnicah ne moremo doživeti, zaradi česar smo v hudem stresu.

Za nas in naše otroke želimo varnost. 

 

WHO te prepovedi o prisotnosti spremljevalca ni izdal - ravno obratno. Še vedno svetujejo, da porod poteka nemoteno, tako kot prej, v prisotnosti izbranega spremljevalca (seveda v primeru, če je ta zdrav). Pravijo, da imajo vse noseče ženske, vključeno s tistimi, ki so potrjeno pozitivne ali le s sumom na okužbo COVID-19, pravico do kvalitetne oskrbe pred, med in po porodu. To zajema:

- pravico do spoštljive in dostojanstvene obravnave,pravico, da imajo tekom poroda ob sebi izbranega spremljevalca,

- možnost jasne komunikacije s porodnišničnim osebjem,

- dostop do primernih sredstev lajšanja bolečin,

- možnost mobilnosti med porodom, kadar je le mogoče, in izbiro porodnega položaja po lastni izbiri.

(Vir: https://www.who.int/news-room/q-a-detail/q-a-on-covid-19-pregnancy-childbirth-and-breastfeeding?fbclid=IwAR2oTyI9ZBKMToJU4O7SurzxAPmJq5j8cqacDNmv6gbK4O46pu3hnkw0Zh4)

 

Že sama situacija, še bolj pa ukrepi, nas spravljajo v nepotreben stres, kar močno vpliva na razplet poroda. Posledice tega so res ogromne, škoda pa nepopravljiva in jo bodo naši najmanjši, najbolj ranljivi, nosili celo življenje. Me, porodnice, pa bomo ob že tako nezadostni podpori še bolj trpele za poporodnimi težavami (onemogočeni določeni preventivni pregledi, telefonsko posvetovanje namesto rednega pregleda 6 tednov po porodu, slaba poporodna podpora, večja možnost poporodne depresije …). Že pred več kot desetletjem so v študiji Impact of Maternal Stress, Depression & Anxiety on Fetal Neurobehavioral Development (in tudi drugih) pokazali, da stres mame negativno vpliva na počutje zarodka in ima lahko kasneje dolgoročne posledice tudi po porodu. (Vir: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3710585/?fbclid=IwAR3cAse6DdT70eb-tjH5wS7zsMr9olGVeAe_7RHR5I5bLI6JzKR6lGmGHHE) 

 

V filmu In Utero Gabor Mate, dr. med., pravi: ‘’Na razvoj človeških bitij vplivajo zgodnje izkušnje, tudi iz maternice. Nanj vpliva čustveno okolje, v katerem so spočeta, v katerem se razvijajo in rodijo ter odraščajo. O tem vemo veliko. Vendar tega kot družba v praksi ne izvajamo in ne priznavamo. Jasno mi je, da je strah, ki sem ga vse življenje dobesedno nosil v mojih molekulah, strah moje mame. In potem je strah, ki sem ga doživel v prvem letu svojega življenja pod nacistično okupacijo. Te izkušnje so vtisnjene v mojo osebnost, odtisnile so svoj pečat na moje odzivanje na svet, vtisnile so mi pogled na svet, predvsem na nezavedni ravni.’’ Te besede potrjujejo naše razmišljanje o tem, da doživljamo stres, ki se prenaša na naše novorojenčke.

 

Zato verjamemo, da so trenutni ukrepi zaradi koronavirusa za porodnice, novorojenčke in njihove očete pretirani, znižujejo varnost poroda in napovedujejo nepopravljivo škodo. Zato pozivamo, da se sedanje ukrepe z mislijo na dobrobit vseh novorojenčkov in njihovih mamic čim prej prilagodi in se stanje glede porodov urgentno spremeni v takšno, kot je bilo pred razglasitvijo epidemije koronavirusa oz. se zgledujemo po Avstriji, ki je že spremenila smernice in kjer je prisotnost izbranega spremljevalca pri porodu ponovno omogočena, ter upoštevamo WHO, kjer svetujejo, da porod poteka nemoteno, tako kot prej, v prisotnosti izbranega zdravega spremljevalca.

 

Vse, ki vam ni vseeno, kako poteka porod in si želite, da tako novorojenčki kot mamice in očetje pri tem dobimo ustrezno podporo, vabimo, da podpišete to peticijo.

 

Avtorice peticije:

Ana Lana Vega

Rebeka Lovrec Kvartič

dr. Špela Peternel, dula (DONA International, European doula network, Združenje Moja dula)

Sanja Kranjc, mag. zakonske in družinske terapije, spec. zakonske in družinske terapije

Tjaša Savković

Sanja Tutić

Maja Jablanović

Katja Koželj Harej

 

Podpišite peticijo

By signing, I authorize Ana Lana Vega to hand over the information I provide on this form to those who have power on this issue.

We will not display your email address publicly online.

We will not display your email address publicly online.Plačilo oglaševanja

To peticijo bomo oglaševali 3000 osebam.

Izvedite več ...