Sprejetje ukrepov za odpravo prekarnosti

Komentarji

#2

Peticijo podpisujem, ker brez odprave prekarnosti ni možna rešitev socialnega vprašanja in obratno.

Srečo Dragoš (Ljubljana, 2018-09-24)

#4

Da bi si ljudje lahko privoščili dobro življenje: si razširili izbire; imeli prosti čas; obiskovali tudi elitne kulturne prireditve; delali prostovoljno; razvijali svoje talente.

Darja Zaviršek (Ljubljana, 2018-09-24)

#6

Dol s prekarnostjo in drugimi svinjarijami kapitala!

Andrej Ule (Ljubljana, 2018-09-25)

#8

Regulator naj odpravi prekarna dela tako v javnem kot zasebnem sektorju. Za vzpostavitev neprekarnih delovnih razmer je potrebna politična volja in institucionalni mehanizem za odpravo prekariata.

Tomaž Poglajen (Ljubljana, 2018-09-25)

#13

Ker prekarnost znižuje kakovost življenja.

Boštjan Bajec (Ljubljana, 2018-09-25)

#23

Je v pesmi Hevi metal prekeriat (Besne pesmi, ZARŠ 111563)

Jani Kovačič (Ljubljana, 2018-09-26)

#25

Prekarnost nasprotuje družbeni odgovornosti, ki je z globalnimi dokumenti šteta za pot iz sedanje družbeno-ekonomske krize sedanjega človeštva, ki ga uničuje neoliberalizem s poslovnimi monopoli, vključno s prekarnostjo.

Matjaž Mulej (Maribor, 2018-09-27)

#41

Za ukinitev prekarnosti raziskovalk in raziskovalcev!

Urša Opara Krašovec (Ljubljana, 2018-09-27)

#44

Peticijo podpisujem, ker zahtevam dostojno življenje za prekarce in konec negotovosti, kako bomo jutri preživeli.

Vojka Cestnik (Ljubljana, 2018-09-27)

#50

Peticijo podpisujem, ker je tudi prekarcem potrebno omogočiti dostojno življenje!

Jasna Djordjevic (Maribor, 2018-09-27)

#52

Ker menim, da prekarnost predstavlja zelo velik dolgoročni družbeni problem

Jože Damijan (Ljubljana, 2018-09-27)

#69

Zato, ker ima država že zdaj vzvode za rešitev tega problema, med katerimi izpostavljam nujnost določitve minimalne urne postavke in izplačilo temeljnega dohodka za tiste prekarne delavce, ki na letni ravni ne zaslužijo več kot 5000 evrov - ker je večina delavcev odvisna od začasnega sezonskega in projektnega dela ter neperiodičnih izplačil, je po mojih ugotovitvah takšnih več kot četrtina slovenskih prekarcev.

Miša Gams (Kamnik, 2018-09-27)

#73

Prekarnost smo uvedli zaradi neke domnevne "svobode" in "dinamike" zaposlovanja. V bistvu to pomeni pohlep po večjih dobičkih delodajalcev na kratek rok in možnost (dodatnega) stalnega izsiljevanja zaposlenih s strani delodajalcev. Gre za neznosno lahkost odpuščanja. Vse našteto je že na malce daljši rok slabo za obe strani in zlasti za celotno družbo, zato je treba to nemudoma odpraviti.

Marta Klanjšek Gunde (Grosuplje, 2018-09-27)

#78

Prekarno delo moramo odpraviti, ker povečuje tveganje za socialno ranljivost tistih, ki delajo v takšnih pogojih.

Simon Delakorda (Logatec, 2018-09-27)

#81

skrajni čas je, da se stvari premaknejo !! Sramota je, da smo na vrhu po prekarnosti, takega bega ven iz Slovenije še ni bilo, razen na primorskem obdobju po letu 1920 in vemo zakaj !!!

Vito Turk (Ljubljana, 2018-09-27)

#82

... Sem že nekaj časa prepričana da je to pomembna in nadvse pereča problematika v Sloveniji, katera se namesto da bi se reševala, le spodbuja in poglablja.

Urška Mikolič (Ljubljana, 2018-09-27)

#83

Ker imam tega izkoriščanja dovolj in želim dostojno preživljanje.

Andreja Grablovic (Grosuplje, 2018-09-27)

#100

Peticijo podpisujem ker proces neoliberalne prekarizacije potrebuje učinkovit socialnovarnostni družbeni odgovor v smeri zagotavljanja socialne varnosti vseh v Sloveniji živečih prebivalcev in jasen konsenzulni dogovor o tem, da ne želimo živeti v družbi strahu, ampak v družbi v kateri mora življenje imeti prednost pred profitom.

Igor Grošelj (Kamnik, 2018-09-27)

#103

Peticijo podpisujem, ker je skrajni čas, da v tej državi vladajoča politika nekaj koristnega stori tudi za delavca. Spreminjanje delovnopravne zakonodaje v zadnjem obdobju je (žal tudi ob soglasjih sindikatov) zmeraj prinašalo nove krivice in skrajni čas je, da se odpravijo.

Milan Utroša (Lendava, 2018-09-28)

#105

ker je skrajni čas, da se preneha z izkoriščanjem delavcev pa naj bodo iz Slovenije, ali kakšne druge države!

Branko Plavec (Šentvid - Ljubljana, 2018-09-28)

#115

Peticijo podpisujem, ker sem prekarnost izkusila (zdržala sem 5 let) in vem, kako negativne posledice povzroča na vseh področjih življenja!

Vesna Rems (Kozina, 2018-09-28)

#122

Se strinjam, da morajo biti sprejeti resni ukrepi na tem področju.

Aljaž Peček (Kamnik, 2018-09-28)

#125

V naši ustavi piše, da je Slovenija socialna država!!!

Jadran Drlje (Logatec, 2018-09-28)

#136

prekarnost postaja eden največjih problemov ne samo naše, ampak tudi celotne zahodne družbe, ki nemudoma potrebuje pripravo ustreznih rešitev.

Matej Klarič (Ljubljana, 2018-09-28)

#148

Peticijo podpisujem, ker so prekarna razmerja druzbeno unicujica, ljudi pehajo v socialne in sicersnje stiske, vnasajo v njihova zivljenja negotovost in strah pred prihodnostjo ter jim onemogocajo, da si ustvarijo cloveka dostojno zivljenje.

Barbara Piano (Ljubljana, 2018-09-28)

#166

Peticijo podpisujem, ker želim da se odpravijo oblike prekarnega dela. Ali pa naj se delodajalce za tako delo dodatno obdavči, da bo cenejša oblika dela pogodba o zaposlitvi kot pa s. p. in podobne pogodbe.

Valerija Novak (Kranj, 2018-09-28)Plačilo oglaševanja

To peticijo bomo oglaševali 3000 osebam.

Izvedite več ...