PROTI SAMOVOLJNI »PRENOVI« VIZUALNE PODOBE UNIVERZE V LJUBLJANI

PROTI SAMOVOLJNI »PRENOVI« VIZUALNE PODOBE UNIVERZE V LJUBLJANI

Podpisani profesorji in profesorice različnih fakultet Univerze v Ljubljani smo po različnih poteh izvedeli za sklep, ki ga je senat univerze sprejel na zadnji predpoletni seji. Ta sklep pomeni začetek postopka za uveljavitev nove vizualne »identitete«, torej znaka in celotne grafične podobe univerze. O značaju in estetski vrednosti te »identitete« si vsak lahko sam ustvari mnenje v gradivu za sejo senata na naslovu https://www.uni-lj.si/mma/04_vizualna_podoba_ulpdf/2019052914053289/. Strokovne razprave ni bilo. Žal se ta začenja šele zdaj, po sprejetju odločitve na senatu univerze. Med drugim se je v časopisu Delo kritično odzval ugledni grafični oblikovalec Ranko Novak, Oddelek za umetnostno zgodovino pa je v pismu dekanu FF UL problematiziral že izhodiščno odločitev za logotip komercialnega tipa (namesto emblema, ki je pri ustanovah te vrste običajen).

Osrednja slovenska univerza, katere stoletnico slavimo letos, ni le zgodovinski zametek slovenske državnosti, temveč živo jedro intelektualnega razvoja naše skupnosti. Mirno jo lahko označimo kot najpomembnejšo javno ustanovo v Republiki Sloveniji. To njeno vlogo bi morala vselej odražati tudi njena zunanja podoba. Predlagana nova podoba je ne more odražati že zato, ker je bila sprejeta brez natečaja, ki je v takih primerih nujen, brez sodelovanja javnosti in celo brez vednosti ožje univerzitetne skupnosti in študentov. Namesto natečaja, razstave predlogov in mednarodne strokovne komisije smo priča avtoritarnemu sklepu, ki do omenjene javnosti kaže zaničljiv odnos. Pojasnila rektorata, češ da so posamezniki iz vodstva univerze in z Akademije za likovno umetnost in oblikovanje projekt doslej vodili »pro bono«, ne spremenijo ničesar, saj je tudi laiku jasno, da taka referenca dolgoročno prinaša korist.

Ugotavljamo tudi, da je bila odločitev, ki bo nedvomno imela finančne učinke, sprejeta brez soglasja upravnega odbora, to pa je v nasprotju s statutom univerze.  

Menimo, da menjava vizualne podobe, ki jo s premislekom in s spoštovanjem do osrednje slovenske univerze zasnoval Miljenko Licul in z njo zmagal na zadnjem natečaju, ni potrebna. Zato od Senata Univerze v Ljubljani pričakujemo, da bo svoj sklep preklical, univerzitetno skupnost ter vse, ki se kot diplomanti ali sicer čutijo povezane z Univerzo v Ljubljani, pa vabimo, da našo zahtevo podprejo s podpisom.

 

V Ljubljani, 10. 7. 2019

Predpodpisniki (po abecednem vrstnem redu)

Tatjana Capuder Vidmar (Biotehniška fakulteta), Tjaša Griessler Bulc (Zdravstvena fakulteta), Martin Germ (Filozofska fakulteta), Aleš Iglič (Fakulteta za elektrotehniko in Medicinska fakulteta), Veronika Kralj-Iglič (Zdravstvena fakulteta), Dean Komel (Filozofska fakulteta), Ana Kučan (Biotehniška fakulteta), Boštjan Likar (Fakulteta za elektrotehniko), Marko Marinčič (Filozofska fakulteta), Darja Matjašec (Biotehniška fakulteta), Igor Muševič (Fakulteta za matematiko in fiziko in Inštitut Jožef Stefan), Boris A. Novak (Filozofska fakulteta), Alen Ožbolt (Akademija za likovno umetnost in oblikovanje), Marko Pavliha (Fakulteta za pomorstvo in promet), Tomaž Petrač (Akademija za glasbo), Tomaž Pisanski (Fakulteta za matematiko in fiziko), Matjaž Počivavšek (Akademija za likovno umetnost in oblikovanje), Andrej Rus (Fakulteta za družbene vede), Peter Šemrl (Fakulteta za matematiko in fiziko), Patrick Vlačič (Fakulteta za pomorstvo in promet)


Proti novi vizualni podobi UL    Stopite v stik z avtorjem peticije

Podpišite peticijo

S podpisom dovolim Proti novi vizualni podobi UL, da moj podpis izroči tistim, ki so pooblaščeni za to zadevo.


ALI

Prejeli boste elektronsko sporočilo s povezavo za potrjevanje podpisa peticije. Da bi zagotovili prejemanje naših elektronskih sporočil, dodajte info@peticija.online v svoj imenik ali seznam varnih pošiljateljev.

Upoštevajte, da svojega podpisa ne morete potrditi z odgovorom na to sporočilo.

Plačilo oglaševanja

To peticijo bomo oglaševali 3000 osebam.

Izvedite več ...