PROTI PREIMENOVANJU PREDMETA ŠPORTNA VZGOJA

Podpisniki te peticije zahtevamo, da se spremeni poimenovanje predmeta Šport nazaj v predmet Športna vzgoja.

OBRAZLOŽITEV

Stroka že dlje časa nasprotuje preimenovanju predmeta Športa vzgoja v Šport. Menimo, da se s spremembo imena ne bo dosegla enakovrednost vseh šolskih predmetov, saj so posamezni predmeti specifični in jih enostavno ne moremo enačiti med seboj. To se ni zgodilo z uvedbo enakega načina ocenjevanja za vse predmete, zato lahko upravičeno trdimo, da se ne bo doseglo niti s spremembo imena. Zavedati se moramo predvsem tega, da so za otrokov razvoj prav vsi predmeti enako pomembni. Tega zavedanja pa ne moremo doseči samo s preimenovanjem predmeta. Poleg tega ima termin Šport svoj pomen, ki pa nikakor ne odraža vzgojnoizobaževalnega procesa, ki poteka v osnovni šoli. V tujini je za predmet uveljavljen izraz "Physical education" in ne "Sport", kot je bilo moč prebrati v enem od "argumentov" za preimovanje predmeta. Na podlagi številnih strokovno utemeljenih argumentov proti preimenovanju predmeta, zahtevamo, da se predmetu vrne ime, ki dejansko odraža tudi njegov namen, cilje in vsebine.

Podpišite peticijo

S podpisom dovolim Vesna Štemberger, da moj podpis izroči tistim, ki so pooblaščeni za to zadevo.


ALI

Prejeli boste elektronsko sporočilo s povezavo za potrjevanje podpisa peticije. Da bi zagotovili prejemanje naših elektronskih sporočil, dodajte info@peticija.online v svoj imenik ali seznam varnih pošiljateljev.

Upoštevajte, da svojega podpisa ne morete potrditi z odgovorom na to sporočilo.

Plačilo oglaševanja

To peticijo bomo oglaševali 3000 osebam.

Izvedite več ...