Proti enostranskemu poročanju in cenzuriranju drugačnih pogledov ob poteku pandemije COVID-a 19.

Kritičnih mnenj glede neustreznega, močno pretiranega, škodljivega, tudi usodnega odzivanja na realno grožnjo virusa v svetu je preveč, da bi jih lahko družba kot celota ignorirala. Opozorila prihajajo od ljudi, ki so izkušeni in ugledni strokovnjaki na uglednih mestih in jih ni mogoče odpraviti kot šarlatane in neodgovorne. Podali so jih takoj po medijskem izbruhu iz začudenja in skrbi pred posledicami širjenja strahu in panike, iz skrbi zaradi neustreznih načinov zdravljenj in nesorazmernih ukrepov, ki lahko v še veliko večji meri kot virus ogrozijo družbo kot celoto.

Novice, ki so se do sedaj dajale v javnost v primeru COVID-19 so praviloma brez ustreznega konteksta. Na ta način nam podatki ne dajejo možnost primerjanja in celovite orientacije ampak imajo zastrašujoč učinek, ki spravlja državljane v stres, dela nemočne in še bolj ranljive.  

Mag. Karin Rižner, je diplomirana biologinja, ki je v cenzuriranem intervjuju povsem mirno in korektno predstavila svoje razumevanje narave virusnih obolenj ter vloge virusov in bakterij v človeškem organizmu. Predstavila je pogled v katerem ni osamljena in, ki si ga je pridobila na podlagi svoje in tujih praks ter študija vedno novih znanstvenih ugotovitev. Jasno je razložila tudi svoj že v mladosti izražen življenjski interes, da pomaga ljudem. Na vprašanja ni odgovarjala tendenciozno in površno marveč logično in jasno. Takšno logiko in jasnost smo občasno pogrešali ob javnih nastopih predstavnikov zdravstva, katerih mnenje in napovedi so se ves čas tudi spreminjale. S tem seveda ni nič narobe. V novih situacijah so potrebni tako hitri odzivi kot popravki morebitnih napačnih sklepanj in predpostavk. Mag. Rižner se ni obotavljala priznati, da česa ne ve oz. da na določena vprašanja danes ni mogoče dati odgovorov.

Radio Slovenija opravičuje in utemeljuje cenzuro intervjuja z bojaznijo, da bi njeno drugačno mnenje lahko zavedlo poslušalce v zmoto. Če je to res edini pravi razlog, potem gre za neumestno podcenjevanje poslušalcev in za sprevračanje osnovne vloge kakršno mediji trdijo, da jo v družbi imajo, namreč, da posredujejo in obveščajo. Kadar objavljajo interpretacije in analize so to podpisana osebna mnenja avtorjev, ki so v posameznih primerih tudi jasno ločena od stališč uredniške politike. V intervjuju so osebna in strokovna izhodišča intervjuvanke popolnoma jasno predstavljena.  Z njenim mnenjem se lahko tako kot z ostalimi tudi ne strinjamo.

Zahtevamo torej, da se intervju z mag. Karin Rižner objavi v celoti in da se v javnosti v kar največji meri spodbudi in omogoči diskusija o tem kaj se nam je in zakaj se nam je to, kar se nam še vedno dogaja in bo imelo dejansko nepredstavljive posledice, zares zgodilo.