Proti davku na internet!

 

Ministrstvo za kulturo je v Strategiji Republike Slovenije na področju medijev predlagalo uvedbo posebnega davka na internet. Odtujena sredstva iz predlaganega davka se po predlogu ministrstva prelijejo v »sklad za deficitarne informativne vsebine«, katerih vsebina ni opredeljena.  

Predlog ministrstva dejansko pomeni, da bodo vsi državljani prisiljeni financirati nekaj, za kar bo ministrstvo določilo, da je »deficitarno«.  

Celotna strategija je podana v duhu discipliniranja razprave v civilni družbi in omejevanja družbene pobude prek spletnih omrežij. Posebna obdavčitev interneta pa je udarec, usmerjen proti svobodnemu pretoku informacij, proti razvoju in proti celotni družbi.  

Nasprotujem predlogu za obdavčitev interneta, ki ga je podalo Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije.


Mlada Slovenija - podmladek NSi    Stopite v stik z avtorjem peticije