prošnja študentov glede izpitnih rokov in vpisa v podipl

 

ZADEVA: Prošnja fakulteti za uvedbo dodatnega izpitnega roka/ureditev trenutnega stanja rokov in vpis v podiplomski študij

Spoštovani!

 

Študentski svet na podlagi pobude študentov Evropske pravne fakultete predlaga fakulteti, da poizkuša urediti trenutno nastalo stanje s spremembami pri izpitnih rokih. Nastalo stanje je študentom vzelo en izpitni rok in povzročilo veliko razburjenja pri študentih.

Študentski svet na podlagi spodaj naštetih razlogov meni, da so spremembe potrebne in bi močno doprinesle k boljšemu, lažjemu učenju ter opravljanju izpitov.

I.

Študentski svet toplo pozdravlja močno potreben prehod na semestrski tip študija. Bilo je nujno zaradi stremitve k poenotenju z načinom, katerega uporablja velika večina fakultet. S to spremembo smo pridobili veliko pozitivnih lastnosti. Vendar pa je ta sprememba prinesla tudi negativne posledice. Izpitni roki v trenutni ureditvi zelo oškodujejo študenta v primerjavi z prejšnjo ureditvijo. Študenti so prej imeli možnost izpite opravljati v 4 izpitnih rokih (december, marec, junij, september), sedaj pa bojo imeli možnost le v 3 (januar, junij, september).

II.

Študentski svet je pripravil nekaj možnih rešitev za nastalo situacijo.

a)      Uvedbo dodatnega marčevskega roka (kot ga imajo na konkurenčni Ljubljanski pravni fakulteti)

b)      Dva izpitna roka v mesecu januarju(zimsko izpitno obdobje), dva v juniju(poletno izpitno obdobje) (en za drugim, da je mogoče v primeru neuspeha, opravljati isti izpit v roku tedna ali dveh) in popravljalni septembrski rok  (kot je urejeno na Ljubljanski ekonomski fakulteti)

Opcija a je enostavna. Le doda se dodaten izpitni rok v mesecu marcu. Opcija b je malo bolj kompleksna.

 

 

 

III.

 

Trenutno stanje najbolj prizadene študente 3. letnika. V primeru, da želijo diplomirati in takoj vpisati nadaljni podiplomski študij, nastane velik problem. Imajo na voljo le 2 izpitna roka. Študentski svet tudi predlaga možnost vpisa v podiplomski študij tudi pred zagovorom diplome, kot je to urejeno na drugih konkurenčnih fakultetah ali pa spremeniti vpisni rok. To bi zelo olajšalo vpis in pripomoglo k hitrejšem končanju študija.

 

S spoštovanjem                                                                       

                                                                                                                            Študenti Evro-pf


študentski svet evro pf    Stopite v stik z avtorjem peticije