Polnjene občinske blagajne ali večanje prometne varnosti?!

 

Kot veste je konec maja v Postojni na lokaciji pri vrtnariji Primož potekala akcija merjenja hitrosti. »Namen« akcije je bil predvidoma povečati prometno varnost na odseku od krožišča Kazarje (pri Liv-u) do izhoda iz mesta Postojna. Ker je akcija potekala več dni zaporedoma smo se v to past ujeli predvsem vozniki-domačini, ki v popoldanskem času prevažamo otroke na razne popoldanske aktivnosti, zaposleni ki so po napornem delavniku hiteli domov k družinam, okoliški podjetniki ki hodijo po opravkih v Postojno itd. Nekateri tudi večkrat, ker ni bilo nikjer označeno da je postavljen stacionarni radar. Lokacija radarja je več kot priročna saj ni težko predvideti da vozniki začnejo pospeševati že kmalu po izvozu iz krožišča, kajti do table ki označuje konec mesta je še daleč, cesta je široka, pregledna, Zaradi vseh teh razlogov trdimo, da je bil pravi »namen« akcije  polnjenje občinskega proračuna, kot pa resnična skrb za varnost v prometu. To nam navsezadnje potrjuje tudi dolžina akcije, ki je bila raztegnjena na cel teden (od 27.5.2015 do 31.5.2015), obvestila o prekršku pa smo dobili šele v sredini junija( od 8.6.2015 do 11.6.2015). Tako so se v past ujeli nekateri večkrat, družinski proračuni pa so zaradi večkratnega kaznovanja obremenjeni z zares visokimi zneski. Medobčinski redarji so spisali vsaj 500 kazni.

Sprašujemo se ali je imela ta akcija kakšno poučno sporočilo? Več kot očitno je da v mestu Postojna obstajajo veliko bolj kritične točke, ki bi zahtevale večjo pozornost redarske službe.  

 S peticijo bi radi na odgovorne, predvsem župana in občinski svet, pa tudi na odbore občinskega sveta apelirali naslednje: Predlagamo da župan oz. občinski svet stori naslednje:

1.       Z odlokom razveljavi meritve in kazni, ki so bile izdane za dotično lokacijo radarja v času trajana od 27.5.2015 do 31.5.2015!

2.     Zahtevamo drugačen način izvajanja akcije meritev hitrosti in sicer, naj imajo redarji premično tablo, s katero naj opozarjajo, da se izvajajo meritve ali pa naj se določijo in v Prepihu posredujejo točke, na katerih se izvajajo meritve.  Redar namreč nima zakonske podlage za ustavljanje voznikov po meritvah hirosti, oziroma lahko le-te izvaja smo s samodejnimi merilnimi napravami (http://www.inspektorat-redarstvo.postojna.si/index.php/medobcinsko-redarstvo, https://www.uradni-list.si/1/content?id=114668).    (Popravek namesto: da redar po izmerjeni prekoračitvi hitrosti na licu mesta vozniku izda obvestilo o kazni ali plačilni nalog. Le tako bo kazen nemudoma dosegla svoj namen.) 

3.       Zahtevamo da občinski svet v skrbi za varnost voznikov obravnava in sprejme bolj dolgoročne ukrepe kot so:

         - ležeči policaji

         - otoki za umirjanje prometa

         - dodatni opozorilni znaki  

4.       Meritve naj se izvajajo na le resnično kritičnih odsekih bolj intenzivno in redno

 

Le tako nas bodo prepričali, da tovrstne akcije imajo svoj pravi namen…