Podpora zakonu o zakonski zvezi in družinskih razmerjih

Spoštovana kolegica sociologinja, spoštovani kolega sociolog!

Dvajsetega decembra bomo glasovali na referendumu o Zakonu o zakonski zvezi in družinskih razmerjih, ki v novi zakonodaji spreminja naslednje člene:

  • 3. člen: »(1) Zakonska zveza je z zakonom urejena življenjska skupnost moža in žene dveh oseb. (2) Pomen zakonske zveze je v zasnovanju družine.«
  • Sprememba prvega odstavka 12. člena: »(1) Dalj časa trajajoča življenjska skupnost moškega in  ženske dveh oseb, ki nista sklenila zakonske zveze, ima zanju enake pravne posledice po tem zakonu, kot če bi sklenila zakonsko zvezo, če ni bilo razlogov, zaradi katerih bi bila zakonska zveza med njima neveljavna; na drugih področjih pa ima taka skupnost pravne posledice, če zakon tako določa.«
  • Sprememba 16. člena: »Za sklenitev zakonske zveze je potrebno, da dve osebi različnega spola izjavita pred pristojnim državnim organom na način, določen z zakonom, svoje soglasje, da skleneta zakonsko zvezo.«
  • Sprememba 21. člena: »Zakonske zveze ne morejo skleniti med seboj sorodniki v ravni črti, ne brat s sestro, ne brat z bratom, ne sestra s sestro, polbrat s polsestro, polbrat s polbratom, polsestra s polsestro, ne stric z nečakinjo, ne stric z nečakom, ne teta z nečakom, ne teta z nečakinjo in tudi ne otroci bratov in sester, polbratov in polsester med seboj. To ne velja za razmerja, ki nastanejo pri posvojitvi, razen za posvojitelja in posvojenca.«  

V medijih smo že zasledili stališča stroke; psihologije, andragogike, pedagogike, ki so novi zakonik javno podprli. Kje v tej zgodbi stojimo sociologi in sociologinje? Stojimo nekje zadaj v senci, kot panoptikum opazujemo trenja med dvema poloma. Ocenjujem, da je čas, da stopimo iz sence iz izrečemo svoja strokovna stališča. Nevzdržno je opazovati, kako  mediji za mnenja sprašujejo samooklicane psihoanalitike, ki amatersko podajajo mnenja in tako zavajajo javnost, medtem ko bi lahko namesto njih vprašali nas – sociologinje in sociologe, ki področje družbenih odnosov, človekovih pravic, varstva manjšin itd. preučujemo s preverjenimi znanstvenimi metodami in prijemi.

Novela Zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih odpravlja očitno diskriminacijo na osnovi spolne usmerjenosti in vpeljuje vključujočo definicijo zakonske zveze. Zakon bo s tem uredil položaj istospolnih parov, ki jim trenutno ne pripadajo enake pravice in obveznosti kot raznospolnim parom zgolj zaradi njihove spolne usmerjenosti. S tem zagotavlja enako socialno in ekonomsko varnost vseh parov in posledično tudi otrok v različnih oblikah družine, predvsem tistih otrok, ki že sedaj živijo v skupnosti istospolnih partnerjev. Sociološke in psihološke raziskave (npr. Stacey in Biblarz, 2010) kažejo, da je za otrokovo blagostanje in zdrav ključen skrbstveni odnos med odraslo osebo ali osebami in otrokom, ne pa spol odraslih oseb, ta odnos pa je nenazadnje odvisen tudi od ekonomskih in socialnih faktorjev. Ameriška sociologa Judith Stacey in Tim Biblarz (2010), na primer, na osnovi svojih metaštudij o istospolnih družinah ugotavljata, da ne spol niti število staršev ni odločujoč faktor, pač pa kakovost opravljanja starševske vloge. Svojo analizo zaokrožata z ugotovitvijo, da se »idealno starševstvo lahko pojavlja v različnih oblikah in spolih«.

Enaka možnost sklenitve zakonske zveze za istospolne in raznospolne pare seveda še ni avtomatična garancija za dobrobit para ali družine, je pa ekonomska in socialna varnost, ki jo tak zakon prinaša, zagotovo pomemben pogoj te dobrobiti. V tem smislu je predlagana sprememba ZZZDR pomemben korak k enakopravni, vključujoči in pravični družbi in na dolgi rok prispeva k zmanjševanju nestrpnosti in sovraštva.

 

Pozivam vas, nekdanje in sedanje študente in študentke oddelka za sociologijo, da stopimo skupaj, ter s podpisom peticije ZA uveljavitev zakona o zakonski zvezi, jasno in glasno izrečemo svojo podporo Zakonu o zakonski zvezi in družinskih razmerjih.

Čas je ZA: enakopravnost, ljubezen, svobodo, … #casjeZA sociologe in sociologinje    

 

Predlagatelj in podpornik peticije: dipl. soc. in dipl. zgo. Sebastjan Sitar  

Podpišite peticijo

S podpisom dovolim Sebastjan Sitar , da moj podpis izroči tistim, ki so pooblaščeni za to zadevo.


ALI

Prejeli boste elektronsko sporočilo s povezavo za potrjevanje podpisa peticije. Da bi zagotovili prejemanje naših elektronskih sporočil, dodajte info@peticija.online v svoj imenik ali seznam varnih pošiljateljev.

Upoštevajte, da svojega podpisa ne morete potrditi z odgovorom na to sporočilo.

Plačilo oglaševanja

To peticijo bomo oglaševali 3000 osebam.

Izvedite več ...