podpora Jozetu Pirjevcu

Izjava v podporo akademiku prof. dr. Jožetu Pirjevcu

 

Podpisani smo vzeli na znanje, da je Vrhovno sodišče Republike Slovenije razveljavilo sodbi Okrožnega in Višjega sodišča v Ljubljani, ki sta Boštjana M. Turka spoznali za krivega razžalitve zgodovinarja Jožeta Pirjevca v kolumni, objavljeni v Reporterju 13. 6. 2011. S to razsodbo je Vrhovno sodišče Boštjana M. Turka formalno razbremenilo vsake krivde za storjeno dejanje.

Kljub temu želimo podpisani ob tem opozoriti, da je po našem prepričanju oznaka »renegat«, ki jo je Boštjan M. Turk uporabil za akademika prof. dr. Jožeta Pirjevca, prav toliko nizkotna kolikor absurdna.

Zadnje kar bi lahko očitali akademiku Pirjevcu je pomanjkanje pripadnosti slovenstvu in Sloveniji. Težko bi namreč našteli vsa znanstvena dela, ki jih je napisal akademik Pirjevec o Primorski in za Primorsko. Težko bi našteli vse članke in nastope, kolumne in polemike, ki jih je akademik Pirjevec v nekaj desetletjih imel v obrambo pravic Slovencev v Italiji in slovenstva v Trstu in na Primorskem. Težko bi našteli vse študente, ki so diplomirali in doktorirali pod mentorstvom akademika Pirjevca v Trstu in na Primorskem na teme nacionalne zgodovine Slovencev, in vse tiste, ki so pod njegovim mentorstvom in tutorstvom naredili intelektualne kariere v Sloveniji, zamejstvu in v svetu.

Zgodovinske okoliščine in situacija, v kateri so se skupaj s svojimi priimki znašli Slovenci v Italiji po drugi svetovni vojni, so dobro razloženi že v šolskih učbenikih, zato taki poskusi diskvalifikacije kažejo tudi na osnovno nepoznavanje zgodovine lastnega naroda.

Zato menimo, da je oznaka »odpadnik/renegat«, četudi ga Vrhovno sodišče prepoznava kot neproblematično, v primeru akademika Pirjevca absurdna in krivična.

Slovensko javnost zato pozivamo, naj moralno podpre enega od najvidnejših slovenskih intelektualcev v zamejstvu in enega najbolj odločnih zagovornikov Slovencev in slovenstva v Italiji, v Trstu in na Primorskem.

 

Sodelavci in poznavalci znanstvenega dela profesorja Jožeta Pirjevca


Sodelavci in poznavalci znanstvenega dela prof. Jožeta Pirjevca    Stopite v stik z avtorjem peticije