PETICIJA za ponovno zaposlitev Asmirja Bećarevića

Predsednik SDRES in sindikalni borec Asmir Bećarević je dne 19.9.2022 prejel redno odpoved pogodbe o zaposlitvi iz krivdnega razloga. Kot razlog je poslovodstvo Premogovnika Velenje navedlo, da je Bećarević kršil navodila svoje osebne zdravnice o ravnanju v času začasne nezmožnosti za delo zaradi bolezni in med bolniško odsotnostjo opravljal aktivnosti, ki jih po njihovem mnenju ne bi smel. To seveda ne drži, saj je imel Bećarević s strani osebne zdravnice odobrene in priporočene neomejene izhode. Jasno je, da je postopek odpovedi stekel izključno zaradi njegovega aktivnega sindikalnega delovanja, pri čemer je Bećarević vedno pripravljen nastavljati hrbet za zaščito tistih, ki potrebujejo njegovo pomoč. Sindikalno delo je poslanstvo, ki mu je Bećarević posvetil svoje življenje, pri čemer je njegov boj namenjen izboljšanju situacije za vse sodelavce, sokrajane in sodržavljane, zato k podpisovanju peticije vabimo tudi širšo javnost, da skupaj pokažemo nestrinjanje z diskriminacijo in zlorabo moči.  

Da so razlogi za odpoved vse prej kot v za lase privlečenih domnevnih kršitvah bolniškega reda, izhaja celo iz same obrazložitve odpovedi, v kateri je poleg nekaterih vsakdanjih opravkov glavnino očitkov že sam delodajalec strnil okoli njegovega sindikalnega delovanja v času bolniške odsotnosti. Bećarević je na čelu SDRES namreč v tem času z uspešno peticijo za dostojno malico dosegel izboljšanje kakovosti in povračila stroškov prehrane med delom, čemur je nato sledila tudi Vlada RS z dvigom maksimalnega neobdavčenega zneska prehrane med delom. S tem je seveda razbesnel delodajalca, ki je želel Bećarevića in SDRES najprej diskreditirati, ko mu to ni uspelo, pa je Bećareviću iz maščevanja podal odpoved pogodbe o zaposlitvi. Pri tem ni spoštoval niti pravil postopka, saj se mu je tako mudilo podati odpoved pogodbe o zaposlitvi, da ni počakal niti na mnenje SDRES, ki ga je na predlog Bećarevića moral obvestiti o začetem postopku.  

V SDRES smo sicer navajeni neprestanih pritiskov delodajalca in tudi Bećarević že dolgo ve, da je trn v peti delodajalcu, ki se ga želi na vsak način znebiti. Zagotovo ni naključje, da se ga je delodajalec odločil za vsako ceno odpustiti ravno v času zgodovinske inflacije, testnega uvoza premoga, težke likvidnostne situacije Premogovnika Velenje in katastrofalnih razmer v jami, kar vodi do vse hujšega kršenja delovnopravne zakonodaje in kolektivnih dogovorov, na kar je Bećarević glasno in upravičeno opozarjal. Poleg kršitev smo v SDRES z Bećarevićem na čelu naslavljali tudi širše izzive trenutnega časa, saj ne moremo stati križem rok, ko se kršijo pravice naših članov, naših sodelavcev v Skupini Premogovnika Velenje, pa tudi širše v Šaleški dolini in Sloveniji na splošno. Ne le delavce, težki časi to zimo morda čakajo večino prebivalcev Slovenije, pri čemer bo za prihajajoče težave z energijo nedvomno soodgovorno tudi vodstvo Premogovnika Velenje s svojim neodgovornim vodenjem gospodarske družbe strateškega državnega pomena. Vodstvo Premogovnika Velenje pri tem očitno ne opazi ali ne želi opaziti pomembnejših tem in želi obračunati s sovražnikom številka ena, ki jim je le nastavljal ogledalo – Asmirjem Bećarevićem.  

Podpisniki peticije od poslovodstva družbe Premogovnik Velenje d.o.o.

Z A H T E V A M O,

da Asmirja Bećarevića nemudoma pozove nazaj na delo.

SREČNO!

 

Podpise bomo zbirali v fizični obliki in preko spleta, pri čemer bo spletna peticija omogočala možnost javnega ali anonimnega podpisa. Zbrani podpisi tako kot pri peticiji za dostojno malico ne bodo vročeni poslovodstvu v izogib morebitnim povračilnim ukrepom, bo pa delodajalcu ponujena možnost, da pooblasti dve osebi, ki se bosta zavezali k varovanju osebnih podatkov, da preverita verodostojnost zbranih podpisov.