PETICIJA PROTI NEUPRAVIČENIM POSEGOM VLADE

Vlada RS je na 57. redni seji, dne 8. maja 2014, sprejela Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2014 in 2015, ki v 73a členu predlaga možnost, da se posrednim proračunskim uporabnikom vzamejo presežki in se prenesejo v proračun.

S svojim podpisom izražam nasprotovanje:

- vsakršni možnosti, da si Vlada prilasti sredstva posrednih proračunskih uporabnikov, ki niso bila pridobljena neposredno iz proračuna.

- vsakršnemu slabšanju pogojev za izvajanje dejavnosti, ki ima za posledico zmanjšanje pravic uporabnikov oziroma manjši obseg ali kvaliteto dejavnosti, če o zmanjšanju pravic skladno s slovensko Ustavo ni odločil Državni zbor.


Skupnost socialnih zavodov    Stopite v stik z avtorjem peticije