Ograditev od "Iniciative slovenskih zdravnikov" ter poziv k ukrepanju

Spoštovane članice, spoštovani člani Zdravniške zbornice Slovenije!

V teh resnično težkih časih, ko je epidemija Covid-19 naš zdravstveni sistem pripeljala na rob zloma, se je z odprtim pismom ponovno oglasila skupina, ki se je poimenovala »Iniciativa slovenskih zdravnikov«.

Gre za »kolegice in kolege« pa tudi avtorje drugih strok,  ki nasprotujejo cepljenju, nošnji mask in ostalim ukrepom v zvezi s pandemijo, nekateri celo zanikajo obstoj virusov. V zadnjem odprtem pismu znova navajajo neznanstvene trditve, prepisane z raznih proticepilskih strani, na koncu pa, v slogu proticepilskih gurujev, navedejo brez primerne umestitve v kontekst še spisek nesrečnih primerov (ki, žal, seveda obstajajo). Na omenjeno odprto pismo sta že odgovorila profesorja Jerala in Ihan. Tudi na Zdravniški zbornici so zatrdili, da bodo proti njim uvedli postopke. Proti nekaterim celo znova, saj so zaradi podobnih dejanj že bili obravnavani.

Kaj pa mi? Bomo še naprej tiha večina, ki le zmajuje z glavami nad nestrokovno, neznanstveno in nevarno pisarijo te glasne manjšine »kolegov?« Kdo sploh so ti »kolegi,« ki so si ošabno nadeli ime: »Iniciativa slovenskih zdravnikov?« Kot da bi teh trideset posameznikov govorilo v imenu vseh nas! Bomo to molče dopuščali in z molkom nehote podpirali?

Kaj lahko si predstavljate, kako se medicinsko nepoučena oseba, ki ni preveč naklonjena cepljenju, odzove, ko prebere njihove proticepilske pamflete. Seveda se ne cepi – in v to verjetno prepriča še koga iz svoje okolice. Le predvidevamo lahko, za koliko necepljenih, obolelih, hospitaliziranih in umrlih je krivo pisanje »Iniciative slovenskih zdravnikov«. Bomo to spremljali križem rok?

Ne. Naše trdno prepričanje je, da takšnih izpadov v lastnih vrstah v tako težkih časih ne smemo dopuščati. V prvi vrsti zato, ker »kolegi« s svojim početjem neposredno ogrožajo zdravje ljudi. Zdaj namreč nismo v navadnih, mirnih časih. Smo sredi hude pandemije, na robu zloma slovenskega zdravstva, »kolegi« pa javnost prepričujejo, naj se ne cepi. In ne nosi mask. Tu ne gre samo za nestrokovnost, temveč za nevarno šarlatanstvo. »Kolege« smo sodelavci in Zbornica dovolj dolgo pozivali, naj prenehajo. Niso. Verjetno je napočil čas, ko bi bilo prav, da se »kolegi« vprašajo ali je uradna, na znanosti utemeljena medicina, sploh njihova osebna izbira? S stališči, ki jih zagovarjajo, zagotovo ne bi mogli opraviti številnih izpitov na Medicinski fakulteti.

Zato je pomembno, da se javno ogradimo od nekaj deset predstavnikov tako imenovane »Iniciative slovenskih zdravnikov« in s tem podpremo tiste člane Zbornice, ki se skoraj dve leti posvečajo vsem oblikam preprečevanja in zdravljenja vseh, tudi najtežjih oblik bolezni. S podpisom jim sporočamo, da imajo podporo stroke, ki sledi znanstvenim podlagam, ki so edina prava pot k čimprejšnjemu koncu epidemije.

Zdravniška zbornica Slovenije je organ, ki med drugim nadzoruje in zagotavlja strokovnost svojih članov. Slovenski zdravniki, člani zbornice in imetniki veljavne licence, smo zavezani k medicini, utemeljeni na znanosti. Le takšna medicina je v najboljšem interesu bolnikov in jo od nas upravičeno pričakujejo tisti, ki pomoč iščejo v slovenskem zdravstvenem sistemu. »Kolegi« iz »Iniciative slovenskih zdravnikov« pa s svojim početjem ogrožajo javno zdravje, zato podpisani člani od Zdravniške zbornice zahtevamo, da proti njim ukrepa naglo in odločno. Vsak podpis pod omenjeno zahtevo je podpis za zdravje ljudi.

Spodaj podpisani član ZZS se strinjam s čimprejšnjim ukrepanjem proti posameznikom v »Iniciativi slovenskih zdravnikov.«

Prvopodpisani:

Doc. dr. Aleš Vesnaver, dr. med.

Specialist maksilofacialni kirurg

 

doc. dr. Marko Pokorn, dr. med.
Specialist pediatrije in infektologije
 
Prof. dr. Janez Žgajnar, dr.med.
Specialist kirurg
 
izr. prof. dr. Nataša Bratina, dr. med.
specialist pediatrije
 
Prof. dr. Nataša Ihan Hren, dr. med., dr. dent. med.
Specialistka maksilofacialna kirurginja
 
dr. Matjaž Homšak, dr. med.
specialist pediatrije
 
Alenka Strdin Košir
spec. interne in intezivne medicine
Vodja Covid EIT UKC Mb
 
Prof. dr. Janja Pretnar Oblak, dr. med.
Specialistka nevrologinja
 
Doc. dr. Andrej Kansky, dr. dent. med.
Specialist maksilofacialni kirurg
 
prof.dr. Tadej Battelino, dr. med.
specialist pediatrije
 
izr. prof. dr. Nataša Toplak, dr. med.
specialist pediatrije
 
Prim. Vojko Didanovič, dr. med.
Specialist maksilofacialni kirurg in otorinolaringolog
 
Asist. dr. Tadej Dovšak, dr. med., dr. dent. med.
Specialist maksilofacialni kirurg
 
Asist. Luka Prodnik, dr. med., dr. dent. med.
Specialist maksilofacialni kirurg
 
Asist. dr. Miha Verdenik, dr. dent. med., dr. med.
Specialist maksilofacialni kirurg
 
Asist. Matic Koren, dr. dent. med., dr. med.
Specialist maksilofacialni kirurg
 
Mojca Knez, dr. med., dr. dent. med.
Specialistka maksilofacialna kirurginja
 
Tina Vipotnik Vesnaver, dr. med.
Specialistka radiologinja
 
Žiga Kovačič, dr. dent. med.
Specialist maksilofacialni kirurg
 
Peter Peroša, dr. med., dr. dent. med.
Specialist maksilofacialni kirurg
 
Denis Baš, dr. med.
Specialist pediatrije
 
Saša Vipotnik, dr. med.
Specializantka nevrologije

Združenje za pediatrijo - Slovensko zdravniško društvo

 

Elektronski naslovi podpisnikov bodo vidni samo avtorju peticije.


Aleš Vesnaver, Marko Pokorn, Janez Žgajnar    Stopite v stik z avtorjem peticije