Civilna iniciativa za samostojen Notranjski muzej Postojna

Civilna iniciativa za samostojen Notranjski muzej Postojna podpira prizadevanja postojnskega župana Igorja Marentiča, da vrne muzeju status avtonomne in strokovno vodene  ustanove. Ugotavlja, da se muzej kot podrejena organizacijska enota utaplja v raznorodnem občinskem javnemu zavodu Znanje, pri čemer  Notranjski muzej Postojna izgublja identiteto in prepoznavnost, ki je osnova za uspešno izvajanje javne službe in državne pooblaščenosti. Zato si želimo, da bi bilo poslovanje in financiranje muzeja transparentno. Kot ugledna muzejska ustanova z unikatnimi in nacionalno pomembnimi zbirkami s področja krasoslovja ter naravne in kulturne dediščine Primorsko-notranjske regije si ob svoji 70. obletnici še kako zasluži, da zadiha s polnimi pljuči kot samostojen, avtonomen in strokovno voden muzej.