Ohranimo mokrišče in gozd Želodnik

Komentarji

#1

Ker je prostor za novo industrijsko cono na degradiranih območjih in ne na mokriščih, zadrževalnikih vode, braniki pred poplavami.

Gregor Horvatič (Dob pri Domžalah, 2023-09-25)

#2

Želim, da se ohrani mokrišče! Novih cest ne potrebujemo!!!

Tina Žerjul (Koper, 2023-09-25)

#6

gmajna Želodnik je sveta!

Janez Vidic (DOMŽALE, 2023-09-25)

#9

Raznovrstnost močvirij je naše bogastvo ohranimo ga.

Tina Demšar (Domžale, 2023-09-25)

#12

Mi želodnik in njegovo naravno okolje pomenita veliko.

Benjamin Čižman (Domžale, 2023-09-25)

#15

Peticijo podpisujem, ker se je ob ujmi 4. 8. 2023 zelo jasno pokazalo, da reke (vode) potrebujejo več prostora in da naj odtekajo počasneje. Niso le kanal, koridor za odtekanje meteornih voda, ampak biosfera.

Ivanka Učakar (Kamnik, 2023-09-25)

#16

Mi je mar za naravo in ker menim, da je zelo pomembno, da se ohranijo mokrišča.

Špela Grohar (Borovnica, 2023-09-25)

#17

Zgrešeno je še naprej pozidati mokrišča, ki so ledvice za pitno vodo in blažijo poplave (z visoko podtalnico ali ob vodotokih). Ne delati teh napak.

Vesna Kitthiya (Križevci , 2023-09-25)

#19

Se z njo strinjam in opažam, kako mokrišča "izginjajo", na njih pa se gradi.

Jana Pavli Per (Mengeš, 2023-09-25)

#20

Ker je Želodnik še zadnji košček pravega gozda (ki ni navkreber) v neposredni bližini Domžal, ker smo s skavti tu doživeli že veliko lepega. Ker v Sloveniji v tem trenutku ljudje potrebujejo več narave, več gozda, več gibanja, več dihanja svežega zraka, več druženja … ne pa še dodatnih kvadratnih metrov zadušljivih trgovin in industrijskih obratov. Že prav kapitalizem in BDP in vse to, ampak ko bomo enkrat vse preasvaltirali in prezidali bo prepozno. Ker če gledamo samo iz vidika povezljivosti magari preasvaltirajmo kar še vsa polja in gozdove, pa se lahko potem povsod vozimo in bo super. Naloga občine je da dela za ljudi, sploh s tem sloganom, da gre za “prostor zadovoljnih ljudi”. In z eno dodatno industrijsko cono/cesto in zadnjim pravim gozdom v Domžalah manj gremo 180 stopinj v napačno smer.

Bernard Čižman (Domžale, 2023-09-25)

#21

ker se zavedam pomembnosti mokrišč in da so le ta v izginjanju zato je potrebno ohraniti vsako!!!!

Maruša Nahtigal (Brezovica, 2023-09-25)

#23

Ker je mokrišča potrebno ohranjevati!

Mitja Klopčar (Ljubljana, 2023-09-25)

#28

Ker je okrnjanje narave samosabotaža. Naj se industrije in poslovni načrti prilagodijo naravnim zakonom :)

Eva Prusnik (Škofljica, 2023-09-25)

#33

Zelim, da narava ostane neokrnjena.

Andreja Habjan (Dvor, 2023-09-25)

#35

Sem proti uničevanju ekoloških površin in sečnji dreves

Tanja Pirh (Ljubljana, 2023-09-25)

#47

Peticijo podpisujem, ker je mokrišča nujno potrebno ohranjati in ustrezno negovati.

Dr. Romana Ercegovic (Ptuj, 2023-09-25)

#49

Se zavzemam za ohranitev prvobitne narave, katere velik del je že bistveno spremenjen in pozidan.

Meta Jarc (Lukovica, 2023-09-25)

#57

Podpisujem ker je dovolj gradnje na Prevojskem prostoru in več komercijalnih stav bi uničilo ne samo karakter tega konca vaši, ampak cele vaši, daj je vsa že pozidana.

Marija Walter (High Wycombe, 2023-09-25)

#60

je pomembno, da gradimo civilizacijo tako, da ohranjamo naravo. neokrnjeno

Špela Casagrande (LJubljana, 2023-09-25)

#73

Brez dreves ni življenja!!!!!!!

Jožica Šajn (Ljubljana, 2023-09-25)

#75

Nehajte graditi vsepovprek in vsepovsod! V okolici Domzal je cezdalje manj naravnega habitata, tega je potrebno zascititi.

Andrej Mali (Domzale, 2023-09-25)

#76

Ohranitev narave

Boza Keber (Ljubljana, 2023-09-25)

#78

MI smo del narave, ne strojev, betona in asfalta...... Zato nimamo druge izbire, kot da to svojo slo po neprestanem povečevanju produkcije in potrošnje prilagodimo temu, kar nam res nudi življenje ..Zato uporabljajmo za potrebe podganje dirke kake že degradirana in za naravo manj pomembna področja, ne pa vitalne dele že tako obubožane in zrešetkane zemlje ! ..

Dušan Trušnovec (Slap ob Idrijci, 2023-09-25)

#80

Ker je mokrišče pomembno za obstoj vsega življenja.

Urša Plešnar (Ljubljana , 2023-09-25)

#83

mi ni vseeno za mokrišča in njihove prebivalce!

Meta Kurent Golob (Domzale, 2023-09-25)

#85

Peticijo podpisujem, ker bi gradnja uničila mokrišča, ki jih nujno potrebujemo kot ekosistem in kot protipoplavno področje, kjer je vodi dovoljeno, da se razlije.

Iris Žagar (Ljubljana, 2023-09-25)

#86

Mokrišča so izrednega pomena, še zlasti v današnjem času. Kot da ni dovolj, da ste močno posegli v naravo z izgradnjo Hoferja! Dovolj je uničevanja koristne in lepe narave zavoljo denarnega izkoriščanja, od česar bo profitirala peščica že tako premožnih, mi pa bomo ob edinstven, nenadomestljiv ekološko bogat del narave!

Urška Vidmar Čeh (Domžale , 2023-09-25)

#99

Ker je ohranjanje mokrišč najboljša naložba v prihodnost. Zagotavljajo protipoplavno varnost, varnost pred sušo, prečiščujejo vodo, so pomembna za visoko biotsko pestrost, rekreacijski prostor, prostor za umiritev in "ohladitev", saj so temperature tekom poletja ob mokriščih nižje in še in še...

Eva Horvat (Grobelno, 2023-09-26)

#103

Ker zelim, da se ohrani mokrišče in gozd Želodnik.

Marija Horvat gale (Lukovica, 2023-09-26)

#105

Razlog za moje podpisovanje peticije izhaja iz nujnosti zaščite in ohranitve močvirnega ekosistema na območju Želodnik. Močvirja predstavljajo ključen in ogrožen habitat, ki pomembno prispeva k ohranjanju biotske raznovrstnosti in ekosistemskih storitev. Gradnja poslovne cone na tem območju, skupaj s predvideno izgradnjo ceste, bi nepopravljivo degradirala to dragoceno naravno okolje, prekinila selitvene poti dvoživk ter ogrozila ekološko pomembna območja, vključno z naravno vrednoto Želodnik – ribnikom. Zavedam se, da moramo za prihodnje generacije zagotoviti čim več zelenih površin, gozdov in naravnih vrednot, zlasti močvirij, ki predstavljajo neprecenljiv del naše naravne dediščine in prispevajo k ohranjanju biotske raznovrstnosti.

Mojca Kočar (Radomlje, 2023-09-26)

#114

Želim, da se z naravo dela preudarno in se je ne uničuje vsepovprek.

Urška Kovač Mrak (Škofja Loka, 2023-09-26)

#116

Narava je naša mati

Tamara Detič (radeče, 2023-09-26)

#119

Ohranitev Źelodnika je nujna!

Eva Križaj (Skofja Loka, 2023-09-26)

#120

Imam rad naravo.

Viktor Marinšek (Radomlje, 2023-09-26)

#125

Za zaščito narave

Nika Solce (Koper, 2023-09-26)

#126

Podpiram preticijo, ker so mokrišča naš vodohram in nujna za življenje, predvsem pa da ob podobnih dogodkih kot letos 4.8. reke in potoki ne prestopajo

Binca LOMŠEK (Radomlje, 2023-09-26)

#128

popolnoma se strinjam z vsebino peticije

Bojan Brecelj (Ljubljana, 2023-09-26)

#130

Ohraniti naravo za nas in potimce

Tatjana Meleš (Laško, 2023-09-26)

#132

ker mi je mar.

Vanja Cerar (Domžale, 2023-09-26)

#133

Se strinjam z vsebino.

Alja Bulic (Lepi pot 14c, 2023-09-26)

#135

Želim pomagati dvoživkam in ostalim ogroženim živalskim ter rastlinskim vrstam na območju Želodnika.

Brina Cerlini (Ljubljana, 2023-09-26)

#136

Mi je mar

Katarina Martinjak (Domžale, 2023-09-26)

#137

Mokrišča so pomemben del ekosistema in čas je, da imajo narav, naravno ravnovesje, dobrobit človeka in živali, ekologija... prednost pred kapitalom. Veliko je (ekološko) degradiranih območij, kjer se lahko gradi nove cone in naselja in res ni potrebno, da uničujemo naravo, vključno z mokrišči.

Irena Razinger (Radomlje, 2023-09-26)

#139

Se strinjam da je treba obvarovati mokrišče in goz Želodnik.

Lenart Vrindavan (Novo mesto , 2023-09-26)

#150

zelim rešiti ogrožene živali

Anja Jordan (Ljubljana , 2023-09-26)

#152

Mi je mar za zabe

Žan Nagode (Ljubljana, 2023-09-26)

#154

Želim pomagati pri ohranitvi Mokrišč.

Ana Li Švrljuga (Ljubljana , 2023-09-26)

#156

Je treba ohraniti okolje pred ponuditi možnost kapitalu ...

Damjan Habe (Domžale, 2023-09-26)

#158

Moramo zaščititi mokrišča! V Češeniško in Prevojskih gmajnah sem bila velikorat in rada pomislim nanj kot na moj drugi močvirski dom.

Ela Zdešar (Ljubljana, 2023-09-26)

#162

Želim, da se ohrani mokrišče in gozd Želodnik

Hana Jurman (Drenje Brdovečko, 2023-09-26)

#165

Ker drevesa dajejo kisik, življenje čebelam, senco. Drevesa so bila tam pred človekom!
Pa kaj se greste, veleumi?? Vse uničit? Brez zdrave kmečke pameti ste! Vaši potomci vam bodo vrat zavili!!

Urška Pegan (Ajdovscina, 2023-09-26)

#168

nočem da bi gradnja uničevala eko sistem

nina svetina (ljubljana, 2023-09-26)

#172

Se strinjam, da se Želodnik ohrani

Lidija Šavc (Lavrica, 2023-09-26)

#174

Ljubim naravo in okolico Domžal

Tjasa Brizot (Domžale , 2023-09-26)

#177

Ker je izredno pomembno, da ohranimo čimveč narave, predvsem pa ranljive ekosisteme, kot so mokrišča.

Romina Pleško (Škofja Loka, 2023-09-26)

#179

Nujno je ohranjati in ščititi ekosisteme, ki še niso degradirani. Želodnik je preveč pomemben in dragocen, da bi njegovo obstoj zreducirali na vlogo poslovne cone.

Irena Perme (Notranje Gorice, 2023-09-26)

#181

Ker želim ohraniti mokrišča.

TADEJ CEK (NOTRANJE GORICE, 2023-09-26)

#185

Želim ohraniti ogrožene ratslinske in živalske vrste.

Bor Cerlini (Ljubljana, 2023-09-26)

#195

Imam rada zabe

Hana Ivanusa (Ljubljana, 2023-09-27)

#196

ohranimo mokrišča

JASNA CERLINI (kjubljana, 2023-09-27)