Severni veter Kranj je peticija proti trenutno začrtani trasi Severne Obvoznice Mesta Kranja  

Komentarji

#1

Se ne strinjam z posegom v naravo in rešitev na problematiko zastojev se mi zdi nepremišljena. Relief je neprimeren za obvoznico, okolico bo degradiralo, zmanjšala se bo biodiverziteta vrst, zvočno in zračno onesnaženje. Ne razumem, zakaj ni možno samo razširiti že obstoječo obvoznico, finančno bi se mi zdel ta poseg manj zahteven kot pa gradnja novega odseka obvoznice, ki bi samo dodatno obremenila križišča, poleg tega, da bi degradirala naravno okolje.

Adrian Samuel Stell Pičman (Ljubljana, 2023-08-01)

#2

Peticijo podpisujem, ker sem mnenja, da bo poseg v to področje uničil čudovito okolje Kanjona Kokre in pogleda proti hribom, da ne govorim o porušenem ekosistemu, onesnaženju zraka in uničenju bivalnega okolja.

Marija Kham Frangež (Ljubljana , 2023-08-01)

#3

Se ne strinjam z začrtanim projektom, ki popolnoma degradira ene najbolj kvalitetnih prostorov Kranja. Podani predlog posegov agresivno posega v (med drugim) izjemno delikatno tkivo obrečnega prostora, ki ga je potrebno ohraniti v svoji celostnosti. Trenutni načrt je boleči rez v krajino in zelene pasove, ki se jih mora nujno ohraniti. Posegi bi pomenili materialno in hrupno onesnaževanje v kraje, ki so ljubljeni, vzdrževani in neponovljivi. V primeru izvedbe bi bila celostna podoba kraja za vedno spremenjena na slabše. Kraje kot so obrečni deli Kokrice je potrebno ohraniti!

Margerita Voulissa Stell Pičman (Ljubljana, 2023-08-01)

#4

Peticijo podpisujem za ohranjanje lokacije. Tukaj prebivam že več kot petdeset let in tukaj, v mali hiši se je 1893 leta rodil Lovro Pičman starejši, oče mojega moža Dr.Lovra Pičmana, kot eden od štirinajstih otrok. Posestvo kot se ga spomnim je bilo vedno del nedotaknjenega zelenega pasu in kot tako tudi spomeniško zaščiteno, kar je onemogočalo vsakršno gradbeno intervencijo. Kanjon Kokre mi je in mi predstavlja osnovni umetniški navdih, v tej mirni oazi so nastala skoraj vsa moja dela, zato nasprotujem posegom v ta prostor tako v gradbenem smislu kot eventuelnemu hrupu in dodatnemu onesnaževanju zraka.

Alenka Kham Pičman (Kranj, 2023-08-01)

#5

Se eno neprimerno unicevanje kulturne in naravne dediscine z zelo neadekvatnim projektom !

Robert Stell (Ljubljana , 2023-08-02)

#6

Ker sem proti uničevanju najboljših kmetijskih zemljišč, katera bomo še kako potrebovali v prihodnosti!!!

Tomaž Štular (Kranj, 2023-08-02)

#7

Ker je logistično in finančno popolna norost!

Andrej Finžgar (Kranj, 2023-08-02)

#8

Je VREDNO ohraniti kanjon Kokre.

A L M A Zajec (Kranj, 2023-08-02)

#9

Zavračam obvoznico.

Cvetka Jeras (Kranj, 2023-08-02)

#12

Projekt degradira tako naravno kot kulturno dediščino in je še eden v vrsti nepremišljenih projektov v zadnjih letih.

Damjana Pečnik (Grahovo, 2023-08-03)

#13

Sem proti degradaciji naravne dedičšine ,ter proti bilo kakšnega posega okoli reke Kokre

Tedesko Bruna (Jelšane 1b , 2023-08-03)

#14

Se strinjam z vsem zgoraj navedenim

Ksenija Mazevžič (Ljubljana , 2023-08-03)

#15

Sem proti severni obvoznici Kranj katere plan je neprimeren okolju in ljudem. Z obvoznico se bo unicila kvaliteta zivljenja v njeni okolici, unicila se bodo rodovitna polja in gozdovi.

Tatjana Kern (Kranj, 2023-08-03)

#16

Pericijo podpisujem, ker je za predvidene posege najprej potrebna široka javna razprava, in ker se zavzemam najprej za urejanje in izboljšave obstoječe infrastrukture (npr. Avtobusna postaja, Laze) ter revitalizacijo degradiranih območij.

Bojana Rogelj Škafar (Kranj, 2023-08-03)

#22

Sem za ohranitev kanjona reke Kokre.

Eva Knific (Šenčur, 2023-08-04)

#23

S podpisom izražam svojo željo za ohranitev Kanjona Kokre ter posestev ob njej nedotaknjenih ter sem proti začrtanemu premiku Severne obvoznice Mesta Kranja, ter posledično tudi proti širitvi povezovalnih cest z načrtovano S-obvoznico v samem mestnem jedru in bližnji okolici, kot je razvidno iz zadnje razgrnitve Mestne občine Kranj na linku Javna razgrnitev sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta Mestne občine Kranj – spremembe št. 4, na katerega prav tako direktno oddam svoje mnenje.

Alex Kodek (Kranj, 2023-08-04)

#24

Peticijo podpisujem ker sem pristaš ohranjevanja naravne in kulturne dediščine.

Dare Stojan (Ljubljana, 2023-08-05)

#25

Peticijo podpisujem, ker se s projektom uničuje naravna in kulturna krajina.

Krišpin Sterle (Ljubljana, 2023-08-05)

#30

Peticijo podpisujem za ohranjanje in Kulturne dediščine. SEM PROTI premiku Severne obvoznice v njenem vzhodnem delu severneje na način, kot je prikazan v trenutno predlagani trasi, in eksplicitno proti posegu na parcelo 174/1 v okviru sklopa 172b. Področje ob reki Kokri je spadalo v sklop nezazidljivega ter nedotakljivega "ZELENEGA PASU" vse doslej ter predstavlja zeleno oazo sredi mesta Kranja. Je kraj mojega otroštva, v katerega se vračam, začetek parka skulptur in področje nastajanja dolgoletnega slikarskega projekta Noravisionsolarmetaverse.
Glede cest je potrebno uporabiti, kar je že zgrajeno, eventuelno razširiti in dodati nekaj manjših cestnih žil, predvsem pa urediti signalizacijo ter usmerjanje vozil ob urah nasičenosti, tudi s pomočjo AI. Glede na zamišljeno širitev mesta Kranja se predvidi zunanji obroč, na katerega se priklapljajo manjše cestne žile, predvsem pa se uporabi, optimizira in izboljša obstoječe.

Norma De Saint Picman (Ljubljana, 2023-08-05)

#31

Lahko pustimo še kaj lepe Slovenije take kot je

Maks Mihajlović (Ljubljana, 2023-08-05)

#35

ne smemo več posegati v naravo.

Oleg Rogoza (Ljubljana, 2023-08-06)

#39

Ne rešuje problema

Matija Mediževec (Kranj, 2023-08-06)

#40

Ker sem za ohranitev reke Kokre

Staša Mihelčič (Ljubljana, 2023-08-06)

#48

Že južna varianta trase z viaduktom čez Kokrški log je povsem neprimerna za to okolje, severna malo pred Kosorepom mimo kmetije pa je norost brez primere. Kosorep s Kokro in z gozdom okrog je neprecenljiv. Tam ne smemo dovoliti manjše ceste, kaj šele nekaj tako megalomanskega. Kot da ni avtoceste nekoliko više. Več cest bo vedno več avtomobilov in sem odločno proti. Smiselno je vzpostaviti učinkovito mrežo vsem dostopnega javnega potniškega prometa.

Nina Feldin (Kranj, 2023-08-08)

#50

Ne vidim smisla po širitvi infrastrukture saj število prebivalstva ne narašča.

Martin Mrgole (Kranj, 2023-08-08)

#53

S premikom severne obvoznice bo uničeno veliko kakovostne pokrajine.

Špela Sajovic (Kranj, 2023-08-08)

#55

KATASTROFA

Primoz Bratkovic (Kranj , 2023-08-08)

#56

Peticijo podpisujem, ker je spremenjen potek severne obvoznice idiotski, saj bi posegel v relativno neokrnjen del narave med Ovčanovo kmetijo in avtocesto, kjer je narava vsakomur relativno hitro dostopna. Že v 1960ih predviden potek severne obvoznice, takoj za ograjo štadiona in le nekaj 10 metrov proti Primskovemu od sotočja Kokre in Rupovščice bi pomenil bistveno manjši poseg v naravo (bi pa res šel bliže županove hiše...).

Aljoša Ravnikar (Kranj, 2023-08-08)

#57

se strinjam s pobudniki peticije

Jana Jenko-Ovsenik (Kranj, 2023-08-08)

#58

Nasprotujem degradaciji zelenih površin

Vlasta Čeh (Kranj, 2023-08-09)

#61

Sem proti začrtani trasi severne kranjske obvoznice

Jaka Sajovic (Kranj, 2023-08-09)

#62

Prelepa narava naj ostane zelena

Blaz Bratkovic (Kranj , 2023-08-09)

#63

Okolje je prečudovito in idealno za sprehode. Tako da se ne strinjam za gradnjo, ker je naselje umirjeno in spoštujemo naravo ter prebivalce v okolici.

Mamca Bratkovic (Kranj, 2023-08-09)

#65

... ne želim posegov v zeleni pas Kranja, sploh pa ne v predel, ki od nekdaj privablja meščane in jim predstavlja pobeg od mestnega betona. Za cesto se lahko vedno najde druga možnost.

Simona Fajdiga (Kranj, 2023-08-09)

#66

Odločno proti predligom občine.

Grega Švabič (Kranj, 2023-08-10)

#67

Se ne strinjam z grobim posegom v čudovit kanjon Kokre.

Majda Bratina (Celje, 2023-08-10)

#68

Ker sem proti nesmiselnim posegom v naravo!

Gasper Medved (Kranj, 2023-08-10)

#69

Med drugim nasprotujem divji pozidavi najboljših kmetijskih zemljišč.

Petra Vencelj (Kranj, 2023-08-10)

#70

podpisujem, ker se zavzemam za trajnostne rešitve, ohranitev naravne krajine in kvalitete življenja v urbanih prostorih. Kam pelje neracionalna pozidava smo videli v nedavnih vodnih ujmah, asfaltizacija pa vodi k nekontroliranemu segrevanju ozračja.

Natalija Polenec (Kranj, 2023-08-10)

#71

Ker se ne strinjam , da trasa poteka po rodovitnih poljih na Rupi itd..

Neja Pecnik (Ljubljana, 2023-08-10)

#74

Se ne strinjam s posegom v naravo. Za gradnjo severne Kranjske obvoznice.

Florijan Herman (Kranj, 2023-08-10)

#75

Nasprotujem tovrstnim posegom v zelene površine okrog kranja

Margareta Vovk Čalič (Kranj, 2023-08-10)

#77

Sem proti s-obvoznici, ker je to zelo neg vpliva na naravo in ne vidim koristov od tega

Yining Ye (Ljubljana, 2023-08-10)

#84

Dodaten poseg v varovana območja narave se mi ne zdi smiselen, saj bi poleg izgube mirnih kotičkov oddiha pomenil tudi udarec za lokalno biodiverziteto tamkajšnjih vrst. Poleg tega se zdijo primernejši alternativni načrti, ki predpostavljajo nadgradnjo že obstoječe infrastrukture, kar bi znatno omejilo zračno in zvočno onesnaženje širše okolice.

Gregor Gorišek (Novo mesto, 2023-08-11)

#85

Pozdravljeni

Peticijo podpisujem, ker smo leta 2005 preselili z družino in kupili polovico hiše na Primskovem ( Jezerska cesta) ter leta 2014 odkupili še drugo polovico hiše in tako našli svoj mir in dobre sosede! Zdaj pa kar od enkrat hoče nekdo ta mir, hišo in parcelo z severno obvoznico pokvariti, ki smo si ga težko prigarali in uničiti NAŠ DOM, kar nas je zelo prizadelo! Tako da vas naprošamo in upamo da boste našli kakšno drugo opcijo! Hvala

Sadik Preljvukić (Kranj, 2023-08-11)

#86

Sem proti obvoznici.

Monika Kos (Kamnica, 2023-08-11)

#87

Sem proti grobim in nesmiselnim posegom v naravo. V času, ko stremimo k zeleni energiji, zmanjsevanju prometa, k samooskrbi... se v našem mestu vrli možje odločajo za širitev cestnega omrežja, gradnjo blokov na najkvalitetnejši zemlji, npr. pozidava Zlatega polja nasproti Lidla. Takih načrtov imajo v Kranju še veliko v žepu. Cas je, da zavarujemo naravo.

Irena Jerala (Kranj, 2023-08-12)

#88

Je tako prav

Anže Bertoncelj (Kranj, 2023-08-14)

#89

Ker je reka več vredna kot cesta

Lona Lalic (Kranj, 2023-08-15)

#90

Predlagana nova trasa S obvoznice (ki zelo verjetno nikoli ne bo realizirana) predstavlja razvrednotenje najbolj kakovostnih kmetijskih zemljišč ter redkih zelenih in rekreativnih površin v mestu in bi pomenila degradacijo narave, kmetijstva, človeka in izgleda krajine. Zaradi bližine avtoceste in predvidenega novega avtocestnega izvoza (Kranj sever) je nepotrebna, nasprotujem pa tudi vsem predlaganim spremembam namembnosti najboljših kmetijskih površin do predlagane nove trase S obvoznice v stavbna zemljišča (Rupa, Primskovo) za kasnejšo pozidavo, danes najbolj kakovostnih kmetijskih zemljišč. Kranj za razliko od drugih mest tudi nima večjega mestnega parka (kot npr. Ljubljana, Maribor, Celje, Koper …) in je zato ohranjanje redkih zelenih in rekreativnih površin v mestu vitalnega pomena za mesto.

Franc Čeh (Kranj, 2023-08-15)

#91

Podpisujem, ker gre za grob in nepotreben poseg v naravno okolje.

Saša Plaznik (Kranj , 2023-08-16)

#92

Načrt grobo posega v naravo in ni v doprinos skupnosti, ampak je popolnoma zgrešen iz vidika naravovarstva, spomeniškega varstva.

Martina Motl (Kranj, 2023-08-16)

#93

naj občina dobro premisli o uničenju pljuč kranja

Marko Strupi (Kranj, 2023-08-19)

#95

Ker je nesprejemljivo, da se uniči ta predel Kranja

Romana Salazar Hudovernik (Mirna, 2023-08-19)

#96

sem proti obvoznici in pozidavi kmetijskih zemljišč

Jana Jenko-Ovsenik (Kranj, 2023-08-21)

#97

sem proti dodatnemu uničevanju narave in neumnosti gradnje cest čez popolnoma neprimerna, zelena in rodovitna območja

Lea Berg (Škofja Loka, 2023-08-22)

#99

Sem proti obvoznici.

Franci Urbanc (Kranj, 2023-08-24)

#100

Sem proti pozidavi kmetijskih zemljišč, graditvi viadukta in rušitvi stanovanjskih hiš.

Jana Urbanc (Kranj, 2023-08-24)

#101

Peticijo podpisujejo ker severna obvoznica uničuje najboljša kmetijska zemljišča in s tem tudi kmetije ki skrbijo za samooskrbe Slovenije.

Franci Krč (Kranj, 2023-08-24)

#103

Menim, da Kranj ne more postati zeleno mesto, prijazno pešcem, kolesarjem, uporabnikom javnega prometa z gradnjo novih cest, kjer se spodbuja vožnja individualnega prometa z potnikom=voznikom v avtu. Nekaj, kar je možno na Dunaju, se da v Kranju uresničiti veliko hitreje. Inspirativni članek na RTV SLO: rtvslo.si/zabava-in-slog/ture-avanture/na-dunaju-si-zelijo-samo-250-avtomobilov-na-1000-prebivalcev/679242

Marko Majce (Kranj, 2023-08-28)

#105

nasprotujem degradaciji in uničenju kmetijskih pridelovalnih zemljišč

Aleš Hribar (kranj, 2023-08-29)

#106

Ne vem kdo je izsilil spremembo osnovnega projekta(obvoznica je bila predvidena pod dalnovodom med Kovačem in Jakovcem z viaduktom čez Kokrški log, nad stadionom, Švabsko vasjo in nad sedanjim AMZS). Novi predlog pa v Gorenjah predvideva radiranje dveh kmetij.

Srečko Krč (Kranj, 2023-08-30)

#111

Ker obvoznica skozi strnjeno naselje ne bo rešila prometnih zastojev. Ker bo obstoječa obvoznica uničila naravno okolje v severnem delu Kranja, ki predstavlja pljuča za okoliške prebivalce.

anže vogelnik (kranj, 2023-09-01)

#113

Naravo se vedno bolj oskrunja. Na neki tička se MORAMO ustaviti. Sedaj smo na tej točki.

Eva Rajh (Celje, 2023-09-08)

#114

Lokacvija ni ustrezna, obvoznica ni potrebna.

JANEZ CUDERMAN (KRANJ, 2023-09-13)

#117

je tako prav

Grega Hribar (Kranj, 2024-01-19)Plačilo oglaševanja

To peticijo bomo oglaševali 3000 osebam.

Izvedite več ...