Študentke in študenti Univerze v Mariboru NASPROTUJEMO nedavni uvedbi PLAČEVANJA IZPITOV za zviševanje ocen

Komentarji

#3

V vlogi profesorja zelo podpiram angažma študentk in študentov.

Andrej Kirbiš (Maribor, 2022-02-24)

#7

Se kot studentka zavedam posledic, ki jih lahko taksne spremembe zakonov povzrocijo.

Janja Grabner (Slovenj Gradec, 2022-02-24)

#15

Če študent zvišuje oceno da obdrži štipendijo bi ugibal da ne bo vesel da bo moral za to plačati.
Ponavafi tisti katerim nam je vseeno za ocene tako ne zvišujemo ocen.

Žan Čakš (Maribor, 2022-02-24)

#28

Peticijo podpišem zato, ker se mi ne zdi pravično če želimo boljšo oceno, se trudimo, dodatno si razdelimo čas in potem še plačujemo. V visooošolstvu itak tolko denarja da jim ta naš prispevek ne pomeni nič.

Aaron Krakačič (Lendava, 2022-02-24)

#65

Je tako pošteno!

Roland Ostrovška (Šmarje pri Jelšah , 2022-02-24)

#74

Peticijo podpisujem, ker je do spremembe prišlo brez opozorila ali mnenja študentov oz. kakršne koli utemeljitve. Poleg tega nam to otežuje nadaljni študij in možnosti za boljše ocene.

Laura Žajdela (Ljubljana, 2022-02-24)

#77

Zdi se mi nepravično z da nam pri vseh izpitnih rokih pripada zviševanje.

Hana Urankar (Celje, 2022-02-24)

#84

Ker sem študent, in mi je mar zase in
za ostale študente

Gašper Hauptman (Kropa, 2022-02-24)

#90

Pomembno je, da imajo študenti na voljo zviševanje ocen brez oteženega poteka le-tega zaradi finančnih sredstev. Že to, da so pripravljeni zviševati oceno dokazuje, da se borijo za znanje, boljše zaposlitvene možnosti ali pa samo višjo štipendijo in so pripravljeni več deset ur posvetiti pripravi na ponovno izvajanje izpita, ki jim bo s tem pravilnikom sedaj oteženo, saj nimajo vsi takih finančnih zmožnosti.

Tjaša Zalta (Maribor, 2022-02-24)

#100

Peticijo podpisujem, ker je plačljivo višanje ocen absurdno in nepravično do vseh študentov.

Marija Ribič (Šmarje pri Jelšah , 2022-02-24)

#122

Ker študenti nimamo denarja.

Eva Jevšnik (Radlje ob Dravi, 2022-02-24)

#141

/

Zlatko Dobrun (Ravne na Koroškem, 2022-02-24)

#157

Izobraževanje ni dobrina, je pravica!

Boštjan Flajnik (Ljubljana, 2022-02-24)

#173

Se mi zdi sklep, ki je bil sprejet, brez kakršnega koli upravičljivega ali razumnega razloga.

Danijela Konc (Šmartno pri Slovenj Gradcu, 2022-02-24)

#177

Sem študentka in se ne strinjam s tem.

Mojca Kugler (Maribor, 2022-02-24)

#178

Peticijo podpisujem, ker menim, da bi vsi morali imeti priložnost zvišati oceno vsaj enkrat, saj je veliko možnih indikatorjev, ki vplivajo na oceno in ne nujno odražajo tvoje znanje, zato je toliko boljši pokazatelj, če imaš izpit možnost popraviti.

Tjaša Petek (Frankolovo, 2022-02-24)

#198

Na UL imajo študenti pravico oceno višati 1x (če ni to že tretji poskus opravljanja izpita) in šteje boljša ocena. Večina potrebuje višje ocene zaradi štupendije ali zaradi vpisa na drugo stopnjo. Prav je, da se jim to omogoči brezplačno.

Arjana Žitnik (Ljubljana, 2022-02-24)Plačilo oglaševanja

To peticijo bomo oglaševali 3000 osebam.

Izvedite več ...