PETICIJA PROTI POSTAVITVI HIDROELEKTRARN NA SREDNJI SAVI

Komentarji

#3

Peticijo podpisujem, ker hočem da se ohrani prosto tekočo Savo v njenem najvitalnejšem srednjem toku.

Matej Kracan (Litija, 2020-10-06)

#7

Reka Sava je tudi zelo pomemben življenjski prostor podzemnim vrstam, ki žive v z vodo zapolnjenih prostorčkih med zrnci sedimenta (ob in pod reko). Planirani posegi v reko bodo uničili ta habitat in posledično tudi te vrste, med katerimi so tmnoge take, da imajo zelo majhna območja razširjenosti (endemiti Slovenije).

Maja Zagmajster (Ljubljana, 2020-10-07)

#18

Zavračam idejo, da je treba za doseganje podnebnih ciljev žrtvovati naravo ali pa doseči kompromis.

Jurij Stritih (Moravče, 2020-10-07)

#21

Za boljšo prihodnost Save in ljudi.

Judita Dremelj (Litija, 2020-10-08)

#24

Vsi argumenti, ki so navedeni v predstavitvi ciljev peticije me popolnoma prepričajo. Sava je alpska reka, ki je v zadnjih letih postaja tudi vse bolj čista, zato bi moral biti naš cilj, da kakovost vode v Savi po vsem njenem toku še izboljšamo... Še so rezerve. S postavitvijo HE seveda temu cilju ne bo mogoče slediti, zgodilo se bo ravno nasprotno! Kdo si želi MRTVO Savo brez brzic?

Jernej Peterlin (Šmartno pri Litiji, 2020-10-08)

#40

Prekrut poseg v naravo, ki ima katastrofalne posledice.

Ksenija Habjan (Litija, 2020-10-08)

#46

Ker je vedno bolje živeti z naravo, kakor delati proti njej (in to samo zato, da par ljudi obogati).

Nicoleta Nour (Brežice, 2020-10-08)

#50

Podpisujem za pristno ohranjanje narave za nas in mlade rodove...

Sara Kahne (Gabrovka, 2020-10-08)

#51

Sava je premala reka, glej posledice v Makedoniji!

Merima Sarajlija (Ljubljana, 2020-10-08)

#52

Save ne damo

Polona Konjar (Litija, 2020-10-08)

#55

Ker ne želim, da se zaradi pretirane potrošnje električne energije, ki je posledica netrajnostnega ravnanja, spreminja rečni tok reke Save v okolici Litije, saj spreminjanje struge reke povzroči nepovratne spremembe rečnega ekosistema in s tem izginjanje rečnih vrst rastlin in živali. Naj zaradi naše nečimrnosti povzročimo še dodatno izginjanje bioverzitete naših rek. Poleg tega bo zaradi zajezitve veliko več megle na tem območju, katere v hribovju nad reko Savo res ne potrebujemo in ne želimo in bi nam oskrunila lepe sončne dneve, kot jih že zdaj krati v dolini.

Kristina Planinšek (Litija, 2020-10-08)

#67

skrajni čas da se neha s temi bedarijami in ustvarja "turistične potenciale" z blatnimi, smrdečimi rezervoarji, sam da si bo lahko par ljudi ornk žepe nabasal z našim denarjem.

Katarina Mulec (Cerknica, 2020-10-08)

#72

Narave ne damo za gradbeno jamo!

Tadej Sapač (Zagorje ob Savi, 2020-10-08)

#74

Save ne damo

Alex Šibilja (Sevnica, 2020-10-08)

#87

Se ne strinjam z izkoriščanjem narave brez obzira na posledice

Teja Strajnar (radovljica, 2020-10-08)

#101

Želimo divjo Savo!!

Anja Prašnikar (Zagorje ob savi, 2020-10-08)

#111

je ekološko sporno, radi bi imeli še tako lepo naravo in reko Savo

TANJA Mahkovic (Litija, 2020-10-08)

#127

Živim ob Savi in delam z ribami,in vem da bo to uničujoče, nepopravljivo dejanje....

Zoran Puntar (TRBOVLJE, 2020-10-08)

#151

Reka Sava naj ostane takšna, kot je. Divja, naravna, lepa. In rodovi za nami nam bodo hvaležni.

SEBASTJAN MAHKOVIC (Litija, 2020-10-08)

#155

Želim, da se ohrani vegetacija in naravna pot reke, brez preprek in posledičnih poplav, še posebej v Litiji in okolici!!!

Staša Videmšek (Litija, 2020-10-08)

#174

Sem za neokrnjeno naravo.

Bojan Simončič (Zagorje ob Savi, 2020-10-08)

#184

Nocem, da unicijo se tisto naravo, kar jo je.

Petra Ritter (Zagorje, 2020-10-08)

#186

Ne želim, da se naša reka zajezi in uniči naše okolje

Andreja Fišter (Litija , 2020-10-08)

#195

Podpiram njen namen!

Špela Špilar (Kresnice, 2020-10-08)

#196

Ker imamo odlične kraje za postavitev vetrnih elektrarn

Gorazd Osolnik (Litija, 2020-10-08)