Izjava o poteku reorganizacije centrov za socialno delo

Komentarji

#2

Ker sem seznanjena z razmerami na različnih CSD in menim, da gresta tako potek kot sama reorganizacija dela CSD v povsem napačno smer.

Tamara Rape Žiberna (Domžale, 2019-04-12)

#4

Socialno delo je preveč pomembno, da bi njegovo nosilno službo spreminjali na mah, brez premisleka in brez dialoga s stroko. Pomembno je ostati človek v nečloveških razmerah!

Vito Flaker (Ljubljana, 2019-04-14)

#22

Se strinjam z vsem napisanim!!!

Andreja Janež (Kocevje, 2019-04-15)

#29

Peticijo podpisujem, ker se bom kot s strani MOL imenovan (bodoči) član Sveta lokalnih skupnosti CSD Ljubljana zavzemal za to, da so ljudje deležni kovalitetnih storitev CSD - za to pa so potrebni dobri delovni pogoji strokovnih delavcev (po normativih zahtevana kadrovska zasedenost in po standardih stroke izvajano delo).

Aljoša Gadžijev (Ljubljana, 2019-04-15)

#38

15 let poslušam o reorganizaciji. Zdaj je postala dejstvo. Po vseh pogovorih z bivšimi kolegicami in kolegi se kaže slika velikega razočaranja. Brez strokovnega premisleka, na silo, na hitro in v duhu upravljanja in ne doktrine socialnega dela.

Matic Munc (Ljubljana, 2019-04-15)

#41

Peticijo podpisujem, ker

Ivan Janko Cafuta (Ljubljana, 2019-04-15)

#51

Pristopi za motnjo avtističnega spektra niso prepoznavni uslužbencem javnih institucij, ker javne institucije, komisije, csd izvajajo nadzor oz. upravne postopke brez znanja o smernicah, ki jih za avtizem navaja Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.

Erika Križnič (Nova Gorica, 2019-04-16)

#67

Potrebno je vzpostaviti kriterije dobre socialne službe; potrebujemo sprotno, kontinuirano izobraževanje, supervizijo, spremljanje, raziskovanje, diskusije o etičnem ravnanju, internacionalizacijo, nadzor, ki je podpora pri delu itd.

Darja Zaviršek (Ljubljana, 2019-04-17)

#70

Imam 3 šoloobvezne otroke. Sem vdova. Imam sina z Odločbo, ki jo Min.za šolstvo reševalo 9 mesecev.Smo na Waldorfski šoli in so plačila šolnin odvisna od Odločb CSD.

Mateja Robeznik (Ljubljana, 2019-04-17)

#71

Jerič Andreja

Andreja Jerič (Ljubljana, 2019-04-17)

#107

Sem nezadovoljna s trenutnimi razmerami na CSD Gorenjska, enota Jesenice.

Polona Petrovič - Erlah (Rateče - Planica, 2019-04-23)

#111

reorganizacija pomeni škodljivo nadaljevanje že nastajajoče prakse neetičnega tehnokratskega in birokratskega utapljanja briljantnih kadrov, filigransko izšolanih socialnih delavcev, ki ob pritiskih politične (nemoči) oblasti moči ne bodo več zmožni izraziti odpora napram lahkotnosti bivanja dekadentnih in zdravorazumskih metod, nepoznavalcev pomena resničnega socialnega dela s človekom v stiski, kjer je "z roko" pisan zapis delavca o medsebojni izkušnji v socialno-delavskem odnosu, temeljna podlaga za resno raziskovalno socialno delo v korist boljših odnosov in družbeno rast slehernega v skupnosti

Ingrid Ličen (Piran, 2019-04-23)

#120

SE STRINJAM Z PETICIJO IN ŽELIM SPREMENITI STANJE OD 1. 10. 2018.

DANIJELA DAVIDOVIĆ (LJUBLJANA, 2019-04-24)

#138

Peticijo podpisujem, ker se ne strinjam z izvajano reorganizacijo, ki škodi uporabnikom in strokovnemu socialnemu delu.

zinka kokol (Ptuj, 2019-04-29)

#140

Peticijo podpisujem, ker je izvedena reorganizacija CSD v škodo uporabnikov in stroke. Želimo si pozitivnih sprememb in dodatnih zaposlitev strokovnih delavcev, da bomo imeli možnost delati z uporabniki, kar trenutno ob takšni birokratizaciji postopkov, ni mogoče.

Marija Dobaja (Ptuj, 2019-04-29)

#147

Se strinjam z vsebino peticije in jo podpiram!

Jolanda VANER (Maribor, 2019-05-07)

#150

KER JE POTREBNO OHRANITI IN OJAČATI STROKO

BREDA LEPOŠA ŽALEC (LJUBLJANA, 2019-05-08)

#156

Peticijo podpisujem z razlogom, ker se z izvajano reorganizacijo ne strinjam, ker je na škodo uporabnikov in strokovnim delavcem onemogoča kvalitetno delo z njimi.

Zdenka Unuk (Ptuj, 2019-05-08)

#157

Z reorganizacijo, kot je bila izvedena, so se obremenitve strokovnih delavcev še povečale, ob pomanjkanju kadra in dodatnem administrativnem delu; še manj je časa za intenzivno, poglobljeno delo z uporabniki, kar vodi v nezadovoljstvo tako strokovnih delavcev kot uporabnikov.

Irena Lešnik (Ptuj, 2019-05-08)

#158

...podpisujem, ker se globoko strinjam z vsako besedo v izjavi in ne le to - jo vsak dan živim. Te razmere niso zgolj "porodni krči", ki jih lahko pricakujemo ob uvajanju sprememb, pac pa umiranje strokovnega dela. Strokovni delavci znamo, zelimo in zmoremo.delati zelo dobro, a za to nimamo najmanjsih pogojev.

Mojca Premelč Pečenko (Celje, 2019-05-08)

#162

mislim, da se moramo nujno organizirat in aktivno, z načrtom dela pristopiti in popraviti/izboljšat vse slabosti, ki jih je reorganizacija prinesla.

Simona Ratajc (Maribor, 2019-05-22)Plačilo oglaševanja

To peticijo bomo oglaševali 3000 osebam.

Izvedite več ...