Proti označbam za počasna vozila

Ne moti nas cena trikotnikov. Moti nas to, da trikotniki ne bodo bistveno povečali varnosti. Nekdo, ki ne opazi vozila pravilno označenega z vsemi svetlobnimi signali, ga verjetno ne bo opazil niti s trikotnikom. 

Javnosti, še posebej kmetom, ki smo najbolj na udaru, niso bili predstavljeni rezultati kakršnihkoli raziskav, ki bi ob uporabi posebnih trikotnikov utemeljevale konkretno zmanjšanje možnosti naleta in potrebo po dodatnem označevanju. Poleg tega, določba velja le za vozila do 40 km/h. Kaj pa avtomobili s konstrukcijsko hitrostjo do 45 km/h? Teh je na cestah vse več, nevarni pa so ravno toliko kot traktorji.

Zakaj naša vlada pri sprejemanju sprememb zakona ni upoštevala tudi priporočila 15. aneksa dogovora Organizacije združenih narodov, ki priporoča, da se tovrstne označbe uporabljajo le za vozila s konstrukcijsko hitrostjo do 30 km/h? Z upoštevanjem priporočila bi vsaj malenkost umilili ukrep.
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/main/wp29/wp29regs/r069r1e.pdf

Za povprečnega kmeta je trikotnik le šara, ki jo mora namestiti nekam na vidno mesto traktorja ali drugega stroja. Večina traktorjev ni skonstruiranih za tovrstne trikotnike, ki s svojo velikostjo skoraj na vsakem delu traktorja ovirajo tako vidno polje kot tudi funkcionalnost.

Zahtevamo, da se obvezno uporabo trikotnikov črta iz zakona, ker kmetom zelo otežuje delo, varnosti v prometu pa po našem mnenju ne poveča pretirano. 

 

 

_______________________________________________________

Še povzetek uredbe za tiste, ki ne veste dobro o čem se gre:

 

S 1. januarjem 2015 so se pričele uporabljati določbe glede posebne označitve počasnih vozil v prometu skladno s Pravilnikom o delih in opremi vozil. 

 

Meseca maja 2013 je bil namreč v Uradnem listu Republike Slovenije objavljen Pravilnik o delih in opremi vozil (Uradni list RS, št. 44/13 in 36/14), ki je začel veljati večinoma 1. oktobra 2013, vendar ne v celoti. Določbe glede obvezne opreme traktorjev, traktorskih priklopnikov in vlečenih traktorskih priključkov (podložne zagozde) ter glede označevanja počasnih vozil se začnejo uporabljati 1. januarja 2015, določbe glede varnostnih elementov traktorjev, glede označevanja širših traktorjev in delovnih strojev ter glede opremljenosti traktorskih priklopnikov in vlečenih traktorskih priključkov z zavorami pa šele 1. januarja 2016.

 

 

Označevanje počasnih vozil določa 25. člen obravnavanega pravilnika, ki pravi da morajo imeti vsa vozila (razen enoslednih vozil), katerih konstrukcijsko določena hitrost ne presega 40 km/h, kot tudi njihova priklopna vozila na zadnji strani tablo za označevanje počasnih vozil, ki mora biti homologirana v skladu s Pravilnikom UN/ECE R 69. Pravilnik prav tako pravi, da pri skupini vozil velja zahteva iz prejšnjega odstavka samo za zadnje vozilo v skupini. Tabla za označevanje počasnih vozil ima po pravilniku UN/ECE R 69 določene tako mere, obliko in barvo kot tudi odsevnost. Poenostavljeno povedano ima obliko enakostraničnega trikotnika s prisekanimi vogali, notranja površina je rdeče fluorescentne barve, zunanji pasovi pa so rdeče barve in odsevni.

 

Navedene označbe so v prvi vrsti namenjene preprečevanju naletov od zadaj oziroma temu, da vozniki, ki vozijo za počasnimi vozili, pravočasno opazijo, da je pred njimi počasno vozilo in ustrezno prilagodijo hitrost vožnje ter vozilo na primernem mestu prehitijo. Kot rečeno morajo imeti vsa vozila, za katera pravilnik določa namestitev teh tabel, le-te nameščene od 1. januarja 2015 naprej. Za traktorje to pomeni, da bo nameščena tabla za počasna vozila eden od pogojev za uspešno opravljen tehnični pregled pri podaljšanju registracije v letu 2015.

 

 

vir: Javna agencija Republike Slovenije za varnost prometa.

Podpišite peticijo

S podpisom dovolim Borut Slapničar, da moj podpis izroči tistim, ki so pooblaščeni za to zadevo.


ALI

Prejeli boste elektronsko sporočilo s povezavo za potrjevanje podpisa peticije. Da bi zagotovili prejemanje naših elektronskih sporočil, dodajte info@peticija.online v svoj imenik ali seznam varnih pošiljateljev.

Upoštevajte, da svojega podpisa ne morete potrditi z odgovorom na to sporočilo.

Plačilo oglaševanja

To peticijo bomo oglaševali 3000 osebam.

Izvedite več ...