Peticija proti trenutni ureditvi igrišča (umetna trava) v Florjanski ulici v Sevnici

Skupina krajanov, uporabnikov igrišča v Florjanski ulici, nasprotuje trenutnemu gradbenemu posegu (projekt preureditve asfaltnega igrišča v igrišče z umetno travo) in nerazumni preureditvi igrišča, ki je bilo financirano  s strani prebivalcev Florjanske ulice in drugih prostovoljcev že več kot 20 let nazaj.

V postopku načrtovanja s strani Krajevne skupnosti Sevnica ter Občine Sevnica smo bili neseznanjeni, izključeni in izločeni.

Menimo, da so s sedanjim posegom prikrajšali, tako otroke Florjanske ulice, Pečja in Pod Vrtače, kot tudi druge uporabnike igrišča.

ZAHTEVAMO:

1. Vzpostavitev prvotnega stanja igrišča ( odstranitev na novo postavljene umetne trave in ohranitev njegove celovitosti) !

2. Revizijo celotnega postopka ureditve igrišča!

3. Vključitev krajanov v vse faze postopkov morebitnih preureditev!

Peticijo lahko podpišejo krajani Krajevne skupnosti Sevnica ( Drožanje, Gornje Brezovo, Ledina, Lončarjev Dol, Metni Vrh, Orehovo, Orešje nad Sevnico, Pečje, Podgorica, Prešna Loka, Sevnica, Žigrski Vrh, Žurkov Dol ).