Koper potrebuje skatepark!

S to peticijo želimo dokazati, da si ljudje oz. občani želijo rolkarski poligon(skate park) v Kopru! 

Dejstvo je, da smo pred leti imeli največji, najboljši in najbolj obiskan tovrstni poligon v Sloveniji in širše! Po zaslugah Športnega društva Target sk8(sedanje ŠD Obala riders), so se tam dogajali vsako leto večdnevni festivali, tekmovanja in podobni dogodki na področju rolkanja(skejtanja) in BMX kolesarjenja ter ostalih urbanih športov in kulture. Društvo je skrbelo tudi za vzdrževanje objektov na poligonu na svoj račun vse dokler je bilo možno. Ko se je stanje na poligonu začelo slabšati zaradi finančne krize in hudih vremenskih razmer, je občina obljubila pomoč pri sanaciji oz. izgradnjo novega poligona. Nato so jeseni leta 2011 dotrajani poligon odstranili z namenom gradnje novega. Od tedaj do danes se v tej smeri ni premaknilo nič.

Glede na to da je mestna občina Koper nedavno razgrnila lokacijski načrt za nov športni park na območju "Marina in komunalni privezi", bi lahko vključili tudi skatepark v načrt poleg ostalih igrišč. V naznanilu o razgrnitvi lepo piše, da sprejemajo predloge za spremembe načrta. Društvo "Obala Riders" je že kontaktiralo občino s predlogom za vključitev skate parka v projekt, saj je lokacija idealna.Upamo da nas občinski uradniki uslišijo čimprej in izpolnijo dolgoletne obljube.

 

Mestna občina Koper bi z novim rolkarsko/kolesarskim poligonom pridobila:

  • možnost razvijanja potencialov mladih v urbanih športih na profesionalni ravni
  • možnost medgeneracijskega, mednarodnega in medkulturnega povezovanja 
  • organizirane šole urbanih športov, kar bi otrokom našega mesta samo še obogatilo ponudbo organiziranih športnih aktivnosti
  • organiziranje lokalnih in mednarodnih tekmovanj
  • prostor, ki poleg ukvarjanja s športnimi aktivnostmi temelji na širšem socialnem povezovanju in druženju mladih
  • možnost, da se Koper s sodobnim skate/bmx parkom končno v skladu s svetovnimi trendi predstavi kot resnično evropsko mesto, ki ima posluh za vse bolj popularne urbane športe   
  • povečanje turističnih obiskov, kar je v velik interes Koprski občini in za razvoj gospodarstva

 

Zahvaljujemo se za vaš podpis in podporo! Skupaj gremo dalje! :)