Izstop iz NATO-a in razglasitev Slovenske Nevtralnosti

Slovenija nikoli ni bila militantna država, prav tako ne agresor. V primeru, ko je postala članica NATO-a je postala agresor in podpornik politike, ki ni miroljubna, ne spodbuja sožitja in svobode, ne lokalno in ne globalno. Za to, da je v NATO-u Slovenija plačuje ekološko, finančno in družbeno ceno, ki se je le redki upajo izreči. Obljuba, da smo varni če smo del NATO-a je od vstopa Slovenije razvidna kot laž in prav tako NATO ni miroljubna organizacija, kot nam je bila predstavljena konec 90-ih, ampak je militantna in uničevalna korporativna organizacija, ki je v službi interesov lobijev, multinacionalk, bačnih kartelov in seveda industrije orožja. Slovenija ima lepo prihodnost le kot samostojna in vojaško nevtralna država, ki skrbi za svoje prebivalce in se ne vmešava v tuje dežele, razen če je za to naprošena - s strani prebivalcev tuje dežele in ne marionetnih ali drugače postavljenih vlad. 

Slovenijo vidim kot dragulj, ki bi bila lahko začetnica vala nevtralizacije in pobude po miroljubni politiki povezovanja in komunikacije v Srednje Evropskem prostoru in širše.