Najbolj priljubljene peticije v letu 2014 - Sierra Leone

Ves čas | 24 ur | 7 dni | 30 dni | Zadnji mesec | 12 mesecev | Letos (2022) | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011

Ponovna možnost kupovanja alkohola po 21. uri

Predlagam izbris naslednjih členov iz Zakona o omejevanju porabe alkoholu (ZOPA), ki prepovedujejo prodajo alkoholnih pijač med 21. in 7. uro. http://www.uradni-list.si/1/content?id=41062   - 10. člena - 11. člena - s tema dvema členoma povezane alineje 15. člena - s tema dvema členoma povezane alineje 16. člena

Ustvarjeno: 2014-07-29 Statistika

Za izboljšanje prometne povezave Bele krajine

Za začetek gradnje 3. razvojne osi Novo mesto - Črnomelj/Metlika/Semič (predor pod Gorjanci) v letu 2015 in s tem izboljšanje prometne povezave Bele krajine z notranjostjo države! Po neuradnih informacijah, ki krožijo v medijih, naj bi se začetek gradnje prestavil na leto 2029, kar je za prebivalce Bele krajine nesprejemljivo. V programskem obdobju 2014-2020 ima Slovenija na razpolago 3,255 miljarde evrov sredstev, ki so med drugimi namenjena tudi razvoju infrastrukture. Celotni Sloveniji bo za

Ustvarjeno: 2014-06-30 Statistika

Preoblikovanje Državnega sveta v Institucijo Aktivnih državljanov

Ali ste ZA ali PROTI preoblikovanju Državnega sveta v Institucijo izvajanja Zakona o Aktivnem državljanu Zakon o Aktivnem državljanu bo vložen v obravnavo s podpisi podpore 5.000 državljanov (po 58. Členu Zakona o referendumu in ljudski iniciativi) Kratka predstavitev Zakona o Aktivnem državljanu: Zakon o Aktivnem državljanu vzpostavlja Institucijo izvajanja ZAD (preoblikovan Državni svet), ki obvezuje Nosilca javnega pooblastila (Odgovornega funkcionarja) k odgovarjanju na rezultat (ugoto

Ustvarjeno: 2014-01-24 Statistika

Zahteva za ukinitev financiranja političnih strank iz proračuna

Podpisani soglasno zahtevamo ,da se nemudoma ukine kakršnokoli finaciranje  političnih strank v Sloveniji in izven Slovenije  iz državnega proračuna Republike Slovenije, prav tako pa tudi na  nižjih ravneh, torej iz občinskih proračunov. Političnim strankam ne pripadajo nikakršna nadomestila povračil stroškov za volilno kampanijo niti kakršnokoli   financiranje  tekočih stroškov teh političnih strank pod kakršnimkoli imenom, izrazom ali izgovorom.  Ukinitev financiranja političnih strank iz pror

Ustvarjeno: 2013-12-22 Statistika

UČENJE PROGRAMIRANJA V OSNOVNE ŠOLE

PROGRAMIRANJE V OSNOVNE ŠOLE! Zakaj učenje programiranja? Marsikdo se še ne zaveda, a v 21. stoletju postaja znanje programskih jezikov ključno, tako kot znanje slovenščine ali matematike. 14-letni otrok, ki se nauči oblikovati in objaviti spletno stran je lažje zaposljiv kot 22 letni diplomant. Znanje ostalih programskih jezikov mu odpira vrata neskončnih priložnosti za nadgradnjo v prihodnosti. Ker bosta vlada in šolstvo pomembnost znanja programskih jezikov sprevidela šele čez 15 let, je naš

Ustvarjeno: 2013-11-08 Statistika

Tudi cerkev naj plača davek na nepremičnine (na sakralne objekte)

Vlada je dne 17.10.2013 sprejela zakon o davku na nepremičnine in v njem izzvzela plačevanje davka na sakralne objekte. Davek morajo plačati kmetje, upokojenci, brezposelni, prostovoljna gasilska društva itd., cerkev pa ne. Podpiši peticijo, če se s tem ne strinjaš in želiš, da tudi cerkev plačuje davek na nepremičnine na sakralne objekte.

Ustvarjeno: 2013-10-17 Statistika

Peticija za povišanje minimalne plače.

Instrument minimalna plača se moral zvišati, saj minimalna plača ne pokriva več niti dveh tretin življenskih stroškov. Delodajalci minimalno plačo  izrabljajo za pocenitev delovne sile in sicer  z raznimi izgovori in s podajanjem neresničnih podatkov o slabem stanju v njihovih  podjetjih.

Ustvarjeno: 2013-10-05 Statistika

Peticija za razmerje med najnižjo in najvišjo plačo 1 : 3

V Švici bodo imeli referendum da se uzakoni rezmerje med najvišjo in najnižjo plačo 1:12, pri nas pa so ugotovili da je bilo v letu 2011 razmerje med najvišjo in najnižjo plačo 1 : 106, če upoštevamo podatke o vseh zaposlenih. Kakšna sramota, pri nas bi morali imeti referendum za razmerje med najnižjo in najvišjo plačo 1:3.

Ustvarjeno: 2013-05-23 Statistika

Proti odstrelu šakalov v Sloveniji

Šakal je v Sloveniji od leta 2004 zavarovana živalska vrsta. Čeprav uradni monitoringi za zdaj še ne obstajajo, se predvideva, da je pri nas šakalov relativno malo, bistveno manj kot v drugih delih Evrope.   V Lovski zvezi Slovenije so pred kratkim podali predlog o odstrelu te vrste, saj je po njihovem mnenju vrsta zelo invazivna in se v zadnjih letih hitro širi z vzhodnega dela Balkana čez Srbijo, Hrvaško in Madžarsko proti zahodu.   Biologi so si enotni: šakal ne ogroža nikogar. »Šakal ni tu

Ustvarjeno: 2013-04-02 Statistika

vsi smo enaki pred zakonom

  DZ je zakonodajna veja oblasti, Vlada je izvršna veja oblasti in edino v Sloveniji so na Vladi RS  in  poslanci izglasovali zakon in od njega ne odstopijo, da bi si ohranili status nadljudi. Enako velja za poslance, predsednika Vlade in državne sekretarje. ZAHTEVAMO: 1. VRS mora pripraviti zakon, ki bo odpravil anomalijo kjer bomo vsi državljani imeli enake pravice in dolžnosti. 2. Vlada mora odpreti javno razpravo in zato pripraviti besedilo s konkretnimi spremembami posameznih členov. 3. Zak

Ustvarjeno: 2014-08-11 Statistika