Zaščita in prepoved kakršnekoli gradnje in vožnje z motornimi vozili v Toplem izviru Straža v Pirničah

Stopite v stik z avtorjem peticije

obvestilo od dogajanju dne 21.06.22

2022-06-21 13:50:02

V zvezi z zaščito Straže sem večkrat kontaktirala Tajništvo občine Medvode s prošnjo po prostorskem planu parcele. Posredovali so mi ga šele v tretjem poskusu. Ker omenjajo tudi gradbene posege na parceli z možnostjo tlakovanja poti, ki je gradbeni poseg in bi moral biti na tem delu prepovedan, sem jih že drugič zaprosila za izvedbeni načrt parcele z zaključno plastjo. Zenkrat mi še niso odgovorili.

Na ZRSVN sem poslala vprašanje, če so seznanjeni z gradnjo v neposredni bližini naravnega spomenika z možnostjo gradbenega posega tudi na lokaciji in obvestilo o dogajanju 27.maja, na moje dva opomnika so se javili 11.6 in danes, 21,6,, da pripravljajo odgovor in da še ne vedo, kdaj bo.
16.06. sem o tem obvestila o tudi inšpekcijo. Zaenkrat ni še nobenega odgovora.
 
Danes sem županu občine Medvode,predstojniku odbora za družbene dejavnosti in predsedniku KS Pirniče poslala pobudo za dodatno in dejansko zaščito vira in jo pripenjam. Zaprosila sem za sestanek.
_________________________________________________________________

Nejc Smole,

Župan Občine Medvode,

Cesta komandanta Staneta 12,

1215 Medvode,po emailu

 

Uroš Medar,

Predstojnik odbora za družbene dejavnosti,

Cesta komandanta Staneta 12,

1215 Medvode, po emailu

 

Luka Čukajne,

Predsednik KS Pirniče,

Zgornje Pirniče 6,

1215 Medvode,po emailu

 

Ljubljana, 21.06.2022

 

POBUDA ZA DODATNO IN DEJANSKO ZAŠČITO TOPLEGA IZVIRA STRAŽA

 

Spodaj podpisana Irena Zore, dajem pobudo, da se Topli izvir Straža (Točka GKY:456435 GKX:110033, ident.št: 218) dodatno in dejansko zaščiti, tako kot je predpisano v 2. in 3. odstavku 64. člena ZON.

 

Topli izvir Straža je naravni spomenik državnega pomena in je še edini ohranjen hipotermalni izvir v Ljubljanski kotlini. Je tudi krajinska posebnost z značilnim sredozemskim rastjem (v 20. letih prejšnjega stoletja so tu, daleč od drugih znanih rastišč v Primorju, našli redko sredozemsko praprot venerini lasci). Obvestili so me, da je bila pred desetletji tu prisotna tudi zanimiva in pri nas razmeroma redka ribica, zlata nežica. Pred časom pa so celo pisali, da si krajani Pirnič prizadevajo, da bi v zaščiteno območje vključili tudi bližnje biotsko raznoliko mokrišče in opuščeni kamnolom.

 

Žal je trenutno stanje v nasprotju z zgoraj napisanim, še bolj zaskrbljujoč pa je trenutni planirani projekt Kolesarska pot Medvode – Pirniče – Vikrče, ki obsega ureditev kolesarske poti, ki se prične v Vikrčah, na meji z Mestno občino Ljubljana, preko obstoječe brvi za pešce in kolesarje, ki povezuje Medno in Vikrče. Pot se približa vasi Spodnje Pirniče, poteka mimo toplega vrelca Straža in se nadaljuje ali desno proti naselju Zgornje Pirniče ali naravnost proti naselju Verje. Dvosmerna kolesarska steza bo široka 3,5 metra, dvosmerna ter bo dovoljevala dostop tudi! kmetijski mehanizaciji zaradi obdelave zemljišč, saj je del poti načrtovan med polji. Hkrati pa občina že napoveduje gradbene posege in celo tlakovanje na tem območju, kar bo mokrišče oziroma celoten ekosistem občutno spremenilo in uničilo.

 

S posebnim odlokom je bilo na celotnem varstvenem območju naravnega spomenika prepovedano:

- kakorkoli onesnaževati vodo ali v bližnji okolici odlagati smeti,

- zajemati ali energetsko izkoriščati vodo,

- graditi stavbe v bližini objekta,

- regulirati odtok tako, da bi bilo prizadeto močvirje.

- vsakršno poseganje, ki bi spremenilo razmere za rast na lokaciji (na primer: odstranjevanje ali spreminjanje vegetacije, odstranjevanje zemlje, ruše ali kamninske podlage, zasipavanje, gradnja vseh vrst in zemeljska dela),

- trgati rastline, jih izkopavati, nabirati, poškodovati ali lomiti.

- vsakršno drugo poseganje na lokaciji, ki bi škodljivo vplivalo na rastline,

- loviti in odnašati ribice,

- omejevati dostop do izvira.

Trenutno preko parcele, kjer je vir, še vedno vozijo tovornjaki, sredi parcele pa smo opazili tudi količek, ki označuje potek nove ceste. Poleg tega so me nekateri krajani obvestili, da tam ljudje še vedno čistijo avtomobile in parkirajo. Lokalni akvaristi pa v bazenček radi spustijo tudi svoje akvarijske ribice.

 

Glede na to, da trenutno za vir ni ustrezno poskrbljeno in da planirajo v neposredni bližini (če ne celo preko mokrišča) izgraditi 3.5 m asfaltirano kolesarska pot, po kateri bo dovoljen promet tudi za kmetijsko mehanizacijo, smo izredno zaskrbljeni, zato skupaj s peticijo, ki jo prilagam, dajem pobudo:

 • da se ta vir še dodatno zaščiti,

 • da se ga da v oskrbo za to ustrezno strokovno usposobljenim službam, saj dosedanje za vir niso dovolj dobro skrbele,

 • da se traso kolesarske steze, ki naj bi peljala ob parceli spelje drugje oziroma se odstrani vsaka pred kratkim začeta gradbena dela neposredno ob parceli in sanira na prvotno stanje, vključno z asfaltirajem kolesarske steze.

 • da se prepove vsak gradbeni poseg na tej parceli (tlakovanje),

 • da se okoliš označi kot naravni spomenik v skladu z Pravilnikom o označevanju zavarovanih območij, naravnih vrednot, ekološko pomembnih območij Natura 2000....

 

Zavedati se je potrebno, da gre spomenik državnega pomena, zato lokalni interesi ne morejo imeti prednosti pred državljani Republike Slovenije.

 

 

Z lepimi pozdravi,

Irena Zore

 

Priloga: Podpisi peticije z naslovom »Zaščita in prepoved kakršnekoli gradnje in vožnje z motornimi vozili v Toplem izviru Straža v Pirničah«, s katero ste bili v občini že seznanjeni glede na odgovor, ki sem ga prejela iz občine dne 24.5.2022

Zaščita in prepoved kakršnekoli gradnje in vožnje z motornimi vozili v Toplem izviru Straža v Pirničah

 


Irena ZoreDelite peticijo

Pomagajte tej peticiji, da doseže več podpisov.

Kako promovirati peticijo?

 • Peticijo delite na svojem Facebook zidu in v skupinah, povezanih s temo vaše peticije.
 • Stopite v stik s prijatelji
  1. Napišite sporočilo, v katerem razložite, zakaj ste podpisali to peticijo, saj ljudje pogosteje podpišejo, če razumejo, kako pomembna je tema.
  2. Kopirajte in prilepite spletni naslov peticije v svoje sporočilo.
  3. Pošljite sporočilo tako, da uporabite e-pošto, SMS, Facebook, WhatsApp, Twitter, Skype, Instagram in LinkedIn.Plačilo oglaševanja

To peticijo bomo oglaševali 3000 osebam.

Izvedite več ...