Za odlog plačila bivanja študentom v samooskrbi

Spodaj podpisani državljanke in državljani podpiramo ukrepe, s katerimi bi zajezili širjenje epedemije covid-19. Zato razumemo odločitve glede začasne prepovedi obratovanja večine trgovskih, storitvenih in gostinjskih dejavnosti. S takšno prepovedjo pa vso finančno breme pade na nas študente, ki zaradi posledic nimamo vira prihodka. 

Spodaj podpisani zahtevamo:

Zamrznitev oziroma odlog plačevanja vseh stroškov bivanja.

Ukrepi naj veljajo samo za obdobje, ko bo država onemogočala upravljanje zgoraj naštetih dejavnosti. 

Steber naše države je več 10.000 študentev, ki vsak mesec polnimo državno blagajno in omogočamo delovanje gospodarstva. Večina nas nima finančne rezerve, saj se preživljamo iz meseca v mesec. Velika večina nas mora plačevati najemnine, kredite in druge stroške poleg osnovnih življenjskih stroškov.

Hvala za razumevanje in podporo!

Podpišite peticijo

By signing, I authorize Breda Ferbežar to hand over the information I provide on this form to those who have power on this issue.


ALI

We will not display your email address publicly online.

We will not display your email address publicly online.Plačilo oglaševanja

To peticijo bomo oglaševali 3000 osebam.

Izvedite več ...