POZIV K PODPISOVANJU PETICIJE PROTI REZOM V KULTURI


Gost

/ #1

2015-09-21 13:41

Kultura spada med temeljne razloge za obstoj slovenske države. Prav po nekaterih kulturnih značilnostih se Slovenci razlikujemo od sosednjih narodov. Te značilnosti dajejo smisel, da živimo v ločeni državi od naših sosedov. Hkrati predstavlja kultura dobršen del nacionalne ekonomije in ni samo strošek, čeprav ni to bistven namen umetnosti in kulture. Kjer utihne umetnost, rušijo arheološke spomenike, ubijajo umetnike, arheologe, kjer je kreativnost usmerjena v ubijanje in destrukcijo, ljudje ne želijo živeti. Umetnost je tudi način komunikacije, kjer je ta odrinjena na rob, stopita v ospredje monolog in sila.

Plačilo oglaševanja

We will advertise this petition to 3000 people.

Learn more...