Pobuda za prenos sedeža Državnega sveta Republike Slovenije v Maribor

V skladu s 45. členom Ustave Republike Slovenije, ki določa, da ima vsak državljan pravico do vlaganj peticij in do drugih pobud splošnega pomena, podajamo pobudo za prenos sedeža Državnega sveta Republike Slovenije v Maribor. Državni svet je zastopstvo nosilcev socialnih, gospodarskih, poklicnih in lokalnih interesov. Ima 40 članov, od tega 22 predstavnikov lokalnih interesov. Organizacijo državnega sveta urejata Zakon o državnem svetu in Poslovnik državnega sveta, ki v 4. členu določa, da je sedež državnega sveta v Ljubljani. Za prenos sedeža je torej potrebno doseči zadostno soglasje državnih svetnic in svetnikov in spremeniti poslovnik.

Slovenija je izrazito centralizirana država in centralizacija se zgolj krepi, kar vidno in občutno škodi skladnemu regionalnemu razvoju. Več kot četrtina prebivalcev živi v osrednjeslovenski statistični regiji, ki ustvari več kot tretjino nacionalnega BDP, na delo tja pa se dnevno vozi čez 100.000 oseb iz vse Slovenije. V omenjeni regiji je največji prirast prebivalstva, največji delež prebivalstva z visokošolsko izobrazbo, najvišje povprečne plače, najnižja stopnja brezposelnosti, več delovnih mest kot delovno aktivnih prebivalcev. Domala vsi sedeži institucij države in državne uprave, vključno z organi v njihovi sestavi, so v Ljubljani, tam pa so skoncentrirani tudi sedeži najpomembnejših organov in organizacij na drugih področjih (sodstva, raziskovalne dejavnosti, športa...), kar pomeni, da je kariera številnih sposobnih kadrov iz vse Slovenije vezana na prestolnico države. Slovenija tako nima le problema bega možganov v tujino, temveč tudi v Ljubljano, kar je za državo in njen uravnoteženi razvoj nesprejemljivo in škodljivo.

Za decentralizacijo države ni dovolj polagati upanje v ustanavljanje pokrajin, ki se pogosto slikajo kot čudežne tvorbe za rešitev vseh razvojnih problemov, ob tem pa dlje kot do razprav o številu nikakor ne pridemo. Prizadevanja za ustanavljanje pokrajin podpiramo, hkrati pa ugotavljamo, da ne kaže čakati na njihovo ustanovitev in začetek delovanja, temveč ukrepati takoj. V tem smislu podpiramo prizadevanja, da se za zagotovitev učinkovitejšega razvojnega preboja in črpanja sredstev skladov EU sprejme za Vzhodno kohezijsko regijo samostojen operativni program s finančnim ovrednotenjem, v Mariboru pa za pomoč Razvojnemu svetu kohezijske regije pri pripravi programov in črpanje sredstev evropskih skladov čim prej ustanovi posebna služba oz. enota pristojnih ministrstev.

Prepričani smo, da mora država resnične težnje in prizadevanja za decentralizacijo takoj pričeti uresničevati z razporeditvijo oz. prenosi sedežev njenih organov po celotni državi. Zato dajemo predlog in pobudo, da se ta prizadevanja prično s prenosom sedeža Državnega sveta Republike Slovenije v Maribor. S prenosom sedeža pomembnega državnega organa izven Ljubljane se bodo najbolj nazorno izkazala in dokazala decentralizacijska prizadevanja. Maribor, Celje, Lenart, Murska Sobota, Ptuj, Slovenj Gradec, Slovenska Bistrica idr. bodo zaradi obiskov tujih delegacij pridobili na razpoznavnosti, o tem delu države pa bodo pogosteje poročali tuji in domači mediji. Pod okriljem državnega sveta bodo organizirana srečanja in posvetovanja, kar je pomembno tudi za izkoriščenost turističnih kapacitet. Člani tujih delegacij in udeleženci posvetov se bodo seznanili z gospodarskimi aktivnostmi na širšem območju Štajerske, Koroške in Prekmurja, kar bo lahko pripeljalo do novih poslovnih stikov in realizacije tujih naložb. Več bo izkoriščeno letališče Edvarda Rusjana Maribor. Pričakujemo, da bo del zaposlenih v državnem svetu izhajal iz lokalnega okolja, nekateri pa se bodo morda iz prestolnice celo preselili na ta konec Slovenije.

Prenos sedeža državnega sveta v Maribor bo imel izredno pomemben vsebinski in simbolni pomen, nakazal pa bo tudi pot za prenos sedežev drugih organov iz Ljubljane.

Vabimo vas, da se nam pridružite in s svojim podpisom podprete to pobudo (peticijo).

Predlagatelji in podpisniki (po abecednem vrstnem redu): Aleš Arih, Elko Borko, Andrej Brvar, Mitja Čander, Breda Čepe, Božo Grafenauer, Tomaž Keresteš, Boštjan Klun, Alojz Križman, Bartolo Lampret, Benjamin Lesjak, Darko Pašek, Melita Petelin, Aleksandra Podgornik, Janko Razgoršek, Vladimir Rukavina, Vlasta Stavbar, Ludvik Toplak, Srečko Trglec.

Maribor, oktober 2019

Podpišite peticijo

S podpisom dovolim Bartolo Lampret, da moj podpis izroči tistim, ki so pooblaščeni za to zadevo.


ALI

Prejeli boste elektronsko sporočilo s povezavo za potrjevanje podpisa peticije. Da bi zagotovili prejemanje naših elektronskih sporočil, dodajte info@peticija.online v svoj imenik ali seznam varnih pošiljateljev.

Upoštevajte, da svojega podpisa ne morete potrditi z odgovorom na to sporočilo.

Plačilo oglaševanja

To peticijo bomo oglaševali 3000 osebam.

Izvedite več ...