Zaporna kazen T.V. zaradi mučenja kužka

42AFEA3A-3294-4FAD-84EE-C4B7DA1E1F73.jpeg

CB68B38B-0E37-44E9-9D82-B2D5C43FDD18.jpeg

T. V.

KRIV za smrt 4 mesece starega psička. Pustil ga je lačnega in žejnega UMRETI v lastnih izstrebkih!

 

Mučenje živali
341. člen

(neuradno prečiščeno besedilo)

(1) Kdor surovo ravna z živaljo ali ji po nepotrebnem povzroča trpljenje, se kaznuje z denarno kaznijo ali zaporom do enega leta.

 

 

ZAKON O ZAŠČITI ŽIVALI (ZZZiv)

(neuradno prečiščeno besedilo št. 8)

I. SPLOŠNE DOLOČBE

4. člen

Mučenje živali je:

-        vsako ravnanje ali opustitev ravnanja, storjeno naklepno, ki živali povzroči hujšo poškodbo ali dalj časa trajajoče ali ponavljajoče trpljenje, ali škodi njenemu zdravju;

-        nepotrebna ali neprimerna usmrtitev živali.

 

Kot prebivalci REPUBLIKE SLOVENIJE zahtevamo, da državno tožilstvo ter Slovenska Policija odpre primer in kazenski postopek zoper OBDOLŽENEGA T.V., kateri je povzročil smrt 4 meseca staremu psičku zaradi malomarnosti in surovega ravnanja.

 

Menimo da OBDOLŽENI si zasluži maksimalno zaporno kazen za omenjeni primer!