ZA ENAKE PRAVICE OTROK S POSEBNIMI POTREBAMI DO SVOBODNE IZBIRE VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA V ZASEBNIH VRTCIH IN ŠOLAH

Združenje montessori vabi k podpisu peticije za svobodno izbiro otrok s posebnimi potrebami na področju vzgoje in izobraževanja.

Na podlagi Zakona o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami je otrokom z odločbo o usmeritvi v predšolskem obdobju onemogočena svobodna izbira vrtca s čimer je kršena Ustava RS, ki otrokom zagotavlja možnost svobode na področju izobraževanja. Otrokom s posebnimi potrebami bi v predšolskem obdobju morala biti omogočena možnost izvajanja programa s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo tudi v zasebnih vrtcih. Ravno ti otroci, ki potrebujejo največ pomoči in podpore so tako ob vpisu v vrtce montessori in druge zasebne vrtce prisiljeni k opustitvi odločbe o usmeritvi, ki jim zagotavlja prejemanje dodatne strokovne pomoči in prilagojeno izvajanje.

Prav tako je zasebnim šolam omogočeno le izvajanje programa s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo z enakovrednim standardom, ki šolanje  v zasebnih šolah omogoča le otrokom z povprečnimi in nadpovprečnimi intelektualnimi sposobnostmi. Otrokom z znižanimi intelektualnimi sposobnostmi, ki potrebuje največ pomoči in spodbud, pa je šolanje v zasebnih šolah onemogočeno.

Spodaj podpisani pozivamo k spremembi Zakona o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami in drugih zakonov vezanih na vzgojo in izobraževanje z namenom, da bi omogočili svobodno izbiro na področju vzgoje in izobraževanja tudi otrokom s posebnimi potrebami.

Upravni odbor Združenja montessori Slovenije


Upravni odbor Združenja montessori Slovenije    Stopite v stik z avtorjem peticije